Kétes áruk

Szavazás

Árgép - Keresd a legolcsóbbat!Kövesd a Fogyasztókat a twitteren!
Fogyasztók.hu RSS

Szennyvízközmű csatlakozás nélkül

Dr. Zugfil Tamás, 2009. szeptember 18. - péntek 14:10
Címkék: szerződés, szolgáltató, önkormányzat
Betűméret növelésBetűméret csökkentésKüldés e-mailbenNyomtatás

A szennyvízközmű-hálózat kiépítése és az ingatlanok hálózathoz történő csatlakoztatása nem mindig problémamentes, amint azt olvasónk levele is tanúsítja.


Településünkön 2007-ben csatornaberuházás volt. A gerinccsatornát a lakások felé tisztító kiállásokkal látták el. A rákötés későbbi fázisban történt volna, a munkát a kivitelező alvállalkozónak adta ki. A bekötés nem történt meg, mert, a tisztítókiállás magasabban van, mint a lakásból kijövő cső szintje. Ígéretet kaptam: ha a terv engedi, lejjebb teszik a tisztítót, így a probléma megoldódik, de nem így történt. Többször felkerestem a lőrinci önkormányzatot, majd a Hatvani Vízközmű Társulást, írásban kérve, hogy intézkedjenek ügyemben. Mint utólag megtudtam, a kivitelező becsődölt, házaink pedig nem lettek a csatornára kötve. Az okozott kár helyreállítása is elmaradt, holott ez is benne volt a lakásonként kifizetett összegben. Az önkormányzat a közműtársuláshoz irányít panaszommal, ők pedig vissza, az önkormányzathoz. Az esetem nem egyedülálló. Az önkormányzat ráadásul talajterhelési adó befizetésére kötelezne, holott már két éve próbálom elintézni a bekötést, miután befizettem a rám eső részt. Mi a megoldás?

A közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről szóló, 38/1995 (IV.5.) kormányrendelet 1. § (1) bekezdése szerint a közműves ivóvízellátás és a közműves szennyvízelvezetés közüzemi szolgáltatás. A közüzemi szerződés ennek megfelelően a szolgáltató és a szolgáltatás igénybe vevője között jön létre, a szerződő feleket ebből eredően egyaránt jogok illetik, valamint kötelezettségek terhelik. A rendelet 3. § (1) bekezdése kimondja, hogy a szolgáltatásra a fogyasztónak a szolgáltatóval szerződést kell kötnie.

A közmű gerinchálózatba történő bekötést rendszerint a fogyasztó (az ingatlan tulajdonosa) kezdeményezi, és a szolgáltató végzi el. A rendelet erre vonatkozó kötelezettséget is előír a szolgáltató részére, amikor kimondja, hogy a szennyvízelvezető törzshálózatba történő bekötéshez szükséges bekötővezeték létesítését, annak a már üzemeltetett törzshálózatra való rákötését a szolgáltató köteles a megrendelő költségére elvégezni, vagy elvégeztetni.


A bekötést a szolgáltató engedélyével más is elvégezheti

A rendelet emellett lehetőséget ad arra is, hogy a bekötést ne a szolgáltató, hanem a megrendelő (fogyasztó) által meghatározott, megfelelő képesítéssel rendelkező személy végezze el, ehhez azonban szükséges a szolgáltató engedélye. A bekötővezeték megépítését, illetve a törzshálózatra történő rákötését a megrendelő költségére és a szolgáltató hozzájárulásával építési kivitelezési jogosultsággal rendelkező személy is elvégezheti.

A rendelet azonban kivételként azt is előírja, hogy az üzemelő, kényszeráramoltatású szennyvíz törzshálózatba a szennyvíz bekötővezeték csatlakoztatását csak a szolgáltató végezheti, illetve végeztetheti. Ez azt jelenti, hogy amennyiben a szennyvízközmű hálózat már üzemel, és a törzshálózatban kényszeráramoltatás útján történik a szennyvíz elvezetése (azaz nem gravitációs), úgy csak és kizárólag a szolgáltató végezheti, vagy végeztetheti el a bekötést, és még a szolgáltató engedélye esetén sincs lehetőség arra, hogy a bekötést más végezze.

A rendelet előírja továbbá, hogy új üzem esetén az ingatlan csak akkor kapcsolható be a szennyvízelvezető törzshálózatba, ha azzal egyidejűleg a szennyvíz előtisztításához szükséges berendezés üzembe helyezhető. Olvasónk esetében a bekötést műszaki probléma akadályozza, mivel a szolgáltató által megépített bekötővezetéken elhelyezett tisztítóberendezés magasabban helyezkedik el, mint az ingatlanon kialakított szennyvízhálózat csatlakozási végpontja, ezért nincs lehetőség a gravitációs áramoltatásra, és a közvetlen csatlakoztatásra. A probléma csak akkor hidalható át, ha a szolgáltató által létesített szennyvíz bekötővezeték csatlakozási végpontját lejjebb helyezik, illetve az ingatlan szennyvízelvezető hálózatának csatlakozási végpontját emelik meg (pl. átemelőberendezés révén). A bekötővezetés létesítése, megépítése, a tisztítóberendezések elhelyezése mindig megfelelő terveken alapul, a rákötésre pedig csak akkor van lehetőség, ha a kivitelezés a terveknek és a műszaki előírásoknak megfelelően történt, illetve elvégezték a szükséges próbaüzemet.

MTI
A közszolgáltatást végző társaságot terhelik a szolgáltatói kötelezettségek

Olvasónk esetében a döntő kérdés, hogy a bekötővezeték létesítése a szerződésben és a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően történt-e, illetve azt is meg kell vizsgálni, hogy a tervek szerint lehetőség van-e a bekötővezeték süllyesztésére. Mindezek ismeretében lehet csak eldönteni azt, hogy a bekötővezeték átalakításának költségei - amennyiben az átalakításra lehetőség van - a fogyasztót vagy a szolgáltatót terhelik-e. Ha a bekötővezeték átalakítása nem járható út, úgy az ingatlan tulajdonosának kell gondoskodnia arról, hogy az ingatlanon létesített szennyvízhálózat csatlakozási végpontja alkalmas legyen a gerinchálózatba történő bekötésre. Ez jelen esetben pl. átemelő berendezés elhelyezésével valósítható meg.

A kialakult vitás kérdésekben - a levélben foglaltak alapján - vélhetően nem a helyi önkormányzat illetékes. Amennyiben ugyanis a közszolgáltatást valamely gazdasági társaság végzi - ahogy az a jelen esetben is történik - úgy a rendelet alapján őt terhelik a szolgáltatói kötelezettségek. A szolgáltatói kötelezettségek teljesítésének elmulasztására nem jelenthet mentséget, ha csődbe megy a kivitelező, a fogyasztóval szemben ugyanis nem a kivitelező, hanem a szolgáltató köteles helytállni. Annak a kérdésnek az eldöntése pedig, hogy a bekötővezeték, illetve az ingatlan szennyvízhálózatának átalakításával járó kötelezettség kit terhel, csak a vonatkozó engedélyezési és kiviteli tervek, illetve a felek között létrejött szerződés tartalmának ismeretében lehetséges.

Dr. Zugfil Tamás

SCHVERTFŐGEL és TÁRSA Ügyvédi Iroda

Szóljon hozzá:

 

Név:

Kötelező

E-mail:

Kötelező, nem jelenik meg

Hozzászólás:
Milyen nap van ma (pl: hétfő)?

HegedüsBalázs, 2012. február 27. - hétfő 14:56

Tisztelt Dr. Zugfil Tamás! Csatornázási problémával fordulok önhöz. Építkezés előtt állunk, csatornázási müvektől kértünk árajánlatot. A telek egy zyákutca utolsó háza lenne, de a felosztást követően még 3 telek (3 HRSZ)létesült. Az első érdeklődésunkkor a jelenlegi vákumos megoldáshoz való csatlakozást javasolták gravitációs úton (megoldható). Később a vákumos akna kiépítése mellett álltak a többi telekre való tekintettel, hiszen igy nem kell külön-külön csatlakoztatni a rendszerhez. Ez értjük is. Kérdésem, hogy miért kellene nekünk a vákumos felárat (össz 1,5 M/4= 375.000) kifizetnünk, ha gravitációs módon megoldható és semmi garancia nincs az utca beépulésére? Igazságtalannak tartom, hogy csupán kényelmi szempontok miatt extra költséget fizessünk. Megjegyzem meglepően magas költséget, hiszen e felett még a bekötés, sajat akna, stb. díja is megjelenik. Ön szerint milyen alternativ módon tudnánk csatlakozni? Lehetséges hogy egy részét az önkormányzat állja? Jogosnak tartja ezt a költséget? Előre is köszönöm szépen a válaszát! Balázs

Józsa László, 2009. december 02. - szerda 08:24

Nálunk még pikánsabb a helyzet, közel tíz éve megy a balhé, és mivel pénzért gyakorlatilag rabszolgasorba adták az önkormányzatot az akkori jegyző, és a polgármester semmit sem lehet tenni. A rendszer alulméretezett, már a mostani terhelést sem bírja példa erre édesanyámék esete, heti 2-3 alkalommal az előttük lévő gyepről gereblyézi össze a túlnyomás miatt kifröcsögő trutymót, és a poén mindenkit köteleztek a belépésre, egy olyan csatorna csonk megállapítás alapján amire nekem 4 képviselői évem kevés volt, hogy tervrajzokkal igazolják tényleg a csonok ott is vannak. 384 telekre sikerült kiszámolni 412 csatlakozást, és a büntetési 60% teljesítést is ehhez számolja a szolgáltató most éppen 30 millióra sarcolva az önkormányzatot. a jóbarátom három évig fizetett talajterhelést mikor idén áprilisban úgy döntött belép, bement jelentkezni, elzavarták azzal, hogy az ügyintéző nyaral, majd bement májusban kidobták, hogy most nincs ember aki szerelne, jöjjön vissza szeptemberben(!!!) visszament kijöttek hozzá, össze vissza túrták a kiskertet, szemmel láthatóan fogalmuk sem volt hol van a saját csonkjuk(amiről elvileg ugye tervrajz, engedély is van nekik...)majd röhögve közölték itt nincs csonk, de fizetni akkor is kell a büntetést... No Comment... Szemét pénzéhes rablóbanda, akkora haszonnal, hogy az ember pofája leszakad, egyik vízszerelőnk mondta, hogy a legnagyobb üzlet a \"szar\" mert 1 m3 ivóvízre 12 forint támogatás van, 1m3 szmötyire meg 500forint, és tanulmány ut címén évente a világot luxusutakkal járják be az érintett polgármesterek és jegyzők, meg felelős kft vezetők, a mi talpnyalóinkat Chicagóba vitték, biztos nem volt közelebb szennyvízmű!!!!

Kommentek

Alkopro, 2020. április 03.

Ha szeretne nyugodt szívvel a volán mögé ülni, akkor célszerű lehet az alkoholszonda beszerz...

Kevesebb az ittas sofőr

Alkopro, 2020. április 03.

Ha szeretne nyugodt szívvel a volán mögé ülni, akkor célszerű lehet az alkoholszonda beszerz...

Futószalagon itélik el az ittas vezetőket

Alkopro, 2020. április 03.

Ha szeretne nyugodt szívvel a volán mögé ülni, akkor célszerű lehet az alkoholszonda beszerz...

Futószalagon itélik el az ittas vezetőket

digibiz.hu
Keleti és nyugati online óriások Szófiában Keleti és nyugati online óriások Szófiában Október 26-27-án rendezték meg a WebIt Expo nevű innovációs kiállítást,...

Feljelentő

1222, 2012-10-12 13:41:00+02

"Marianna házat vásárolt, ám a gázszolgáltató addig nem hajlandó visszakapcsolni a szolgáltatást, míg az előző tulajdonos által felhalmozott tartozást ki nem egyenlíti. "

Kifizettetné a volt lakó gáztartozását az új tulajjal a szolgáltató

1222, 2012-10-03 17:31:00+02

"Miklóst is felkeresték az egyik közműszolgáltató munkatársai, hogy lecseréljék mérőóráját. A történetet nyilván önök is kitalálták: sérülést találtak a mérőn, majd érkezett a több százezres csekk. "

Sérült plombát találtak, feljelentették áramlopásért

0, 2012-09-28 15:51:00+02

"Viktor úgy véli, felfedezett egy kereskedői trükköt, ami a vásárlók árérzékenységére és egyben felületes vásárlási szokásaira épít. Ön találkozott már hasonlóval?"

Árcímkés megtévesztés a hiperekben
Pharrell Williams Pharrell Williams Pharrell Williamst választotta idén az év divatikonjának az Amerikai Divattervezők Tanácsa...
Médiafigyelő - IMEDIA médiafigyelés

LÉGY TRENDI!

Abercrombie@Fitch, Hollister, Stance, Oakley márkák webáruháza