Kétes áruk

Szavazás

Árgép - Keresd a legolcsóbbat!Kövesd a Fogyasztókat a twitteren!
Fogyasztók.hu RSS

Közműtartozás, részletre

Szabó Emese, 2009. szeptember 17. - csütörtök 09:06
Címkék: szolgáltató, víz, gáz, áram, díj, ügyintézés
Betűméret növelésBetűméret csökkentésKüldés e-mailbenNyomtatás

Ahány szolgáltató, annyi szokás: röviden ennyitől függ, adnak-e lehetőséget a közműcégek tartozást felhalmozó fogyasztójuk részletfizetésére. Mitől függ, hogy élhetünk-e ezzel a lehetőséggel, és mik a részletfizetés feltételei?


Olvasónk azt kérdi, van-e lehetősége arra, hogy tetemes gázszámla-tartozását részletekben fizesse be. Szolgáltatója a Tigáz, ahová elvileg havi rendszerességgel diktálja be a gázóra állását. Mivel levélírónk huzamosabb ideig nem tartózkodott Magyarországon, hazaérkezte után több mint százötvenezer forintos számla fogadta. Ekkor arra kérte a szolgáltatót, engedélyezze a tartozás részletekben történő megfizetését - a szolgáltató azonban elutasította kérését. A tartozásra továbbra is egy összegben tartottak igényt, nemfizetés esetére ráadásul beígérték a gázóra leszerelését is. Levélírónk azt szeretné tudni, mi alapján jogosult valaki a közüzemi szolgáltatóknál részletfizetési kedvezményre.

Gondolatolvasó

Mint a Tigáz illetékesétől megtudtuk, ügyfeleik a kikapcsolási eljárás megindításáig nyújthatnak be részletfizetési kérelmet. A szigorú elbírálási szabályok legfontosabbja, hogy a fennálló tartozás első felét az aktuális havi gázszámlával együtt, míg másik felét további két részletben, a következő havi számlákkal együtt kell kiegyenlíteni. Az igényléshez szükséges formanyomtatvány a szolgáltató ügyfélszolgálati irodáiban kérhető és a www.tigaz.hu weboldaláról is letölthető. A részletfizetés engedélyezésének további feltétele, hogy a részletfizetés időtartama alatt az aktuális tárgyhavi számlákat határidőre kiegyenlítsék. A szolgáltató egy évben egyszer adhat részletfizetési, halasztási kedvezményt. A cég más megoldást is kínál átmeneti pénzügyi nehézségekkel küzdő ügyfelei részére: a tényleges havi fogyasztáson alapuló fizetési mód mellett választható a téli fűtési szezonban a pénztárcát jobban kímélő, részszámlás fizetési mód is. Utóbbi esetében tíz hónapon keresztül egyenlő mennyiségről küldik a számlát, és csak a tizenegyedik hónapban, úgynevezett elszámoló számla kiküldésével történik a tényleges fogyasztás anyagi rendezése.


Részletfizetés - csak a határidők változnak

Olvasónk levele alapján az első módszert választhatta, azaz vállalta, hogy minden hónapban bediktálja az óraállást, és tényleges fogyasztása után fizet. Mivel levélírónk nagyjából egy évet tartózkodott külföldön, számláit ez alatt nem rendezte, a diktálást pedig elmulasztotta, érthető, hogy a szolgáltató nem szívesen egyezkedik vele.

Áramvonalas tartozás

Megnéztük azt is, hogyan viszonyulnak részletfizetést kérő ügyfeleikhez más szolgáltatók. Az ELMŰ-nél például írásban, telefonon vagy személyesen jelezhetjük, ha a felszólításban közölt hátralékot nem tudjuk egy összegben rendezni, és könnyítésként részletfizetést kérnénk. Az ELMŰ ilyenkor ellenőrzi, hogy a felhasználó olyan nagy összegű számlára kéri-e a részletfizetési lehetőséget, ami a felhasználó hibájából keletkezett, vagy amit számlázási-leolvasási hiba okozott. A megállapodásban rögzített részletek és határidők be nem tartása esetén a megállapodás érvényét veszti, azaz a tartozás újból egy összegben válik esedékessé. Hasonló a helyzet akkor is, ha a fogyasztónak már van érvényes részletfizetési megállapodása: új részlet ekkor nem adható. Részletfizetési kedvezmény tizenkét naptári hónapon belül csak egy alkalommal illeti meg a fogyasztót. Kikapcsolásra "ítélt“, illetve kikapcsolt fogyasztónak részletfizetés csak akkor adható, ha a fogyasztó a tőketartozás ötven százalékát, a visszakapcsolási díjjal együtt kiegyenlíti, a fennmaradó tartozást pedig legfeljebb háromhavi részletben rendezi.

Ki a hunyó?

Az ELMŰ illetékesétől azt is megtudtuk, hogy ha azért van szükség részletfizetésre, mert a szolgáltató mulasztott - például téves volt, vagy elmaradt az elszámolás -, a felhasználó a téves, vagy elmaradt számlázás időtartamával azonos időn belül, egyenlő részletekben egyenlítheti ki tartozását. Ez esetben a szolgáltató természetesen nem számíthat fel késedelmi kamatot. Más a helyzet, ha a részletfizetési megállapodásban rögzített részleteket az ügyfél késedelmesen fizeti meg: ebben az esetben a szolgáltató a Ptk rendelkezései alapján már kamatot is fölszámol, ha pedig a megállapodásban rögzített részletfizetés teljesen elmarad, a díjhátralék behajtására vonatkozó felszólítási eljárást ugyanúgy alkalmazza, mint bármely más tartozás esetén.

Tartozásra szabva

A szolgáltató a részletek nagyságának meghatározásakor belső irányelveit veszi figyelembe: eszerint a részletfizetés időtartama legfeljebb hat hónap lehet. Alapszabály az is, hogy a szolgáltató nem tekint el a kamatfizetéstől, így a hátralékos részletek mellett a felhasználó a törvényes kamatot is köteles megfizetni.


Több szolgáltató - hasonló feltételek

Ha a teljes tartozás mértéke százezer forint alatti, az első részlet a tartozás ötven százaléka lesz, a fennmaradó tartozás pedig háromhavi egyenlő részletre osztható fel. Ha a teljes tartozás mértéke száz- és háromszázezer forint közötti, az első részlet a tartozás harminc százaléka, a fennmaradó tartozás pedig öthavi egyenlő részletre osztható fel. Más a helyzet, ha a teljes tartozás mértéke háromszázezer forint feletti: ilyenkor - a tartozás keletkezésének okát is figyelembe véve - a cég követelésmenedzsmentje egyedileg bírálja el a kérelmet.

Távhős tartozás

Részletfizetésre a Főtávnál is van lehetőség, ám a játékszabályokat e szolgáltatónál is be kell tartani: a részletfizetés feltétele, hogy a fogyasztó írásban kérje a díjtartozás részletekben történő megfizetésének engedélyezését. Részletfizetésre akkor van lehetőség, ha a fogyasztói díjtartozást a szolgáltató még saját követeléseként tartja nyilván, valamint a fogyasztó, illetve a képviseletére jogosult a részletfizetési megállapodásban vállalja, hogy a folyamatos szolgáltatással kapcsolatos fizetési kötelezettségét határidőben, teljes egészében teljesíti. A korábbi díjtartozást így a késedelmi kamattal, a részletfizetés időtartama alatt fennálló tőketartozásra felszámított kamattal (megállapodás szerinti kamattal), és az esetleges felmerült járulékos költségekkel növelten, előre rögzített részletekben és határidőben kell megfizeti.

Átadott követelés

A részlek nagyságával kapcsolatban a Főtáv is tesz kikötéseket: az első részletnek tartalmaznia kell a kamatot és az esetleges költségeket, és egy részlet nem lehet kevesebb ötezer forintnál. A futaminő maximum tizenkét hónap lehet, amitől méltányosságból külön engedéllyel el lehet térni. Ha a díjfizető a folyamatos szolgáltatással kapcsolatos fizetési kötelezettségét határidőben, teljes egészében nem teljesíti, illetőleg az első elmulasztott részlet esetén a megállapodás felbomlik, a követelés pedig egy összegben válik esedékessé. Lakossági fogyasztó esetén - amennyiben a legrégebbi nyitott hátralék meghaladja a százhúsz napot - a szolgáltató a DHK Zrt.-nek adja át a tartozást. A részletfizetési lehetőségekről a DHK Zrt.-vel is lehet egyezkedni, hasonló feltélekkel.

Szóljon hozzá:

 

Név:

Kötelező

E-mail:

Kötelező, nem jelenik meg

Hozzászólás:
Milyen nap van ma (pl: hétfő)?

boszi, 2009. október 30. - péntek 23:43

a

otirt, 2009. szeptember 22. - kedd 18:28

\"Mivel levélírónk huzamosabb ideig nem tartózkodott Magyarországon, hazaérkezte után több mint százötvenezer forintos számla fogadta. Ekkor arra kérte a szolgáltatót, engedélyezze a tartozás részletekben történő megfizetését - a szolgáltató azonban elutasította kérését.\" Már bocsánat, de aki ilyen ostoba az meg is érdemli. A huzamosabb külföldi tartózkodás nem egyik napról a másikra történik. Ilyenkor tájékoztatni kell a szolgáltatót és adott esetben kérni kell a szolgáltatás felfüggesztését vagy pedig átlagleírást kell kérni, vagyis a korábbi fogyasztások átlaga alapján fognak az adott időszakra számlázni és a következő leolvasást követő számla fog elszámolószámlaként is funkcionálni. Legtöbb esetben ez fogyasztóazonosító megadása mellett telefonon is megtehető. Ennek összege általában a szolgáltatás visszaállításakor vagy az azt követő számlán kerül feltüntetésre.

otirt, 2009. szeptember 22. - kedd 18:22

Légrádyné, 2009. szeptember, 17., csütörtök 10:54: Azért azt megjegyezném, hogyha a szolgáltató túlszámlázása a lekötött energia miatt történik (pl egy évre előirányzott gázfogyasztása 12 x 30 m3 és Ön csak 12 x 20 m3-t fogyasztott) akkor az elszámolószámlánál ezt jóváírják, illetve amennyiben egy számlán nem írható jóvá (több mint a havi átlagfogyasztás ellenértéke) akkor felajánlják, hogy a következő számlá(ko)n is jóváírják. Ez olyan, mintha önnek visszafizetnék, sőt jobban jár, mert így az alapdíjat is a szolgáltató fizeti. Amennyiben a szolgáltató saját hibája a túlszámlázás és Ön ezt nem vette észre, akkor a tényleges számlázási értéken felüli összeget a PTK-ban meghatározott kamatokkal köteles visszafizetni, vagy a következő számlákon (kamatok nélkül) jóváírni. A visszafizetésről illetve a jóváírásról írásban kell nyilatkozni. A gond abból adódik, ha szerződéskötéskor nem adnak le ilyen nyilatkozatot. Egyébként ez meglévő szerződések esetén is pótolható.

Dave Slim, 2009. szeptember 22. - kedd 15:12

Azért azt is fontos tudni, hogy van egy kiskapu, amit konkrétan nálunk a közös képviselő mondott. Persze nem abból a célból, hogy kihasználja bárki is. Inkább sajnálkozott emiatt: meg kell várni a fizetési meghagyást, fellebbezni. Így per lesz belőle, ha a szolgáltató kifizeti az illetéket. Ha nem lesz per, akkor ismét egyezkedni. Ha lesz per, akkor a bíróságtól kell kérni részletfizetést, és ott már a bíró dönt, hogy ki, hogy bírja el a részleteket, nem pedig a szolgáltató mondja meg.

Légrádyné, 2009. szeptember 17. - csütörtök 10:54

Sajnos én azt tapasztalom, hogy amikor az állampolgárnak kell teljesíteni, fizetni, szinte lesöprik az embert, bekeményítenek. Amikor egy hivatalnak kell-kellene fizetni, visszafizetni, akkor az ráér. Mindent elkövetnek, hogy ne kelljen fizetni, huzzák az időt, felajánlják, hogy beszámítják a következő számlánál stb. Ja és kamatot a késedelmes visszautalásért, fizetésért nagy-nagy ritkán kap az állampolgár. Tény: nincs ingyen semmi, de szerintem egy ilyen esetben, egy ilyen világban egyénre szabottan kellene a dolgokhoz hozzáállni. Vagy az ilyen nagy cégeknél nem számít az ügyfél, nincs ügyfél megtartás, nincs méltányosság ?! Válasz: PERSZE HOGY NINCS, MERT AKKOR A CÉGEK VEZETŐINEK NEM VOLNA, NEM LEHETNE ILYEN POFÁTLANUL MAGAS FIZETÉSE !! 2-3-4-5 MILLIÓ FORINTOCSKA. a FENE A POFÁJUKAT !!

Eti, 2009. szeptember 17. - csütörtök 10:24

Ha \"elviekben\" diktálja az óraállást, akkor tudnia kellene, hogy milyen összegre számíthat. Ha meg kevesebbet fogyasztott, mint ami a számlákon szerepel, akkor biztos van lehetőség korrigáltatni a számlákat.


1 2 3

Kommentek

Nyomorék ParkFerr, 2020. szeptember 19.

Na most azért azt tegyük hozzá, hogy magánterületen ez egy teljesen elfogadható dolog, HA ki v...

Fizetős parkolás a Penny Market előtt

Nyomorék ParkFerr, 2020. szeptember 19.

Na most azért azt tegyük hozzá, hogy magánterületen ez egy teljesen elfogadható dolog, HA ki v...

Fizetős parkolás a Penny Market előtt

kizsgé, 2020. szeptember 02.

Én általában nyeremény játékokon veszek részt állítólag. Mindig hatalmas összegeket nyere...

Nigériai csalások: még mindig lesik hirdetéseinket

digibiz.hu
Keleti és nyugati online óriások Szófiában Keleti és nyugati online óriások Szófiában Október 26-27-án rendezték meg a WebIt Expo nevű innovációs kiállítást,...

Feljelentő

1222, 2012-10-12 13:41:00+02

"Marianna házat vásárolt, ám a gázszolgáltató addig nem hajlandó visszakapcsolni a szolgáltatást, míg az előző tulajdonos által felhalmozott tartozást ki nem egyenlíti. "

Kifizettetné a volt lakó gáztartozását az új tulajjal a szolgáltató

1222, 2012-10-03 17:31:00+02

"Miklóst is felkeresték az egyik közműszolgáltató munkatársai, hogy lecseréljék mérőóráját. A történetet nyilván önök is kitalálták: sérülést találtak a mérőn, majd érkezett a több százezres csekk. "

Sérült plombát találtak, feljelentették áramlopásért

0, 2012-09-28 15:51:00+02

"Viktor úgy véli, felfedezett egy kereskedői trükköt, ami a vásárlók árérzékenységére és egyben felületes vásárlási szokásaira épít. Ön találkozott már hasonlóval?"

Árcímkés megtévesztés a hiperekben
Pharrell Williams Pharrell Williams Pharrell Williamst választotta idén az év divatikonjának az Amerikai Divattervezők Tanácsa...
Médiafigyelő - IMEDIA médiafigyelés

LÉGY TRENDI!

Abercrombie@Fitch, Hollister, Stance, Oakley márkák webáruháza