Kétes áruk

Szavazás

Árgép - Keresd a legolcsóbbat!Kövesd a Fogyasztókat a twitteren!
Fogyasztók.hu RSS

Közműtartozás, részletre

Szabó Emese, 2009. szeptember 17. - csütörtök 09:06
Címkék: szolgáltató, víz, gáz, áram, díj, ügyintézés
Betűméret növelésBetűméret csökkentésKüldés e-mailbenNyomtatás

Ahány szolgáltató, annyi szokás: röviden ennyitől függ, adnak-e lehetőséget a közműcégek tartozást felhalmozó fogyasztójuk részletfizetésére. Mitől függ, hogy élhetünk-e ezzel a lehetőséggel, és mik a részletfizetés feltételei?


Olvasónk azt kérdi, van-e lehetősége arra, hogy tetemes gázszámla-tartozását részletekben fizesse be. Szolgáltatója a Tigáz, ahová elvileg havi rendszerességgel diktálja be a gázóra állását. Mivel levélírónk huzamosabb ideig nem tartózkodott Magyarországon, hazaérkezte után több mint százötvenezer forintos számla fogadta. Ekkor arra kérte a szolgáltatót, engedélyezze a tartozás részletekben történő megfizetését - a szolgáltató azonban elutasította kérését. A tartozásra továbbra is egy összegben tartottak igényt, nemfizetés esetére ráadásul beígérték a gázóra leszerelését is. Levélírónk azt szeretné tudni, mi alapján jogosult valaki a közüzemi szolgáltatóknál részletfizetési kedvezményre.

Gondolatolvasó

Mint a Tigáz illetékesétől megtudtuk, ügyfeleik a kikapcsolási eljárás megindításáig nyújthatnak be részletfizetési kérelmet. A szigorú elbírálási szabályok legfontosabbja, hogy a fennálló tartozás első felét az aktuális havi gázszámlával együtt, míg másik felét további két részletben, a következő havi számlákkal együtt kell kiegyenlíteni. Az igényléshez szükséges formanyomtatvány a szolgáltató ügyfélszolgálati irodáiban kérhető és a www.tigaz.hu weboldaláról is letölthető. A részletfizetés engedélyezésének további feltétele, hogy a részletfizetés időtartama alatt az aktuális tárgyhavi számlákat határidőre kiegyenlítsék. A szolgáltató egy évben egyszer adhat részletfizetési, halasztási kedvezményt. A cég más megoldást is kínál átmeneti pénzügyi nehézségekkel küzdő ügyfelei részére: a tényleges havi fogyasztáson alapuló fizetési mód mellett választható a téli fűtési szezonban a pénztárcát jobban kímélő, részszámlás fizetési mód is. Utóbbi esetében tíz hónapon keresztül egyenlő mennyiségről küldik a számlát, és csak a tizenegyedik hónapban, úgynevezett elszámoló számla kiküldésével történik a tényleges fogyasztás anyagi rendezése.


Részletfizetés - csak a határidők változnak

Olvasónk levele alapján az első módszert választhatta, azaz vállalta, hogy minden hónapban bediktálja az óraállást, és tényleges fogyasztása után fizet. Mivel levélírónk nagyjából egy évet tartózkodott külföldön, számláit ez alatt nem rendezte, a diktálást pedig elmulasztotta, érthető, hogy a szolgáltató nem szívesen egyezkedik vele.

Áramvonalas tartozás

Megnéztük azt is, hogyan viszonyulnak részletfizetést kérő ügyfeleikhez más szolgáltatók. Az ELMŰ-nél például írásban, telefonon vagy személyesen jelezhetjük, ha a felszólításban közölt hátralékot nem tudjuk egy összegben rendezni, és könnyítésként részletfizetést kérnénk. Az ELMŰ ilyenkor ellenőrzi, hogy a felhasználó olyan nagy összegű számlára kéri-e a részletfizetési lehetőséget, ami a felhasználó hibájából keletkezett, vagy amit számlázási-leolvasási hiba okozott. A megállapodásban rögzített részletek és határidők be nem tartása esetén a megállapodás érvényét veszti, azaz a tartozás újból egy összegben válik esedékessé. Hasonló a helyzet akkor is, ha a fogyasztónak már van érvényes részletfizetési megállapodása: új részlet ekkor nem adható. Részletfizetési kedvezmény tizenkét naptári hónapon belül csak egy alkalommal illeti meg a fogyasztót. Kikapcsolásra "ítélt“, illetve kikapcsolt fogyasztónak részletfizetés csak akkor adható, ha a fogyasztó a tőketartozás ötven százalékát, a visszakapcsolási díjjal együtt kiegyenlíti, a fennmaradó tartozást pedig legfeljebb háromhavi részletben rendezi.

Ki a hunyó?

Az ELMŰ illetékesétől azt is megtudtuk, hogy ha azért van szükség részletfizetésre, mert a szolgáltató mulasztott - például téves volt, vagy elmaradt az elszámolás -, a felhasználó a téves, vagy elmaradt számlázás időtartamával azonos időn belül, egyenlő részletekben egyenlítheti ki tartozását. Ez esetben a szolgáltató természetesen nem számíthat fel késedelmi kamatot. Más a helyzet, ha a részletfizetési megállapodásban rögzített részleteket az ügyfél késedelmesen fizeti meg: ebben az esetben a szolgáltató a Ptk rendelkezései alapján már kamatot is fölszámol, ha pedig a megállapodásban rögzített részletfizetés teljesen elmarad, a díjhátralék behajtására vonatkozó felszólítási eljárást ugyanúgy alkalmazza, mint bármely más tartozás esetén.

Tartozásra szabva

A szolgáltató a részletek nagyságának meghatározásakor belső irányelveit veszi figyelembe: eszerint a részletfizetés időtartama legfeljebb hat hónap lehet. Alapszabály az is, hogy a szolgáltató nem tekint el a kamatfizetéstől, így a hátralékos részletek mellett a felhasználó a törvényes kamatot is köteles megfizetni.


Több szolgáltató - hasonló feltételek

Ha a teljes tartozás mértéke százezer forint alatti, az első részlet a tartozás ötven százaléka lesz, a fennmaradó tartozás pedig háromhavi egyenlő részletre osztható fel. Ha a teljes tartozás mértéke száz- és háromszázezer forint közötti, az első részlet a tartozás harminc százaléka, a fennmaradó tartozás pedig öthavi egyenlő részletre osztható fel. Más a helyzet, ha a teljes tartozás mértéke háromszázezer forint feletti: ilyenkor - a tartozás keletkezésének okát is figyelembe véve - a cég követelésmenedzsmentje egyedileg bírálja el a kérelmet.

Távhős tartozás

Részletfizetésre a Főtávnál is van lehetőség, ám a játékszabályokat e szolgáltatónál is be kell tartani: a részletfizetés feltétele, hogy a fogyasztó írásban kérje a díjtartozás részletekben történő megfizetésének engedélyezését. Részletfizetésre akkor van lehetőség, ha a fogyasztói díjtartozást a szolgáltató még saját követeléseként tartja nyilván, valamint a fogyasztó, illetve a képviseletére jogosult a részletfizetési megállapodásban vállalja, hogy a folyamatos szolgáltatással kapcsolatos fizetési kötelezettségét határidőben, teljes egészében teljesíti. A korábbi díjtartozást így a késedelmi kamattal, a részletfizetés időtartama alatt fennálló tőketartozásra felszámított kamattal (megállapodás szerinti kamattal), és az esetleges felmerült járulékos költségekkel növelten, előre rögzített részletekben és határidőben kell megfizeti.

Átadott követelés

A részlek nagyságával kapcsolatban a Főtáv is tesz kikötéseket: az első részletnek tartalmaznia kell a kamatot és az esetleges költségeket, és egy részlet nem lehet kevesebb ötezer forintnál. A futaminő maximum tizenkét hónap lehet, amitől méltányosságból külön engedéllyel el lehet térni. Ha a díjfizető a folyamatos szolgáltatással kapcsolatos fizetési kötelezettségét határidőben, teljes egészében nem teljesíti, illetőleg az első elmulasztott részlet esetén a megállapodás felbomlik, a követelés pedig egy összegben válik esedékessé. Lakossági fogyasztó esetén - amennyiben a legrégebbi nyitott hátralék meghaladja a százhúsz napot - a szolgáltató a DHK Zrt.-nek adja át a tartozást. A részletfizetési lehetőségekről a DHK Zrt.-vel is lehet egyezkedni, hasonló feltélekkel.

Szóljon hozzá:

 

Név:

Kötelező

E-mail:

Kötelező, nem jelenik meg

Hozzászólás:
Milyen nap van ma (pl: hétfő)?

Patricia Martins, 2018. január 16. - kedd 12:57

A nevem Patricia Martins, egyedülálló anyám, mielőtt a férjem meghalt, annyi adósságot hagyott bennünket, annyira zavaros és frusztrált voltam, hogy fizetném a hatalmas adósságot. Egy nap átkereszteltem az interneten, és találkoztam egy (Pedro Gonçalo) bizonyságával arról, hogy GINA MORGAN segített neki egy kölcsönt. Így a 85.000 euró összegű kölcsönt kértem a Társaságtól a postán keresztül (ginamorganloancompany@gmail.com). Amikor a hitelre pályáztam, ígéretet tettem Istennek, hogy ha megkapom a kölcsönt, akkor hogy a világ tudta, mit tett velem, legnagyobb meglepetésemre, kevesebb mint 48 óra alatt a hitelem 2% -os kamatlábbal történt. Most a férjem adósságát rendeztem, és új életet és vállalkozást indítottam. Teljesítette az én fogadalmat. Tehát, ha bármilyen típusú kölcsönt szeretne 2% -ig, kérjük, lépjen kapcsolatba a GINA MORGAN HITELKERESKEDELMI KFT. E-mail címével, ginamorganloancompany@gmail.com

Szöllősi Tamás, 2015. március 29. - vasárnap 11:45

Engem borzasztóan DÜHÍT a FŐTÁV gyakorlata! Ha ugyanis mérésalapján számolunk el és évente csak 1szer olvassák le a mérőket, addig miért adja át BEHAJTÁSRA a ki nem fizetett számlákat? Ugyanis még a FÖTÁV-nak sincs halvány lila fogalma arról, hogy ki tartozik kinek és mégiscsak fura, hogy - mint utólag kiderül -30-40ezres túlfizetésben vagyok és a FŐTÁV behajt, késedelmi kamatot és egyéb díjakat számít fel, majd az elszámoláskor azt se mondja: bocsi tévedtem...

Matus László, 2014. szeptember 25. - csütörtök 08:33

Tisztelt Marekné! Ez nem az az oldal ahol részletfizetést lehet kérni az ELMÜ-től. Ezt tuti nem olvassák,ha mégis akkor nem veszik a fáradságot,hogy bármit intézzenek. Az oldal üzemeltetője pedig nem küldi tovább az illetékesnek az e-mailokat,bár más ügyekben már többször javasoltam.

Marek Károlyné, 2014. szeptember 24. - szerda 09:25

Tisztelt ELMÜ Azzal a kéréssel fordulok önök felé,hogy számla tartozásomat részletfizetésre engedjék befizetni.Sajnos mozgáskorlátozott vagyok és nem tudom személyesen elintézni.Köszönettel Marek Károlyné

Katka, 2013. július 29. - hétfő 23:43

Sajnálatos módon sikerült nem teljesítenem az ELMŰ számlák fizetését. Amikor sajnos kiderült , az adott határidőre nem tudom befizetni, részletfizetési lehetőséget kértem aug.1-ig a felét ki tudtam volna fizetni DE! Július 17-én tudtam bemenni az irodába ,akkor adtam le a kérelmet ,melyen minden elérhetőséget meghagytam. Eredmény 29-én kiakarták kapcsolni , hiába mondtam ,hogy de én voltam .... Majd valami azt súgta nézem meg az emile-ket. Nem akartam hinni a szememnek 08:59-kor adott napon küldtek email-t: Miszerint a kérelmet elutasítják és 29-én ugyanezen a napon ki is kapcsolják. Nagyon rosszul lettem egyszerűen nem engedtem kikapcsolni:( Aug. 1-én úgyis átutalom. Amit nem értek kikapcsolás dátuma:07.23-07.30. között ,amennyiben sikertelen ,akkor aug.14.-aug.23. között.Miért is nem kaphattam haladékot akár augusztus 23-ig a teljes tartozás megfizetésére? Tudom időben kell fizetni, ez nem megy mindig.... Valószínűleg holnap kikapcsolják, ami állítólag jó mert utána panaszt tehetek és igazam lesz. Mégis inkább azt érzem erősen szívóágon vagyok!

Matus László, 2013. május 10. - péntek 13:51

A jogszabály szerint 60 nap,ezt be is szokták tartani,de a kikapcsolási értesítőben jelzik is a kikapcsolás napját /napjait/.

Rózsa Andrea, 2013. május 10. - péntek 11:08

Kérdezném hogy mennyi a türelmi idő az elműnél?

Zeitgeist Addendum HUN - Teljes, 2012. augusztus 26. - vasárnap 14:27

http://www.youtube.com/watch?v=LSCY4taExFA&feature=related

Fürtöske89, 2012. augusztus 26. - vasárnap 12:18

A yízszolgáltatonál 533000ft hátralékom van amit végrehajtóhoz tettek.30 napot kaptam,hogy befizessem egy összegbe.Ha nem árverezik a szocpolos és jelzálogos házat.4 gyermekem van.Ápolásin vagyok halmozottan sérült mozgáskorlátozott fiammal havi 84000ft-ból hogy fizesem ki?Segítséget sehol nem kapok.Megoldást keresek kérem ha tud valaki valamit segítsen..

hozzászóló@, 2012. július 04. - szerda 19:40

Igen! Az ugynevezett kisebbség éjjel nappal mulatozik a segélyekből és a számláikat is az önkormányzat fizeti.A gyerekeik ingyen étkeznek az iskolában.A szomszédomban meg kikapcsolták a villanyt mert három hónapig a kórházban volt és elmaradása keletkezett.Az EOS behajtó még uzsorát is rászámlázott,majd minden megkérdezés nélkül levágták a drótot az oszlopról és távoztak.Milyen pofátlanok?Kérdezték volna meg legalább a szomszédokat,hogy valami gond lehet az egyedül élő ,de tisztességes kisöreggel.Nem tették!Hiába a panasz.A válasz ?ELUTASÍTVA!Ez a demokratikus intézkedési módszer!A kisebbség,aki lopja az áram jórészét,megússza,mert a segélyeket kapják csak.Abból nincs levonás és helyettük fizetnek.Ők meg mulatoznak éjjel nappal.Most kapták meg a segélyeket,mindjárt 3 láda sört vettek.Furcsa nem?


1 2 3

Kommentek

Nyomorék ParkFerr, 2020. szeptember 19.

Na most azért azt tegyük hozzá, hogy magánterületen ez egy teljesen elfogadható dolog, HA ki v...

Fizetős parkolás a Penny Market előtt

Nyomorék ParkFerr, 2020. szeptember 19.

Na most azért azt tegyük hozzá, hogy magánterületen ez egy teljesen elfogadható dolog, HA ki v...

Fizetős parkolás a Penny Market előtt

kizsgé, 2020. szeptember 02.

Én általában nyeremény játékokon veszek részt állítólag. Mindig hatalmas összegeket nyere...

Nigériai csalások: még mindig lesik hirdetéseinket

digibiz.hu
Keleti és nyugati online óriások Szófiában Keleti és nyugati online óriások Szófiában Október 26-27-án rendezték meg a WebIt Expo nevű innovációs kiállítást,...

Feljelentő

1222, 2012-10-12 13:41:00+02

"Marianna házat vásárolt, ám a gázszolgáltató addig nem hajlandó visszakapcsolni a szolgáltatást, míg az előző tulajdonos által felhalmozott tartozást ki nem egyenlíti. "

Kifizettetné a volt lakó gáztartozását az új tulajjal a szolgáltató

1222, 2012-10-03 17:31:00+02

"Miklóst is felkeresték az egyik közműszolgáltató munkatársai, hogy lecseréljék mérőóráját. A történetet nyilván önök is kitalálták: sérülést találtak a mérőn, majd érkezett a több százezres csekk. "

Sérült plombát találtak, feljelentették áramlopásért

0, 2012-09-28 15:51:00+02

"Viktor úgy véli, felfedezett egy kereskedői trükköt, ami a vásárlók árérzékenységére és egyben felületes vásárlási szokásaira épít. Ön találkozott már hasonlóval?"

Árcímkés megtévesztés a hiperekben
Pharrell Williams Pharrell Williams Pharrell Williamst választotta idén az év divatikonjának az Amerikai Divattervezők Tanácsa...
Médiafigyelő - IMEDIA médiafigyelés

LÉGY TRENDI!

Abercrombie@Fitch, Hollister, Stance, Oakley márkák webáruháza