Kétes áruk

Szavazás

Árgép - Keresd a legolcsóbbat!Kövesd a Fogyasztókat a twitteren!
Fogyasztók.hu RSS

Ha túl magas a telefonszámla

Munkatársunktól, 2009. december 15. - kedd 16:47
Címkék: szolgáltató, telefon, díj, reklamáció, ügyintézés
Betűméret növelésBetűméret csökkentésKüldés e-mailbenNyomtatás

Nem tudja, miként lenne lehetősége díjreklamációra? Valóban, ez nem is olyan egyszerű kérdés. Tanácsadóink összegyűjtötték a legfontosabb tudnivalókat.Ha az előfizető vitatja a szolgáltató által felszámított díj összegét, a szolgáltatónak haladéktalanul nyilvántartásba kell vennie bejelentését, intézkedve annak kivizsgálásáról. Díjreklamáció esetén kétféleképpen alakulhat panaszunk elintézése, attól függően, hogy szolgáltatónk számlázási rendszerének zártságát a miniszter által kijelölt tanúsító szervezet tanúsítja-e. A legnagyobb szolgáltatók rendelkeznek ilyen tanúsítvánnyal, az ÁSZF-nek tartalmaznia kell erre vonatkozó utalást, de kétség esetén magunk is utána nézhetünk. Ilyen miniszter által kijelölt tanúsító szervezet pl. a MATRIX Vizsgáló, Ellenőrző és Tanúsító kft.

Amennyiben szolgáltatónk számlázási rendszere nem rendelkezik ilyen tanúsítvánnyal, díjfizetési határidő előtt benyújtott díjreklamáció esetén - amennyiben azt a szolgáltató öt napon belül nem utasítja el - a bejelentéssel érintett díjtétel vonatkozásában a díjfizetési határidő a díjreklamáció megvizsgálásának időtartamával meghosszabbodik, továbbá a szolgáltató nem jogosult a díjfizetés elmaradására hivatkozással az előfizetői szerződést felmondani. A tanúsítvánnyal nem rendelkező szolgáltatók esetében tehát a díjreklamációnak a fizetési határidőre halasztó hatálya lehet.A legtöbb hazai szolgáltató azonban rendelkezik a számlázási rendszere zártságát igazoló tanúsítvánnyal, így jogosult korlátozásokat bevezetni, majd adott esetben a szerződést felmondani akkor is, ha az előfizető a díjreklamációt a díjfizetési határidő lejárta előtt nyújtotta be. A díjfizetési határidő abban az esetben sem hosszabbodik meg, ha egyébként a szolgáltató a panaszt öt napon belül nem utasítja el.


Joggyakorlat

A hatályos szabályok szerint a szolgáltató az előfizetői szerződést harminc napos felmondási idővel mondhatja fel, amennyiben az előfizető az esedékes díjat a jogkövetkezményekre figyelmeztető első értesítés elküldését legalább tizenöt nappal követő második értesítés megtörténtét követően sem egyenlítette ki. Nem jogosult a szolgáltató felmondani a szerződést, ha a díjtartozás összege nem haladja meg az előfizető havi előfizetési díjának megfelelő összeget, illetve havi előfizetési díj hiányában vagy ötezer forintnál magasabb havi előfizetési díj esetén az 5000 Ft-ot, vagy ha az előfizető a díjtartozás összegszerűségét vitatja, és a vita rendezése érdekében a hatósághoz vagy a jogvita elbírálására jogosult más szervezethez kérelmet terjesztett elő, feltéve, hogy az előfizető a szolgáltatás igénybevétele után a nem vitatott, illetve az esedékes, nem vitatott további díjakat folyamatosan megfizeti.


Maradjunk korrektek

Amennyiben csak egyetlen, túlzottan magasnak vélt számla összegszerűségét vitatja a fogyasztó, és eljárást kezdeményez bármely hatóságnál, vagy a békéltető testületnél, ajánlatos a többi, nem vitatott számlát továbbra is befizetni, így elkerülhető a szerződés szolgáltató általi felmondása.


Praktikus tanácsok:

1. Ha vitatjuk a számla összegét, haladéktalanul közöljük ezt a szolgáltatóval
2. Ne alkalmazzunk struccpolitikát, mert a passzív ellenállással gyakran több kellemetlenséget okozunk magunknak, mintha utána járnánk az ügynek, vagy megfelelő eljárást kezdeményeznénk.

Forrás: Fome
 

Szóljon hozzá:

 

Név:

Kötelező

E-mail:

Kötelező, nem jelenik meg

Hozzászólás:
Milyen nap van ma (pl: hétfő)?

WÉBER FERENC, 2011. május 19. - csütörtök 21:01

A Társasházi Közösképviselő 0 kméter mérőállás mellett 15, majd a következő hónapban 1 kméter mérőállás mellett ismét 15 köbméter melegvíz felhasználású hődíj megfizetésére kötelezett közvetve a FŐTÁV számláján keresztül. Nem óhajtja rendezni, a SZVB elnöke sem, mi a teendőm?

akárki lehetek, 2010. április 29. - csütörtök 19:42

Kedves Szabó Jánosné! Tudom, nem nagy vigasz, eső után köpönyeg, hisz a probléma nem éppen mai. Az Önhöz hasonló helyzetben voltam. Még a végrehajtási céget is rámküldték (csak írásban) de szinte naponta jöttek a levelek, a különféle összegek fizetési kötelezettségemről. Persze szolgáltatás nem volt hónapokon, majd egy éven át. Csak úgy "feléledt" az előfizetésem, adminisztrációs, technikai hiba folytán volt a szolgáltatás kiesés. Az újbóli fizetést is rám akarták varrni. Már a Hírközlési Felügyelőségre írtam, ne nem nagy sikerrel. A "cég" akkor állt le, mikor egy régi ÁSZF-t találtam, amelyben benne volt az is, hogy abban az esetben, ha a cég (szolgáltató) nem szolgáltat, nem tesz eleget a szerződésben vállaltaknak, akkor kötbért kell fizetnie. Le volt írva, hogyan kell kiszámítani. Ez nálam, mivel a kb. 3 hetes szolgáltatásra busásan fizettem, hát szerényen számolva is a több százezertől a milliós nagyságrendre rúgott, s ezt megírtam nekik, hogy jó lenne ha kiutalnák a címemre, hát azóta se kép, se hang, de még csak befizetési csekkek se jönnek. Természetesen egyetlen forintot sem kaptam, hiszen vajon ki lenne az, aki ennek megfizetésére kötelzi a szolgáltató céget?????Megtekintheti itt a "Jogos lehet a fogyasztó kötbérigénye" írást is, erőt, tanácsot meríthet belőle. Legfeljebb egy talpraesett ügyvéddel is megnézetheti a dolgot. De csak korrekt, talpraesett legyen. A többivel ne is próbálkozzon. Nincs még joggyakorlat a nagyhatalmú szolgáltatók ellen. Az azért ad némi vigaszt, a Vodafone-t megint megbírságolták 40 millióra... Vajon mekkora becsapásokat hajtott végre az egyszerű állampolgárok kárára, ha a felettes szerv ekkora bírságot nyomott a nyakára? S a károsult ügyfeleket ki és hogyan kártéríti? Szóval ezer a kérdés, melyre választ, enyhítést nem kapunk. Sok sikert, erőt, egészséget kívánok!

Szabó Jánosné, 2010. március 09. - kedd 11:15

Tanácsot szeretnék kérni, mivel októberben kaptunk 18000 Ft-os telefonszámlát. Mikor bementünk reklamálni, hogy miért ennyi (minnél kevesebbet telefonáltunk, annál nagyobb összegről kaptunk számlát)annyit mondtak, hogy kérhetünk róla részletes számlakivonatot. Ezt megtettük, de azóta sem érkezett meg. Novemberben már 12000 volt a telefonszámlánk. Megkértük a két havit részletre, amit az ügyfélszolgálati irodában ajánlottak. Azóta sem történt semmi. Többször telefonáltunk be, személyesen érdeklődtünk, de semmi. Mindig mondtak valamit, hogy lenyugodjunk. Decembertől nincs vonalunk. Se mi nem tudunk telefonálni, sem pedig hívást nem tudunk fogadni. Ma kaptunk egy felszólítást, hogy fizessünk be több mint 100 000 Ft-ot. Amit nem értünk, hogy miért, hiszen mi többször felvettük a szolgáltatóval a kapcsolatot. Ki kell fizetnünk a készüléket, amit akkor kaptunk amikor szerződést írtunk alá. Meg a kamatokat. Most megint felajánlották a részletfizetés lehetőségét. De mi lesz, ha megint megkérjük és nem történik semmi? A több mint 100 000-ből 200 000 lesz? Mit tegyünk?

bárki lehetsz, 2010. január 12. - kedd 04:54

ehhez

akárki lehetek, 2009. december 19. - szombat 22:36

A telefontársaságok közül néhánnyal volt kapcsolatom. Sajnos amiért írok, az a sok becsapás miatt van. Úgy számláznak, és azt, amit akarnak. A számlát (mit számlát, csak díjbekérőt, mely csak azt tartalmazza, mekkora összeget kell befizetnem) úgy küldik ki, hogy már lejárt a befizetési határidő. Közben pedig már néhány nappal korábban beszüntették a szolgáltatást. Az ÁSZF-ük pedig csak kivonat, amit le lehet tölteni a net-ről. A kivonat pedig pontosan azt nem tartalmazza, hogy az ügyfél hová, és hány napon belül fordulhat a különböző jellegű panaszával. Vagyis az ügyfeleket semmi és senki nem védi meg. A szerződés apró betűje pedig azt tartalmazza, ha kifizetem az általuk kért összeget, ezzel elismerem annak jogosságát. Viszont ha nem fizetem be, a következő csekket már úgy kapom, hogy göngyölíti az elmaradást a jelenlegi összeggel. Vagyis min fizessem be az egyébként általam nem vitatott újabb összeget? Ezen szolgáltatók számlázási, panasz-ügyintézési módszerét, gyakorlatát vizsgálva, 100 esetből 110-ben van vitatható, jogszabálysértő, ügyfelet becsapó, megkárosító, számviteli és ÁFA törvénybe ütköző tett. A hatóságok mégsem bírságolják őket annyiszor, ahányszor megérdemelnék. Ha mégis, az az ügyfeleket nem védi meg, őket ugyanis sosem kártalanítják, a nekik okozott kárt nem térítik vissza. A szolgáltatás elmaradásáért jogtanácsosuk szerint is jogos lehet a kártérítés fizetése a szolgáltató részéről, azonban a mai napig egyetlen forintot sem kaptam. Azt sem írták meg, hogy hová kellene fordulni, hogy ezt megkapjam, pedig a hatósághoz fordultam még a nyáron.Azóta néma csend. Az én pénzem pedig odavan, mint oly sok gyanútlan, becsületes, tisztességes sorstársamé. A szolgáltatók pedig a busás fizetéseket, jutalmakat zsebelik be minden évben többször is. A hirdető reklámjaiktól a neten semmit sem lehet nyugodtan nézni, alkotni, mivel minden pillanatban önmagukat hirdetik, erőszakolják rá az emberekre. Pedig a legjobb cégér, a tisztességes, jó minőségű szolgáltatás, s a korrekt panaszintézés, a szabályos, közérthető számlázás.

Matus László, 2009. december 16. - szerda 11:17

Tisztelt Uriah Heep! Igaza van a cikk címe és egyes részei a hírközlésről szólnak, az én általam írt cikk egyes részei pedig a gázszolgáltatóról, talán azért mert ez él bennem a legélénkebben, mint olyan jogtalanság ami ellen semmit nem lehet tenni. Ugyanakkor a cikk és az általam írtakban is van általánosság. Természetesen szintén tudnék példát említeni,- 1-2 napja pont ezen a fórumon írták - az internetszolgáltatásra, vagy ami szintén megesett pár éve velem a telefonszolgáltatásra/ felszámítottak olyan hívásokat ami meg sem történt és nekem kellett a megadott számot felhívva és az ottani ismeretlen előfizetővel egyezkedve bizonygatnom, hogy nem hívtam/.Bizonyára Önök igyekeznek megtenni mindent értünk, de ez - és ezt be kell látnia - igen kevés és amíg az Ön által említett törvények rosszak, addig ez nem is lesz hatékonyabb. Minket fogyasztókat pedig ez nem vigasztal, mivel a mi bőrünket nyúzzák újból és újból.Jó lenne már egy olyan szervezet aki ténylegesen tud tenni ezen rossz törvények és telhetetlen szolgáltatók ellen.

Uriah Heep, 2009. december 16. - szerda 09:28

Tisztelt Matus László! A fenti írás nem a gázszolgáltatókról, hanem az elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szól. Tisztában vagyok vele, hogy az elmélet és a gyakorlat nem jár kéz a kézben. Amit itt olvashat, az az elmélet, annak is csak egy szelete. A szabályok adják a keretet, melyeken belül az Önéhez hasonló problémákra kollégáimmal együtt nap mint nap igyekszünk megoldást találni. A szabályokat pedig, ahogy azt Ön is tudja, mások alkotják...

Matus László, 2009. december 16. - szerda 08:31

Tisztelt cikkíró! Nem tudom, hogy Ön melyik országban él, de valószínűleg nem Magyarországon.Többek között ez a Fogyasztók c. oldal is szinte naponta közöl olyan írásokat amikor a monopolhelyzetben lévő szolgáltatók valamelyike semmibe véve az emberek sérelmeit azt tesz amit akar, a szabályzatát úgy alakítja ahogy akarja, az árakat úgy emeli ahogy van bőr a képén. Nekem is volt két éve dolgom a gázművekkel, amikor is az órát cserélő szerelő letépte az óra üvegablakát, majd feljelentett, hogy lopom a gázt. Több hónapi huzavona után csak annyit sikerült elérnem, hogy a szakértő megállapította a lopás ilyen kis nyíláson nem lehetséges, a szerelő nem tépte le eléggé az ablakot. Utána se bocsánatkérés, se kártérítés/ útiköltség, elvesztegetett idő,postaköltség, stb./ A fogyasztóvédelmi szervektől kezdve a minisztériumokig irkáltam , vagy válasz sem jött, vagy azt írták, hogy így jártam.A gázművek okosan kibújt, mondván, hogy külső szerelők végzik az óracserét, semmi közük hozzá. A gáznál maradva: örök dilemma a fűtőérték. A tavaly hasonló időszaki fogyasztáshoz mérten majdnem 40%-al magasabb a számlám. Na ezt hogy bizonyítsam? Végül pedig, ha nem tetszik a szolgáltató akkor ugyan felmondhatom a szolgáltatást, de hogyan tovább? Van másik vízművek, gázművek, elektromos szolgáltató, tv vagy bármi más? Az árakról meg annyit, hogy a nyugati szintet nézve is az élen vagyunk csak valahogy a fizetés nem akar oda alakulni.Le merem fogadni, hogy a szolgáltatások nagy részén legalább 300% haszon van és ezt minden hónapban lehúzzák a szegény emberről. Az állam meg röhög és aszisztál nekik.

Kommentek

Á. Balázs, 2020. január 22.

Üdv! Nekünk a Baliner Bt.-ről van nagyon rossz véleményünk. Nem teljesítették határidőre a...

Ablakcsere buktatókkal

Mr. George Anderson, 2020. január 22.

Üzleti kölcsönt keres? Személyi kölcsönök, lakáscélú kölcsönök, autó kölcsönök, di...

Virágzik a használtcikk-kereskedelem

bishop berry smith, 2020. január 21.

Helló Szüksége van pénzügyi kölcsönre, ingatlanbefektetésre, autókölcsönre, adósságkons...

Menekülés a UPC-től

digibiz.hu
Keleti és nyugati online óriások Szófiában Keleti és nyugati online óriások Szófiában Október 26-27-án rendezték meg a WebIt Expo nevű innovációs kiállítást,...

Feljelentő

1222, 2012-10-12 13:41:00+02

"Marianna házat vásárolt, ám a gázszolgáltató addig nem hajlandó visszakapcsolni a szolgáltatást, míg az előző tulajdonos által felhalmozott tartozást ki nem egyenlíti. "

Kifizettetné a volt lakó gáztartozását az új tulajjal a szolgáltató

1222, 2012-10-03 17:31:00+02

"Miklóst is felkeresték az egyik közműszolgáltató munkatársai, hogy lecseréljék mérőóráját. A történetet nyilván önök is kitalálták: sérülést találtak a mérőn, majd érkezett a több százezres csekk. "

Sérült plombát találtak, feljelentették áramlopásért

0, 2012-09-28 15:51:00+02

"Viktor úgy véli, felfedezett egy kereskedői trükköt, ami a vásárlók árérzékenységére és egyben felületes vásárlási szokásaira épít. Ön találkozott már hasonlóval?"

Árcímkés megtévesztés a hiperekben
Pharrell Williams Pharrell Williams Pharrell Williamst választotta idén az év divatikonjának az Amerikai Divattervezők Tanácsa...
Médiafigyelő - IMEDIA médiafigyelés

LÉGY TRENDI!

Abercrombie@Fitch, Hollister, Stance, Oakley márkák webáruháza