Kétes áruk

Szavazás

Árgép - Keresd a legolcsóbbat!Kövesd a Fogyasztókat a twitteren!
Fogyasztók.hu RSS

Mulasztott-e a közös képviselő?

dr. Zugfil Tamás, 2009. június 26. - péntek 13:36
Címkék: társasház, jog, törvény, díj, szerződés
Betűméret növelésBetűméret csökkentésKüldés e-mailbenNyomtatás

Olvasónk társasházi közös költséggel kapcsolatos jogvitája miatt fordult hozzánk. A jogvita középpontjában az áll, hogy a közös képviselő olvasónk szerint hiányosan, illetve egyáltalán nem küldött elszámolást a közös költség felhalmozott hátralékairól.


Az olvasónk által ismertetett probléma megoldásához a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény előírásait kell megvizsgálnunk. E törvény szabályozza a társasházak létrejöttére, működésére, a tulajdonostársak jogaira és kötelezettségeire, valamint a közös képviselőre vonatkozó alapvető kérdéseket.

A törvény 13. § (1) bekezdése szerint a közösség szerveit, azok hatáskörét, jogait és kötelezettségeit, a közös költség viselésének szabályait a közösség szervezeti-működési szabályzatában kell megállapítani.

Forrás: photos.com
E jogszabályhely értelmében tehát a társasház szervezeti és működési szabályzatában (SZMSZ) kell rendelkezni többek között a közös költség viselésének szabályairól is. Ennek keretében kell szabályozni azt is, hogy a közös költség megállapítására, az elszámolások elkészítésére, illetve az elszámolás alapjául szolgáló igazolások kiadására milyen módon kerülhet sor. A törvény 24. § (1) bekezdése ebben a vonatkozásban alapvető rendelkezést tartalmaz, amikor előírja, hogy a közös tulajdonba tartozó épületrész, épületberendezés, nem lakás céljára szolgáló helyiség és lakás fenntartásának költsége, valamint a rendes gazdálkodás körét meghaladó kiadás (a továbbiakban együtt: közös költség) a tulajdonostársakat tulajdoni hányaduk szerint terheli, ha az SZMSZ másképp nem rendelkezik.

Ugyanezen paragrafus (2) bekezdése kimondja, hogy a közös költséggel kapcsolatban szervezeti-működési szabályzatban kell meghatározni a
- a közös költség megállapítását és a számítás módját
- a külön tulajdonon belül nem mérhető közüzemi és más szolgáltatások díjelszámolásának és megfizetésének szabályait
- a közös képviselő közösköltség-hátralék érvényesítésével kapcsolatos feladatait, ideértve a bíróság előtti igényérvényesítést is
- felújítási alap képzésének elhatározása esetén a hozzájárulás mértékét, valamint az alap felhasználásának szabályait.

A társasházakról szóló törvény értelmében tehát a közös költség elmeinek megállapítására, elszámolására, megfizetésének módjára, illetve a közös költség hátralék behajtásának módjára vonatkozó alapvető szabályokat a tulajdonostársak a társasház SZMSZ-ében szabályozzák.

Forrás: photos.com
A törvény külön fejezetben rendelkezik a társasházi közös képviselők jogairól és kötelezettségeiről is. A 43. § (1) bekezdés c) pontja szerint a közös képviselő köteles közölni és beszedni a tulajdonostársakat terhelő közös költséghez való hozzájárulás összegét és érvényesíteni a közösség ezzel kapcsolatos igényeit. Amennyiben a közös képviselő a közlési kötelezettségének nem, vagy nem az SZMSZ-ben meghatározott módon tesz eleget, úgy az ő mulasztásából eredő hátrányokat nem lehet a fizetési késedelembe eső tulajdonostársra terhelni. Amennyiben tehát a közös képviselő nem közli a tulajdonostárssal a megfizetendő közös költség összegét, és a tulajdonostárs így önhibáján kívül nem tesz eleget fizetési kötelezettségének, úgy a késedelmes fizetésből eredő hátrányokat nem lehet a vétlen tulajdonostársra hárítani.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy a tulajdonostárs mentesülhet a közös költség megfizetése alól, pusztán a hátralékos fizetésből eredő hátrányok viselésére nem lehet őt kötelezni.

Olvasónk írásban és szóban is több alkalommal kérte a közös képviselőt a hátralékos közös költséggel kapcsolatos, megfelelő elszámolás átadására. Ahogyan olvasónk is írta, az esetleges későbbi jogviták elkerülése, illetve a könnyebb bizonyíthatóság érdekben célszerű az elszámolással kapcsolatos kéréseinket, kifogásainkat írásban, igazolható módon megtenni, vagy a szóbeli egyeztetéseken elhangzottakról jegyzőkönyvet felvenni.

Forrás: photos.com
Amennyiben a közös költséggel kapcsolatos jogvita bíróság elé kerül, a társasháznak (közös képviselőnek) kell bizonyítania a közös költség hátralék fennállásának jogosságát, és annak összegszerűségét, valamint azt, hogy a közös képviselő a közös költség mértékéről értesítette a tulajdonostársat. A peres eljárás sajnos számottevő költségekkel járhat, mindemellett meglepő az olvasónk által leírt, nagyságrendileg ötvenezer forintos követelés mellett a fizetési meghagyásos eljárásban érvényesíteni kívánt, közel kétszázezer forintos perköltség igény. Amennyiben a tulajdonostársat a közös költség megfizetésének elmaradásával vagy késedelmével kapcsolatosan a közös képviselő hibájából eredően igazolhatóan nem terheli mulasztás, úgy könnyen mentesülhet a perköltség fizetési kötelezettsége alól.

A Polgári Perrendtartásról szóló törvény 80. § (1) bekezdése szerint, ha az alperes a perre okot nem adott, és a követelést az első tárgyaláson azonnal elismeri, az alperes költségében a felperest kell elmarasztalni. Az alperes ilyenkor a követelés elismerése mellett igazolni köteles, hogy nem adott okot a perre. Erre alkalmas lehet annak bizonyítása, hogy a közös képviselő nem közölte vele a közös költség összegét, illetve többszöri felszólítás ellenére sem igazolta követelésének jogosságát, összegszerűségét. Ennek igazolása sem mentesít minket a jogos közös költség követelés megfizetése alól, az adott esetben magas összeget kitevő perköltség viselése alól azonban mentesülhetünk.

Dr. Zugfil Tamás
SCHVERTFŐGEL és TÁRSA Ügyvédi Iroda
 

Szóljon hozzá:

 

Név:

Kötelező

E-mail:

Kötelező, nem jelenik meg

Hozzászólás:
Milyen nap van ma (pl: hétfő)?

Nagy Szabolcs, 2015. szeptember 17. - csütörtök 21:22

A lépcsőházban ahol lakom, nem tudnak csak egy kézzel írott lapon elszámolni a közös költséggel. Kérdésemre, mivel ezt sokallom, nem tudtak semmiféle számlát vagy egyebet bemutatni. Mennyire szabályos ez? Segítségüket előre is köszönöm, Nagy Szabolcs

Simon Gertrúd, 2014. október 21. - kedd 11:32

A társasházban ahol lakom szintén egy összeget fizet minden lakó. Márciusi lakó gyűlésen ami 3 nappal előtte volt kirakva a lépcsőházban a közös képviselő elköltözése miatt új közös képviselőt kellett választani,amit ők úgy adtak elő,hogy a könyvelést vállalja,kettő a közös költséget szedi össze.A közös költséget idáig a párom szedte akinek én a 2003 tartozásaimat fizettem részletekbe,papírt akkor még nem kellett adni a befizetésekről,most a könyvelő/közös képviselő/ ezt nem ismeri el.Májusban ismételten befizettem most már csekken a vita elkerülése véget.Felszólitó leveleket soha nem kaptam.Most péntekre írt ki lakógyűlést ahol megakarja szavaztatni,a tartozásaim kamatait.Mit tehetek ebben az esetben? Várom válaszukat,előre is köszönöm.S.Gertrúd

Gönczi Andrásné , 2009. július 04. - szombat 23:44

Egy személyes problémámat szeretném leírni.2006-ban megállapítottak egy havi közös költség díját.Én akkor a 37 négyzetméteres lakásomra 3300 ft közös költséget hagytak jóvá hogy annyit fizessek.Két hét múlva egy hasonló lakásban lakó megjegyezte hogy fizessünk lakás nagyságától függetlenül egyformán.Én nagyon felháborodtam miután úgy éreztem hogy ez jogtalan,hiszen azért vettem kisebb lakást ,hogy annak kisebb lesz a rezsi hányada.Én azóta is az akkor megállapított összeget fizetem minek után a közös képviselő kihozza évvégén a különbözet összegét , és bírósággal fenyeget.Kérdem én joga van e ugyanannyi összeget elkérni a közös ktg ért mint a nagyobb lakásokban élők.Ilyen elven vehettem volna nagyobb lakást is mert egyformán kell fizetni.Felháborítónak tartom a kialakult helyzetet.Úgy gondolom hogy helytelenül járt el a képviselő amikor ezt eldöntötte.Várom a válaszukat , elóre is köszönettel:Gönczi Andrásné

Galambos Ildiko, 2009. július 03. - péntek 14:13

Ahol lakom III.kerÓbuda itt is még az első linoleum van sokat költök,hogy szép legyenlegalább eelőttem, tudnám hova a francba megy e a sok pénz,.Ahz első közösképviseet 4 millió adósságot hagyott hátra.Miért, Tudmásom van,hogyUjpesten arokonoknál az egész háztömb pénzét elsikkasztották,ezekre nem vonatkozik semmi.Mindent megtehetnek, a liftbe pisilnek stb.aykik nem is itt laknak,nem figyelhetünk örökké.

Kommentek

Á. Balázs, 2020. január 22.

Üdv! Nekünk a Baliner Bt.-ről van nagyon rossz véleményünk. Nem teljesítették határidőre a...

Ablakcsere buktatókkal

Mr. George Anderson, 2020. január 22.

Üzleti kölcsönt keres? Személyi kölcsönök, lakáscélú kölcsönök, autó kölcsönök, di...

Virágzik a használtcikk-kereskedelem

bishop berry smith, 2020. január 21.

Helló Szüksége van pénzügyi kölcsönre, ingatlanbefektetésre, autókölcsönre, adósságkons...

Menekülés a UPC-től

digibiz.hu
Keleti és nyugati online óriások Szófiában Keleti és nyugati online óriások Szófiában Október 26-27-án rendezték meg a WebIt Expo nevű innovációs kiállítást,...

Feljelentő

1222, 2012-10-12 13:41:00+02

"Marianna házat vásárolt, ám a gázszolgáltató addig nem hajlandó visszakapcsolni a szolgáltatást, míg az előző tulajdonos által felhalmozott tartozást ki nem egyenlíti. "

Kifizettetné a volt lakó gáztartozását az új tulajjal a szolgáltató

1222, 2012-10-03 17:31:00+02

"Miklóst is felkeresték az egyik közműszolgáltató munkatársai, hogy lecseréljék mérőóráját. A történetet nyilván önök is kitalálták: sérülést találtak a mérőn, majd érkezett a több százezres csekk. "

Sérült plombát találtak, feljelentették áramlopásért

0, 2012-09-28 15:51:00+02

"Viktor úgy véli, felfedezett egy kereskedői trükköt, ami a vásárlók árérzékenységére és egyben felületes vásárlási szokásaira épít. Ön találkozott már hasonlóval?"

Árcímkés megtévesztés a hiperekben
Pharrell Williams Pharrell Williams Pharrell Williamst választotta idén az év divatikonjának az Amerikai Divattervezők Tanácsa...
Médiafigyelő - IMEDIA médiafigyelés

LÉGY TRENDI!

Abercrombie@Fitch, Hollister, Stance, Oakley márkák webáruháza