Kétes áruk

Szavazás

Árgép - Keresd a legolcsóbbat!Kövesd a Fogyasztókat a twitteren!
Fogyasztók.hu RSS

Szolgáltatók és a sárgacsekk

2011. március 07. - hétfő 14:35
Címkék: FOME, csekk
Betűméret növelésBetűméret csökkentésKüldés e-mailbenNyomtatás

Az utóbbi időben több hír is napvilágot látott azzal kapcsolatban, hogy milyen szabályok vonatkoznak a közüzemi számlák befizetésére, meddig lehet késlekedni azok befizetésével, illetve milyen következményei lehetnek a késésnek.


A számlák befizetésével kapcsolatban az utóbbi időben több olyan szabály, felvetés is napvilágot látott, melyet a legtöbb fogyasztó hátrányosnak tart.

Az egyik közelmúltbeli változás az úgynevezett sárga csekkek befizetési határidejével kapcsolatos. A korábbi gyakorlat szerint a fogyasztót nem érte hátrány, ha a befizetésre a csekken szereplő dátum napjáig sor került. Ehhez képest egy évvel ezelőtt úgy változtattak a szabályokon, hogy a csekket két-három nappal annak teljesítési dátuma előtt érdemes befizetni, különben késedelembe esik a fogyasztó, és ezt némely szolgáltató késedelmi kamattal szankcionálja. A változtatás indoka prózai: a postának a sárga csekkel csak megbízást adunk, hogy a befizetett összeget utalja át a szolgáltatónk számlájára. Az utaláshoz pedig kell egy-két nap, így tehát a mi teljesítésünk ezzel a késéssel érkezik a szolgáltatóhoz is. Ezt a késedelmet pedig a továbbiakban nem akarták viselni a szolgáltatók, hiszen a szerződés alapján számukra az abban meghatározott időpontokban jár a szolgáltatás ellenértéke.


kemma

A villamos energia szolgáltatás kapcsán jogszabály mondja ki, hogy az egyetemes szolgáltató köteles a számla felhasználó részére történő eljuttatásáról oly módon gondoskodni, hogy a számla kiegyenlítésére a felhasználónak a kézhezvételtől legalább 8 nap rendelkezésére álljon. Ugyanakkor meg kell említeni, hogy a számla meg nem érkezése nem jelenti a fizetési határidő meghosszabbodását, hiszen a fogyasztó köteles ezt jelezni a szolgáltató felé és törekedni tartozása más módon történő kiegyenlítésére (ezt legtöbbször az üzletszabályzat tartalmazza).

Néhány éve visszatérő probléma, hogy ki viselje a sárga csekkes fizetéssel felmerülő költségeket? Többen arra panaszkodtak, hogy a szolgáltató önkényesen és igazságtalanul megemelte a számlájukat a csekkes befizetés költségével. A hatályos jogszabályok alapján jogszerűen követeli a szolgáltató a fizetési módozattal felmerülő indokolt költséget. A Ptk. alapján ugyanis a szolgáltatás ellenértékének megfizetésével felmerülő költség főszabály szerint a kötelezettet (jelen esetben a fogyasztókat)terheli. Míg tehát a sárga csekken a fogyasztó a szolgáltatás ellenértékét fizette, az átutalási megbízással felmerült költség a szolgáltatót terhelte. Ezt a költséget több szolgáltató próbálta a fogyasztóira terhelni. Elsőre talán igazságtalannak tűnik ez a megközelítés, ezért talán érdemes figyelembe venni, hogy internetes átutalás, vagy csoportos beszedési megbízás esetén jelenleg is a fizető fél viseli az utalás költségét.

Ahol lehet, a költségek mérséklése érdekében érdemes tehát a sárga csekkről áttérni más fizetési módozatra.

Néhány hete látott napvilágot egy törvénymódosító csomag egyik elemként az a szabály, amely szerint a villamosenergia és gázszolgáltatást akár 60 napos fennálló számlatartozás esetén is ki lehetne kapcsolni, ha ennek egyéb feltételei is fennállnak. Nos, az elsőre nem éppen fogyasztóbarátnak tűnő rendelkezés jelenleg még nincs hatályban, és egyelőre nem is biztos, hogy ebben a formájában életbe fog lépni.

Itt kell megemlíteni, hogy a kikapcsolást élesen el kell választani a behajtástól. Tartozás esetén ugyanis a szolgáltató jogosult kintlévősége behajtására akkor is, ha még nem telt le a kikapcsolásig rendelkezésre álló türelmi idő.

A jelenlegi szabályok szerint legalább háromhavi tartozás, fizetési haladékról és részletfizetésről szóló egyeztetés sikertelensége, illetve a szolgáltató legalább háromszori írásbeli értesítése szükséges a kikapcsoláshoz. A szociálisan rászoruló fogyasztóknak előre fizető óra felszerelését is fel kell ajánlani.

Behajtásra tehát sor kerülhet a kikapcsolást megelőzően is. A behajtásra több eszközt is igénybe vehet a szolgáltató. Leggyakrabban a fizetési meghagyással élnek, amely a közjegyző által tértivevényesen kibocsátott okirat, és a kézbesítést követően (vagy akár a kézbesítés sikertelensége esetén is) 15 napon belül jogerőre emelkedik, tehát végrehajtható, ha a fogyasztó nem él ellentmondással.

Visszakapcsolás

A szolgáltató köteles visszakapcsolni a fogyasztót a szolgáltatásba, ha rendezte a tartozását. Gázszolgáltatás esetében fontos szem előtt tartani, hogy például egy tavaszi kikapcsolás esetén nem érdemes őszig várni a visszakapcsolás kérelmezésével, ugyanis hat hónap után a rendszer újbóli nyomáspróbázására van szükség, melynek költsége a fogyasztót terheli. Amennyiben a fogyasztó leválasztására fizikailag is sor kerül, úgy további költségek terhelik a fogyasztót. Az említett törvényjavaslat egyébként a visszakapcsolásra vonatkozó részletszabályokon is módosítana. Jelenlegi szabályok szerint elegendő a tartozás kifizetése, és a fogyasztó kérheti a visszakapcsolást, a módosítás értelmében pedig a visszakapcsolás díját is meg kellene fizetni, mielőtt arra a szolgáltató köteles lenne.

Internet, telefon

Némileg más szabályok vonatkoznak az elektronikus hírközlési szolgáltatásokra. A szolgáltató rövidebb idő eltelte esetén is korlátozhatja a szolgáltatást, illetve fel is mondhatja a szerződést, melynek különösen hűségidő vállalásával kötött szerződés esetében lehet rendkívül hátrányos következménye (a szolgáltató ilyenkor a hűségidő végéig járó teljes díjat egy összegben követelheti).

A szolgáltató a törvény szerint az előfizetői szerződést 30 napos felmondási idővel mondhatja fel, amennyiben az előfizető az esedékes díjat a jogkövetkezményekre figyelmeztető első értesítés elküldését legalább 15 nappal követő második értesítés megtörténtét követően sem egyenlítette ki.

Példa: ha március 1-jén van a számla fizetési határideje, és március 7-én érkezik az első felszólítás, majd március 23-án a második felszólítás, annak eredménytelensége esetén 30 napos határidővel - például április 30. napjára a szolgáltató felmondhatja a szerződést.

Nem jogosult a szolgáltató felmondani a szerződést, ha a díjtartozás összege nem haladja meg az előfizető havi előfizetési díjának megfelelő összeget, illetve havi előfizetési díj hiányában vagy 5000 Ft-nál magasabb havi előfizetési díj esetén az 5000 Ft-ot, vagy ha az előfizető a díjtartozás összegszerűségét vitatja, és a vita rendezése érdekében a hatósághoz vagy a jogvita elbírálására jogosult más szervezethez (pl. békéltető testülethez) kérelmet terjesztett elő, feltéve, hogy az előfizető a szolgáltatás igénybevétele után a nem vitatott, illetve az esedékes, nem vitatott további díjakat folyamatosan megfizeti.

Díjtartozás esetén az elektronikus hírközlési szolgáltatók igen gyakran alkalmazzák a szolgáltatás korlátozásának eszközét, amelynek lehetőségét a törvény ugyan biztosítja, de a korlátozás megszüntetésének díjáról csak annyit mond, hogy annak arányosnak és méltányosnak kell lennie. Ezzel a jogszabály jószerével a szolgáltató kénye kedvére bízza a visszakapcsolásért felszámolható összeg meghatározását, hiszen a tényleges - és sokszor borsos - díj az általános szerződési feltételekben van meghatározva.

Forrás: FOME

Szóljon hozzá:

 

Név:

Kötelező

E-mail:

Kötelező, nem jelenik meg

Hozzászólás:
Milyen nap van ma (pl: hétfő)?

Péter László, 2012. július 12. - csütörtök 19:14

Hová lehetne fordulnom jog orvoslatért,hogy visszakapjam a pénzem ?

Péter László, 2012. július 12. - csütörtök 19:11

Kíváncsi lennék,hogy az ÉMÁSZT ki hatalmazta fel arra,hogy az éves elszámoló csekken ne írja jóvá a résszámlákon havonta befizetett Áfát ? Például a családomat 27000 Ft-al rövidítette meg. S a reklamációra csak annyit felelnek,hogy ez így van jól,és kész. A fogyasztót át lehet verni hivatalosan? Ki teszi zsebre ezt az összeget?

Kommentek

Nyomorék ParkFerr, 2020. szeptember 19.

Na most azért azt tegyük hozzá, hogy magánterületen ez egy teljesen elfogadható dolog, HA ki v...

Fizetős parkolás a Penny Market előtt

Nyomorék ParkFerr, 2020. szeptember 19.

Na most azért azt tegyük hozzá, hogy magánterületen ez egy teljesen elfogadható dolog, HA ki v...

Fizetős parkolás a Penny Market előtt

kizsgé, 2020. szeptember 02.

Én általában nyeremény játékokon veszek részt állítólag. Mindig hatalmas összegeket nyere...

Nigériai csalások: még mindig lesik hirdetéseinket

digibiz.hu
Keleti és nyugati online óriások Szófiában Keleti és nyugati online óriások Szófiában Október 26-27-án rendezték meg a WebIt Expo nevű innovációs kiállítást,...

Feljelentő

1222, 2012-10-12 13:41:00+02

"Marianna házat vásárolt, ám a gázszolgáltató addig nem hajlandó visszakapcsolni a szolgáltatást, míg az előző tulajdonos által felhalmozott tartozást ki nem egyenlíti. "

Kifizettetné a volt lakó gáztartozását az új tulajjal a szolgáltató

1222, 2012-10-03 17:31:00+02

"Miklóst is felkeresték az egyik közműszolgáltató munkatársai, hogy lecseréljék mérőóráját. A történetet nyilván önök is kitalálták: sérülést találtak a mérőn, majd érkezett a több százezres csekk. "

Sérült plombát találtak, feljelentették áramlopásért

0, 2012-09-28 15:51:00+02

"Viktor úgy véli, felfedezett egy kereskedői trükköt, ami a vásárlók árérzékenységére és egyben felületes vásárlási szokásaira épít. Ön találkozott már hasonlóval?"

Árcímkés megtévesztés a hiperekben
Pharrell Williams Pharrell Williams Pharrell Williamst választotta idén az év divatikonjának az Amerikai Divattervezők Tanácsa...
Médiafigyelő - IMEDIA médiafigyelés

LÉGY TRENDI!

Abercrombie@Fitch, Hollister, Stance, Oakley márkák webáruháza