Kétes áruk

Szavazás

Árgép - Keresd a legolcsóbbat!Kövesd a Fogyasztókat a twitteren!
Fogyasztók.hu RSS

Mit tehet a betegjogi képviselő?

Szabó Emese, 2009. augusztus 27. - csütörtök 14:33
Címkék: jog, egészség
Betűméret növelésBetűméret csökkentésKüldés e-mailbenNyomtatás

Lekezelő hangnem, elhallgatott információk, átláthatatlan várólisták - betegként ilyesmivel is szembesülhetünk. Bár a rendelők és kórházak közzé teszik a betegjogi képviselők elérhetőségét, kevesen tudják, pontosan mire való ez az intézmény.


Jogos páciensek

Régi beidegződéseink miatt sokszor ma sem szolgáltatóként, inkább egyfajta félistenként tekintünk az orvosokra, panaszainknak csak a váróban, vagy családi körben adva hangot. Bár tény, hogy az anomáliák jó része az egészségügy kaotikus viszonyaival függ össze, bőven vannak olyan problémák, amelyek mögött nem anyagi okok állnak. Ilyen például a megfelelő tájékoztatás elmulasztása, különösen, ha rossz hír közléséről van szó. "Az ezzel kapcsolatos orvosi attitűdök sokat változtak az elmúlt években: korábban általános volt, hogy az orvosok a pácienst nem, a családtagokat viszont tájékoztatták. Ez a gyakorlat bizonyos mértékben máig él, annak ellenére, hogy az 1997-ben életbe lépő egészségügyi törvény a páciens tájékoztatásának kötelezettségét írja elő" - mondja Pilling János pszichiáter, aki a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetében oktat orvosi kommunikációt. Mint mondja, az orvosok egy része úgy gondolja, betegük nem szeretne szembenézni a tényekkel: "Egy felmérésből például kiderült, hogy orvoskollégáink harmada máig saját mérlegelési jogának tartja, közölje-e páciensévelel a rossz hírt. A diagnózis közlése sem mindig párbeszédes formában történik, gyakran a beteg engedélyét sem kérik hozzátartozói felvilágosításához."


Sötétben tapogatózva

A tájékoztatás hiányát Bánki Endre betegjogi képviselő is komoly problémának tekinti: "Ez nincs betervezve az ellátásba, és a megfelelő információk hiányában a betegek önrendelkezési joga is csak nagyon korlátozottan érvényesül, miközben az egészségügyről szóló törvény szerint a beteg határozza meg, mely beavatkozásokhoz, vizsgálatokhoz járul hozzá, és melyeket utasít vissza."

Forrás: MTI

Nem mindig ilyen felhőtlen az ellátás hangulata 

Az is gyakori probléma, hogy a szolgáltató nem teszi lehetővé, hogy a beteg hozzájusson az egészségügyi dokumentációjához - mivel ezt a kórház sok esetben perelőkészítő tevékenységnek tekinti. Ilyenkor a betegjogi képviselők segíthetnek, annak ellenére, hogy lényeges többletjoguk a betegéhez képest nincs. Igazi előnyt emiatt inkább a betegjogi képviselő eljárási rutinja jelent, valamint pusztán az a tény, hogy a képviselő által kezdeményezett vizsgálatra nagyobb hangsúlyt fektet az egészségügyi intézmény.


Kinek a jogai?

Fölmerülhet a kérdés, hogy ki veheti igénybe a betegjogi képviselő szolgáltatásait: "A képviselőhöz elsődlegesen maga a beteg fordulhat, de ha bármi okból ebben akadályoztatva van, meghatalmazás alapján képviselheti hozzátartozója, vagy bámely más személy is, akit erre a beteg írásban felhatalmaz" - foglalja össze a tudnivalókat Bánki Endre, majd hozzáteszi, hogy abban az esetben, ha a beteget meghatalmazás útján más személy képviseli, a betegjogi képviselő kötelessége megvizsgálni, hogy az adott eljárást maga a beteg is óhajtja-e. Ez egyben azt is jelenti, hogy hozzátartozója vagy más személy a cselekvőképes, jognyilatkozat tételére alkalmas beteget önös elhatározásából nem képviselheti. Halál esetén természetesen más a helyzet: ekkor az egészségügyi dokumentációban is rögzített, közvetlen hozzátartozó jogosult eljárni. A betegjogi képviseleti eljárás ez esetben is ingyenes, egyedül az egészségügyi dokumentáció másolati példányának kikérése esetén kell megfizetni a másolási költséget a szolgáltató felé.


Tipikus panaszaink

Mint Bánki Endrétől megtudtuk, a legtöbb megkeresés a kórházakból érkezik, aminek oka talán az, hogy a jogvédők heti rendszerességel vannak jelen az intézményekben. "Ettől függetlenül évről-évre egyre többen keresnek fel minket a szakrendelők ellátásával kapcsolatos panaszok miatt is, ugyanakkor az alapellátást érintő ügyek, azaz a háziorvosokkal kapcsolatos problémák - legalábbis Budapesten - nem jellemzőek."

Forrás: MTI

A jogvédők nem hagynak magunkra


Mint megtudtuk, a Betegjogi-, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány minden évben statisztikai célú adatgyűjtést végez, amely alapján kirajzolódnak tendenciák: "Leggyakrabban az egészségügyi ellátáshoz való jog sérül, azaz a panasz nem megfelelő ellátással, előjegyzési anomáliákkal, várólistákkal kapcsolatos szabályok megsértésével, a haláleset körülményeinek kivizsgálásával kapcsolatos. Emellett szaporodnak az emberi méltósághoz való jog sérelmével kapcsolatos ügyek is, ahol a betegek az intimitás hiányára, hosszú várakozásra, orvosok által használt stílusra, hangnemre panaszkodnak".


Panaszos panaszok

A megkérdezett szakember úgy látja, hogy a betegjogi képviselőkhöz érkező panaszok közel fele megalapozott, ami viszont nem jelenti, hogy ilyen mértékben tudnák érvényesíteni a betegek jogait: "Sok esetben olyan panasszal állunk szemben, ahol a két oldal egymásnak ellentmondó állításai oltják ki egymást, bizonyíthatóság hiányában pedig nem tudunk eredményt elérni. Megalapozott és bizonyítható panaszokról éppen ezért akkor beszélhetünk, ha olyan irat, tanú vagy egyéb bizonyíték áll rendelkezésünkre, ami objektív állásfoglalást tesz lehetővé." Ha kiderül, hogy a panasz jogos, a következmények a betegtől függnek: "Én például a tényállás tisztázása után leülök a beteggel arról beszélgetni, hogy a tények alapján milyen ‚szankcióval‘ lenne elégedett. A jogkövetkezmények a munkajogi felelősségrevonástól, a polgári jogi következményeken át a büntetőjogi felelősségrevonásig terjedhetnek." Mint megtudtuk, a betegjogi képviselő a beteget kártérítési perben nem képviselheti, és etikai okok miatt ügyvédnek, ügyvédi irodának sem ajánlhat ki ügyeket. A végső lehetősége emiatt peren kívüli egyezség létrehozásának segítése, a beteg oldalán.

Kik képviselnek?

A betegjogi képviselők felsőfokú végzettséggel, legalább ötéves szakmai gyakorlattal rendelkeznek, és elvégeztek legalább egy hatvanórás jogvédelmi tanfolyamot. Az előbbiekből következik, hogy a képviselet ellátásához nem szükséges sem orvosi, sem jogi diploma. A betegjogi képviselő a szabályozás szerint nem állhat munkavégzésre irányuló jogviszonyban azzal az egészségügyi szolgáltatóval, amely az általa képviselendő betegek részére egészségügyi szolgáltatást nyújt - a fórumokat olvasgatva mégis találunk erre példát.Anonimitásba burkolva


Névtelen, anonim bejelentések esetén joszabály megköti a betegjogi képviselők kezét, hiszen bizonyos ügyek intézéséhez a beteg írásbeli megbízására van szükség - ennek hiányában nem tehetnek semmit. Más a helyzet, ha a beteg felkeresi a betegjogi képviselőt, és minden szükséges információt átad, majd ezután kér anonimitást. Ennek akkor van értelme, ha az ügy rendszerszintű hibára utal, amelyet nem az egyedi esetből kell levezetni. Az anonimitásnak a tapasztalatok szerint egyébként nincs nagy szerepe: "Praxisomban még nem fordult elő, hogy egy beteg által megfogalmazott megalapozatlan panasz következményeként a szolgáltató például rágalmazás miatt pert indítson, vagy bármilyen egyéb retorziót alkalmazzon." A betegnek attól sem kell tartania, hogy a panasztételt követően rosszabbul bánnak vele: a tapasztalatok azt mutatják, hogy a szolgáltató különösen nagy figyelmet fordít arra a betegre, aki egyszer már igénybe vette a betegjogi képviseletet.
 

Szóljon hozzá:

 

Név:

Kötelező

E-mail:

Kötelező, nem jelenik meg

Hozzászólás:
Milyen nap van ma (pl: hétfő)?

Kiss Éva, 2012. február 28. - kedd 12:17

Azt lenne jó tudni,hogy egy orvosi kezelés után (fogorvos)köteles-e garanciálisan helyrehozni az adott kárt,vagy utána keletkezett kár,vagy csak ha ténylegesen erre ő felhívja a figyelmünket.Történt,hogy 2011 kora őszén fogászati kezelésen vett részt a párom.(azt elmondanám,hogy anyagi felvilágosítást nem kaptam,azt felelte a recepciós hölgyike "csak a doktor úr adhat erre választ,,,már ez is gyanús volt,de muszáj volt a kezelés elkezdeni"Tehát a kedves doktor úr szerint itt gyökértömésre volt szükség,ami 35 ezer forintba fog kerülni,mondta ezt azután hogy elkezdte a kezelést!!!hogy is van ez..??mindegy.elkészült a 35 e.-s fog,ami 2012 február 23 meg is halt.a tömés kiesett.Még mielött ez megtörténhetett volna,természetesen visszamentünk az illetékes fogászati rendelőbe,és a doktor úr közölte ő ezzel nem tud mit csinálni,nem ÍGY KELLETT VOLNA MEGCSINÁLNI A FOGAT,IDE KORONA KELL..AMI KB 80.ezer forintba fog kerülni.és eltanácsolta...!!!!könyörgöm ,a kezelést ő állapította meg..!!!elszarta a fogat,már elnézést..számlát nem kaptunk..most meg itt vagyunk tömés nélkül.Tehát köteles az orvos az okozott"kárt "megtéríteni?

csÖri, 2012. január 08. - vasárnap 15:35

NEmtudom hogy történhet meg az hogy egy súlyos beteg állapotáról adnak ki informáciot egy idegen látogatonak aki nem hozzátartozó és ő elmondja abetegnek akinek veszélyezteti az egészségi lállapotát,feháboritja a lelkinyugalmáteezel.ANNAKELLENÉRE,hogy meglett tiltva az informácio kiadása .ILYENhelyzetben mit lehet tenni??kit kell felelőségrevonni v. jól orbavágni hogy megemlegesse azt amitcsinált kárt.

Őze Róza, 2011. november 04. - péntek 15:08

Unokámat 2 gyermekorvos (házi 14ó ill.kórházi 15,30 ó)javaslatára kórházi felvételre került,rotavirus -os gyanuval.Majd 18,40 ó-ra sikerült bekötni (8x-ra)az infuziót. Nehezen de megnyugodva elaludt,majd éjjel erős hasgörcsök jelentkeztek és több órás sirás után kérte alányom hogy nézze meg az "orvos"?aki lassan de előkerült,hogy ezért mit kapott az anyuka!? mit képzel szállodába van hogy eggyet csettint és rohan az orvos? stb a sárga földig,(ez megalázás!! felénk!) itt a nővér majd ő ellátja a beteget, majd mi apanasz Anyuka? fájdalocsillapitót kap mondja, nővérnek és elmegy.Érdeklődtünk a neve felől de nem tudták!!!(1 haknis)orvos állitólag...reméljük megváltozik de külföldön. Szomorúak lehetünk....

Matics Tiborné, 2011. augusztus 04. - csütörtök 08:41

Tisztelt címzett ! 2011.08.04-én telefonáltam a MÁV rendelőbe a bőrgyógyászatra édesapámat előjegyeztetni.Azt a választ kaptam,hogy csak októberben tudnak előjegyezni.84 éves,nagyon viszket,nem tud se éjjel,se nappal nyugodni.Az lenne a kérdésem,ilyen esetben hova forduljak,ahol esetleg foglalkoznak Vele. Matics Tiborné Sárvár

Király Imréné, 2011. július 27. - szerda 15:59

Elmentem a sebészetre ahol már nem fogadtak mondván takarítási szünet van. Én ezt megértem ha igazuk lenne, de én 13h-kor voltam ott és a szünet 13 40-14 20-íg tart. Ritkán megyek orvoshoz mert tudom, hogy túl terheltek és ha magam megtudom oldani nem megyek. Most viszont szűkségem lett volna rá mivel háttal ráestem a konyhaszekrény szélire és csúnyán meg ütöttem a gerincemet,elzsibbatak a lábaim hányingerem lett és nagyon fájt, vettem be fájdalom csílapitot és lejegeltem. Vártam egy órát de nem múlt és űlésnél szúro fájdalmam van. Elég csúnyán kőzőlték, hogy reggel 8-20-íg van rendelés. Igaz nem mondtam, hogy miért jöttem, de ők se kérdezték. Így hát kijelentkeztem és itthon jegelem és szedem a fájdalom csilapított. Elhiszem ,hogy fáradtak és kell nekik a pihenés amit megértek de van rendelési idejük. Lehet, hogy bennem van a hiba mert előzőleg két héttel szintén a sebészeti ügyeletre mentem mert nagyon fájt az erem és már nem tudtam lábra állni.Megvizsgáltak ahol közölték,hogy nem kellett volna bemennem szedjek fájdalom csilapított. Hajlamos vagyok a trombozisra már töbször volt mútőttekis. Szétis durrant az erem, de elnézést kértem, hogy az idejüket igénybe vettem. Tanulság számomra, hogy edig is ritkán mentem eztán még ritkában menjek vagy egyáltalán ne menjek. Nem szeretném ha baj lenne belőle, de ilyen peches vagyok ha orvoshoz megyek. Köszönöm, hogy elolvasta levelem.Kérem, hogy a nevem maradjon titokban.

mzs, 2011. július 12. - kedd 13:02

Azért annyira ne védjük az orvosokat. Valóban nagyon sokat dolgoznak, de az, hogy az amúgy csak asztmás gyerekemet ne tegyék be 2 tüdőgyulladásos gyerek mellé megfigyelni, miközben azt hangoztatják a tüdőgyulladás NEM FERTŐZŐ, mikor egy kisiskolás is tudja hogy az, és láss csodát a fél éves gyerek tüdőgyulladással maradt még bent egy hetet vénás injekciókat nasizva. Vagy a mostani orvosom, akit idegesített hogy 3 negatív ételallergia vizsgálat után változatlan panaszok miatt kértem találjuk már ki azért mi a bajom fogta és gyomortükrözést végzett, csak hogy ne jöjjek többet, nem is nézte meg van-e fekély, csak az amúgy köztudottan nem allergén lisztérzékenység miatt vett mintát (csak a kenyértől nem vagyok rosszul, nyilván lisztérzékeny vagyok). Vizsgálat végén közölte gúnyosan: Na finom volt? Hát finom. Nálam betelt a pohár. Ezért is vagyok ezen az oldalon.

Kiss Antal, 2011. július 06. - szerda 14:18

Este amikor megy haza az orvos jó alaposan meg kell verni! El kell törni a jobb kezét! Azután már tudni fogja, hogy kivel szórakozzon. Az ilyesmiből már érteni szokták, hogy ki a komoly beteg és kivel ne csesszen ki.

Uriah Heep, 2011. február 11. - péntek 11:44

Egy orvos alsó hangon 9-10 évet keményen tanul a középiskola után, mire szakorvos lehet. Ekkorra talán a fizetése is eléri a bruttó 130-at. Ja, és ez ám nem KRESZ tanfolyam, amit elvégez az ember két hét alatt. A felelősség óriási, napi szinten el kell látni tömérdek beteget (ha mindenkivel pics-pacsizik, akkor nem jut ideje egy csomó másikra). Minden ember, minden betegség egykicsit más. Nagy a nyomás, nagy a stressz. Ha valaki hálapénzt ad, elfogadja, én is azt tenném. Ha egy orvos ezt előre kiköti, na az tényleg gáz. Rengeteg kedves, segítőkész orvos van, ezért nem kellene általánosítani. Egyén keserű tapasztalata mindenkinek van, mert a sok tanulás és a műveltség ellenére is lehet valaki goromba, kellemetlen ember, sőt, hibázhat is. Aki valamennyire is rálát az egészségügyre, az tudja, hogy nem az orvosokat kellene szidni, kár hogy néhány an közülük rossz fényt vetnek a szakmára, a többség nem olyan.

Fekete Gyöngyi, 2011. február 11. - péntek 09:42

Jöjjünk vissza reggel… Nekünk személy szerint nem a Doktornővel, (ő nagyon kedves és aranyos volt) hanem a "kedves" ápolónővel volt problémánk. Előző nap megkaptuk az ellátást gyógyszeres kezelés. Mi azt hittük elég lesz, de sajnos tévedtünk. Másnap reggel hajnali öt órakor mentünk be az ügyeletre Sarkadon 39-40 fokos lázzal. Egész éjjel nem aludtunk hűtőfürdő és közben gyógyszer (nem egy és nem két darab), sajnos nem segített. Én kis naiv mondom páromnak menjünk az ügyeletre kérjünk egy injekciót, mert ment dolgozni, de az ápolónő azt mondta menjünk vissza reggel. Hiába mondtuk csak egy láz csillapító injekció kellene, „hűtőfürdőt mondott és ennyi, menjünk vissza reggel”….. Sarkon fordultam és haza jöttem édesanyámhoz, (25 km-rel odébb), mert szintén ápolónő. Itthon megkaptuk, és reggelre lement a láza. Ennyit a sarkadi „kedves” ápolónőről és a hozzáállásról, nagyot csalódtam……

Elek Szilvia, 2011. január 07. - péntek 11:04

Nekem személy szerint agyermekorvos ügyelettel lenne problémám.ugyanis az történt,hogy a 6 éves kislányom 2010.december 31-én éjszaka 39.5 fokos lázzal ágynak dőlt,falfehér volt,fájta torka.Nagyon nehezen lehetett levinni a lázát,másnap reggel január 1 -én megint felment a láza 39.5 re,kihivtuk az ügyeletet,nem mondtak semmit,nem irtak fel semmit,csillapicsam a lázát ennyit mondtak,meg megnyomkodták a pocakját az is fájt neki,az orvos azt mondta biztos nehezen tud vécézni igy adjak neki glicerines kupot.Dehát nálasemmi ilyen gond nem volt hogy nem tudna vécézni.Ugy mentek el hogy semilyen gyógyszert nem kaptunk,a kislányom 2-án is egész nap lázas volt küszködtünk a lázával de ez vasárnap volt már inkább megvártam a hétfőt a saját gyerekorvosunknak szerettem volna megmutatni,el is vittem reggel,kapott antibiotikumot,tüszőmandulagyulladása volt.Kérdezem én az ügyeletes orvos ezt hogy nem vette észre?Én ugy gondolom elég nagy felelötlenség ez részükről,lehet sz volt a gond hogy pont szilveszter másnapja volt?A kislányom viszont nem akar helyre jönni,hiába szedi az antibiotikumot,tiszta sápadt és levert,szerintem ha akkor idejében felirnak gyógyszert akkor helyre jön hamarabb.Őszintén igy az emberek hogy bizzanak meg az orvosokban?Én ennyit szerettem volna mondani.Köszönöm


1 2 3

Kommentek

bishop berry smith, 2020. január 21.

Helló Szüksége van pénzügyi kölcsönre, ingatlanbefektetésre, autókölcsönre, adósságkons...

Menekülés a UPC-től

Mr. Dékány Endre, 2020. január 19.


Van rossz hitelképességi mutatója? Pénzügyi szempontból nem megfelelő? Hitelt adunk a...

Menekülés a UPC-től

giovannipiombi@gmail.com, 2020. január 15.

Komoly és gyors nemzetközi egyedi kölcsön-ajánlat.
Szeretne kölcsönt keresni anélkül...

Virágzik a használtcikk-kereskedelem

digibiz.hu
Keleti és nyugati online óriások Szófiában Keleti és nyugati online óriások Szófiában Október 26-27-án rendezték meg a WebIt Expo nevű innovációs kiállítást,...

Feljelentő

1222, 2012-10-12 13:41:00+02

"Marianna házat vásárolt, ám a gázszolgáltató addig nem hajlandó visszakapcsolni a szolgáltatást, míg az előző tulajdonos által felhalmozott tartozást ki nem egyenlíti. "

Kifizettetné a volt lakó gáztartozását az új tulajjal a szolgáltató

1222, 2012-10-03 17:31:00+02

"Miklóst is felkeresték az egyik közműszolgáltató munkatársai, hogy lecseréljék mérőóráját. A történetet nyilván önök is kitalálták: sérülést találtak a mérőn, majd érkezett a több százezres csekk. "

Sérült plombát találtak, feljelentették áramlopásért

0, 2012-09-28 15:51:00+02

"Viktor úgy véli, felfedezett egy kereskedői trükköt, ami a vásárlók árérzékenységére és egyben felületes vásárlási szokásaira épít. Ön találkozott már hasonlóval?"

Árcímkés megtévesztés a hiperekben
Pharrell Williams Pharrell Williams Pharrell Williamst választotta idén az év divatikonjának az Amerikai Divattervezők Tanácsa...
Médiafigyelő - IMEDIA médiafigyelés

LÉGY TRENDI!

Abercrombie@Fitch, Hollister, Stance, Oakley márkák webáruháza