Kétes áruk

Szavazás

Árgép - Keresd a legolcsóbbat!Kövesd a Fogyasztókat a twitteren!
Fogyasztók.hu RSS

Közműtartozás, részletre

Szabó Emese, 2009. szeptember 17. - csütörtök 09:06
Címkék: szolgáltató, víz, gáz, áram, díj, ügyintézés
Betűméret növelésBetűméret csökkentésKüldés e-mailbenNyomtatás

Ahány szolgáltató, annyi szokás: röviden ennyitől függ, adnak-e lehetőséget a közműcégek tartozást felhalmozó fogyasztójuk részletfizetésére. Mitől függ, hogy élhetünk-e ezzel a lehetőséggel, és mik a részletfizetés feltételei?


Olvasónk azt kérdi, van-e lehetősége arra, hogy tetemes gázszámla-tartozását részletekben fizesse be. Szolgáltatója a Tigáz, ahová elvileg havi rendszerességgel diktálja be a gázóra állását. Mivel levélírónk huzamosabb ideig nem tartózkodott Magyarországon, hazaérkezte után több mint százötvenezer forintos számla fogadta. Ekkor arra kérte a szolgáltatót, engedélyezze a tartozás részletekben történő megfizetését - a szolgáltató azonban elutasította kérését. A tartozásra továbbra is egy összegben tartottak igényt, nemfizetés esetére ráadásul beígérték a gázóra leszerelését is. Levélírónk azt szeretné tudni, mi alapján jogosult valaki a közüzemi szolgáltatóknál részletfizetési kedvezményre.

Gondolatolvasó

Mint a Tigáz illetékesétől megtudtuk, ügyfeleik a kikapcsolási eljárás megindításáig nyújthatnak be részletfizetési kérelmet. A szigorú elbírálási szabályok legfontosabbja, hogy a fennálló tartozás első felét az aktuális havi gázszámlával együtt, míg másik felét további két részletben, a következő havi számlákkal együtt kell kiegyenlíteni. Az igényléshez szükséges formanyomtatvány a szolgáltató ügyfélszolgálati irodáiban kérhető és a www.tigaz.hu weboldaláról is letölthető. A részletfizetés engedélyezésének további feltétele, hogy a részletfizetés időtartama alatt az aktuális tárgyhavi számlákat határidőre kiegyenlítsék. A szolgáltató egy évben egyszer adhat részletfizetési, halasztási kedvezményt. A cég más megoldást is kínál átmeneti pénzügyi nehézségekkel küzdő ügyfelei részére: a tényleges havi fogyasztáson alapuló fizetési mód mellett választható a téli fűtési szezonban a pénztárcát jobban kímélő, részszámlás fizetési mód is. Utóbbi esetében tíz hónapon keresztül egyenlő mennyiségről küldik a számlát, és csak a tizenegyedik hónapban, úgynevezett elszámoló számla kiküldésével történik a tényleges fogyasztás anyagi rendezése.


Részletfizetés - csak a határidők változnak

Olvasónk levele alapján az első módszert választhatta, azaz vállalta, hogy minden hónapban bediktálja az óraállást, és tényleges fogyasztása után fizet. Mivel levélírónk nagyjából egy évet tartózkodott külföldön, számláit ez alatt nem rendezte, a diktálást pedig elmulasztotta, érthető, hogy a szolgáltató nem szívesen egyezkedik vele.

Áramvonalas tartozás

Megnéztük azt is, hogyan viszonyulnak részletfizetést kérő ügyfeleikhez más szolgáltatók. Az ELMŰ-nél például írásban, telefonon vagy személyesen jelezhetjük, ha a felszólításban közölt hátralékot nem tudjuk egy összegben rendezni, és könnyítésként részletfizetést kérnénk. Az ELMŰ ilyenkor ellenőrzi, hogy a felhasználó olyan nagy összegű számlára kéri-e a részletfizetési lehetőséget, ami a felhasználó hibájából keletkezett, vagy amit számlázási-leolvasási hiba okozott. A megállapodásban rögzített részletek és határidők be nem tartása esetén a megállapodás érvényét veszti, azaz a tartozás újból egy összegben válik esedékessé. Hasonló a helyzet akkor is, ha a fogyasztónak már van érvényes részletfizetési megállapodása: új részlet ekkor nem adható. Részletfizetési kedvezmény tizenkét naptári hónapon belül csak egy alkalommal illeti meg a fogyasztót. Kikapcsolásra "ítélt“, illetve kikapcsolt fogyasztónak részletfizetés csak akkor adható, ha a fogyasztó a tőketartozás ötven százalékát, a visszakapcsolási díjjal együtt kiegyenlíti, a fennmaradó tartozást pedig legfeljebb háromhavi részletben rendezi.

Ki a hunyó?

Az ELMŰ illetékesétől azt is megtudtuk, hogy ha azért van szükség részletfizetésre, mert a szolgáltató mulasztott - például téves volt, vagy elmaradt az elszámolás -, a felhasználó a téves, vagy elmaradt számlázás időtartamával azonos időn belül, egyenlő részletekben egyenlítheti ki tartozását. Ez esetben a szolgáltató természetesen nem számíthat fel késedelmi kamatot. Más a helyzet, ha a részletfizetési megállapodásban rögzített részleteket az ügyfél késedelmesen fizeti meg: ebben az esetben a szolgáltató a Ptk rendelkezései alapján már kamatot is fölszámol, ha pedig a megállapodásban rögzített részletfizetés teljesen elmarad, a díjhátralék behajtására vonatkozó felszólítási eljárást ugyanúgy alkalmazza, mint bármely más tartozás esetén.

Tartozásra szabva

A szolgáltató a részletek nagyságának meghatározásakor belső irányelveit veszi figyelembe: eszerint a részletfizetés időtartama legfeljebb hat hónap lehet. Alapszabály az is, hogy a szolgáltató nem tekint el a kamatfizetéstől, így a hátralékos részletek mellett a felhasználó a törvényes kamatot is köteles megfizetni.


Több szolgáltató - hasonló feltételek

Ha a teljes tartozás mértéke százezer forint alatti, az első részlet a tartozás ötven százaléka lesz, a fennmaradó tartozás pedig háromhavi egyenlő részletre osztható fel. Ha a teljes tartozás mértéke száz- és háromszázezer forint közötti, az első részlet a tartozás harminc százaléka, a fennmaradó tartozás pedig öthavi egyenlő részletre osztható fel. Más a helyzet, ha a teljes tartozás mértéke háromszázezer forint feletti: ilyenkor - a tartozás keletkezésének okát is figyelembe véve - a cég követelésmenedzsmentje egyedileg bírálja el a kérelmet.

Távhős tartozás

Részletfizetésre a Főtávnál is van lehetőség, ám a játékszabályokat e szolgáltatónál is be kell tartani: a részletfizetés feltétele, hogy a fogyasztó írásban kérje a díjtartozás részletekben történő megfizetésének engedélyezését. Részletfizetésre akkor van lehetőség, ha a fogyasztói díjtartozást a szolgáltató még saját követeléseként tartja nyilván, valamint a fogyasztó, illetve a képviseletére jogosult a részletfizetési megállapodásban vállalja, hogy a folyamatos szolgáltatással kapcsolatos fizetési kötelezettségét határidőben, teljes egészében teljesíti. A korábbi díjtartozást így a késedelmi kamattal, a részletfizetés időtartama alatt fennálló tőketartozásra felszámított kamattal (megállapodás szerinti kamattal), és az esetleges felmerült járulékos költségekkel növelten, előre rögzített részletekben és határidőben kell megfizeti.

Átadott követelés

A részlek nagyságával kapcsolatban a Főtáv is tesz kikötéseket: az első részletnek tartalmaznia kell a kamatot és az esetleges költségeket, és egy részlet nem lehet kevesebb ötezer forintnál. A futaminő maximum tizenkét hónap lehet, amitől méltányosságból külön engedéllyel el lehet térni. Ha a díjfizető a folyamatos szolgáltatással kapcsolatos fizetési kötelezettségét határidőben, teljes egészében nem teljesíti, illetőleg az első elmulasztott részlet esetén a megállapodás felbomlik, a követelés pedig egy összegben válik esedékessé. Lakossági fogyasztó esetén - amennyiben a legrégebbi nyitott hátralék meghaladja a százhúsz napot - a szolgáltató a DHK Zrt.-nek adja át a tartozást. A részletfizetési lehetőségekről a DHK Zrt.-vel is lehet egyezkedni, hasonló feltélekkel.

Szóljon hozzá:

 

Név:

Kötelező

E-mail:

Kötelező, nem jelenik meg

Hozzászólás:
Milyen nap van ma (pl: hétfő)?

Nagy Zoltán, 2012. július 04. - szerda 18:52

Kérvényezni szeretném hogy a Zúglói Rózsavölgyi tér 10 ben 1em8 ban szüntessék meg a szólgáltatást,ellenkezö esetben nem vállalok felelöséget,tel 06705722787

herman károly, 2012. március 14. - szerda 21:36

nekem a égáz-dégáznál van tartozásom 336000ft és be adták az eos behajtoknál munkanélkkülin voltam most meg közmunkában vagyok 47000ért de az eos 3 haviban kéri de az több mint 100000ft segitséget szeretnék

mészkő, 2011. augusztus 23. - kedd 13:20

A hatóságoknak nincs feladata a tömeges fogyasztói kötbérezések kapcsán? Vajjon mire várnak? Az okokat nem kellene vizsgálni?

mészkő, 2011. július 24. - vasárnap 21:15

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium új szakértői névjegyzékében és kereső programjában az igazságügyi szakértő keresése például a "földgáz" kifejezés beírásával, illetve a "421413" kód beírásával történhet.

Tukacs Lászlóné, 2010. szeptember 09. - csütörtök 20:43

Hány évig hajtható be az elmű tartozás csak ez az egy kérdésem van válaszoljon valaki!Köszönöm,Tukacsné

csima, 2010. augusztus 06. - péntek 09:17

Nekünk az eonnál halmozódott fel tartozásunk. Havonta diktáljuk mi is. Kértem részletfizetést, nem kaptunk lehetőséget sem, "Megértjük a problémáját, de.." mondván "...pont annyi" csomagot választottuk, ezért nem adhatják azt meg. Ez pont egy éve volt. Idén leszerelték az órát. Azóta duplájára nőtt a tartozásunk egyéb okok miatt. Nem tudni mi lesz, nem tudunk egyben fizetni, munkanélküli vagyok lassan 2 éve!! Fogalmamsincs mi lesz belőle. Honnan remélhetek segítséget?

Han_Kata, 2010. június 19. - szombat 17:16

Nem Tudom igazán,hogy mennyire ismeri be a szolgáltató a hibáját. 2009.02.kaptam az utolsó töredék számlát, hogy havi 12e helyett 3200.-at folyamatosan fizettem hol személyesen vagy (pénztár) vagy banki átutalással március -ápr. befizetésnél reklamáltam,hogy mért nem jön a számla közölték, hogy 2009májusban a szólgáltató fogja leolvasni amit meg is tett de éves számla nem jött.kérdeztem (vác) mi az oka valószinű, hogy túl voltam számlázva és majd rá érnek küldeni. annak ellenére megkiséreltem banki átutalást 20e vissza küldték azzal,hogy nincs számlám nincs mire elszámolni.2010 májusban ismét jött a szolgáltató és közölte, hogy becslés alapján kb 31e kw könyveltek holott az óra állás 25e kw vagyis 6500 eltérés mutató közölte velem a szólgáltató, hogy ha jön a számla ne fizessek mert túl vagyok terhelve amivel nem értettem vele egyett mert egy év nem fizettem független az elírástól. rá 1 hónap múlva kaptam meg a számlámat a könyvelésük úgy mutatkozott, hogy 2009-ben egyáltalán nem fizettem. és kaptam olyan összegről számlát mikor megláttam a szívinfaktus kergetett meg 468e.kérdezem hogy ilyenkor ki a vétkes kaphatók e részletfizetést és mennyi részletre? Sajnos nem régtől van internettem és csak most tudtam bekapcsolodni elmű honlapjára regisztráció alapján amit másnak ajánlók hogy figyelemmel tudja kisérni a számlázási időszakát és itt tudtam, hogy havonta készitettek becslés alapján havi zárlatott folyamatosan amiről értesítést nem kaptam.

Kakri, 2009. december 11. - péntek 05:46

"Már bocsánat, de aki ilyen ostoba az meg is érdemli. A huzamosabb külföldi..." Ha olyan ostobák vagyunk, hogy hagyjuk, akkor megérdemeljük. Állandóan nekünk kell szaladgálni, költségekbe verjük magunkat pl: bediktálásos telefonálás, hitelezni több tízezreket előre, aki megpróbálja rendesen fizetni a számláit azon vasalják be a ki nem fizettet fogyasztásokat is és még sorolhatnám. Előre fizetésre nem jár kamat az ügyfélnek. Késedelmes fizetésért jár a cégnek. Hol itt az egyenjogúság? Nagyon sok kerti medence, jakuzzi, fűtését lakás fűtését rajtam vasalják be. Tudok is egy jó pár helyet. Ezt a szolgáltatók mért nem tudják, azért mert azok gazdag emberek? Hol itt az (i)gazság? Tovább is van, mondjam még...? Hol az állam, aki megvédi a nyájat? Megvagyunk vezetve. Ébresztő!

Eti, 2009. november 05. - csütörtök 08:54

Boszinak: Kérdezd meg valamelyik irodában, vagy telefonon (számlán rajta van).

boszi, 2009. október 30. - péntek 23:47

Segitségetekre lenne szükségem!!!!!! Sajnos van egy kis elmaradásom az elműnél kb 40e.Tudok -e valamilyen részletfizetést kérni.Eddig nem volt ilyen sose kértem részletfizetést, ha van ilyen hol tehetem ezt meg , és hogyan


1 2 3

Kommentek

Nyomorék ParkFerr, 2020. szeptember 19.

Na most azért azt tegyük hozzá, hogy magánterületen ez egy teljesen elfogadható dolog, HA ki v...

Fizetős parkolás a Penny Market előtt

Nyomorék ParkFerr, 2020. szeptember 19.

Na most azért azt tegyük hozzá, hogy magánterületen ez egy teljesen elfogadható dolog, HA ki v...

Fizetős parkolás a Penny Market előtt

kizsgé, 2020. szeptember 02.

Én általában nyeremény játékokon veszek részt állítólag. Mindig hatalmas összegeket nyere...

Nigériai csalások: még mindig lesik hirdetéseinket

digibiz.hu
Keleti és nyugati online óriások Szófiában Keleti és nyugati online óriások Szófiában Október 26-27-án rendezték meg a WebIt Expo nevű innovációs kiállítást,...

Feljelentő

1222, 2012-10-12 13:41:00+02

"Marianna házat vásárolt, ám a gázszolgáltató addig nem hajlandó visszakapcsolni a szolgáltatást, míg az előző tulajdonos által felhalmozott tartozást ki nem egyenlíti. "

Kifizettetné a volt lakó gáztartozását az új tulajjal a szolgáltató

1222, 2012-10-03 17:31:00+02

"Miklóst is felkeresték az egyik közműszolgáltató munkatársai, hogy lecseréljék mérőóráját. A történetet nyilván önök is kitalálták: sérülést találtak a mérőn, majd érkezett a több százezres csekk. "

Sérült plombát találtak, feljelentették áramlopásért

0, 2012-09-28 15:51:00+02

"Viktor úgy véli, felfedezett egy kereskedői trükköt, ami a vásárlók árérzékenységére és egyben felületes vásárlási szokásaira épít. Ön találkozott már hasonlóval?"

Árcímkés megtévesztés a hiperekben
Pharrell Williams Pharrell Williams Pharrell Williamst választotta idén az év divatikonjának az Amerikai Divattervezők Tanácsa...
Médiafigyelő - IMEDIA médiafigyelés

LÉGY TRENDI!

Abercrombie@Fitch, Hollister, Stance, Oakley márkák webáruháza