Kétes áruk

Szavazás

Árgép - Keresd a legolcsóbbat!Kövesd a Fogyasztókat a twitteren!
Fogyasztók.hu RSS

Ki fizeti a behajtást?

dr. Zugfil Tamás, 2009. június 22. - hétfő 16:44
Címkék: fogyasztóvédelem, jog, szolgáltató, díj
Betűméret növelésBetűméret csökkentésKüldés e-mailbenNyomtatás

Olvasónk levelében arra a kérdésre keres választ, köteles-e viselni a közszolgáltató követelésének behajtásával együtt járó költségeket?


Ha bármely fizetési kötelezettségünknek a teljesítésre megszabott határidőben nem teszünk eleget, a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) teljesítésre vonatkozó szabályai értelmében késedelembe esünk (298. §). Amennyiben pénz fizetésével esünk késedelembe, a Ptk. 301. § szerint főszabályként akkor is kötelesek vagyunk késedelmi kamatot fizetni a jogosult részére, ha a követelés egyébként kamatmentes. Ezen felül kötelesek vagyunk megtéríteni a jogosult mindazon kárát is, amely a késedelemből származik - ideértve a követelés érvényesítéséből eredő kárt is. Ez azt jelenti, hogy amennyiben fizetési kötelezettségünkkel késedelembe esünk, kötelesek vagyunk megtéríteni a jogosult minden olyan igazolt költségét, ami a késedelmes teljesítésünkkel összefüggésben keletkezett (pl. levelezési, felszólítási költség, ügyvédi munkadíj, peres eljárás esetén perköltség).

Forrás: photos.com
A jogosult követelését (így az igényérvényesítés költségeit is) önkéntes teljesítés hiányában bírósági úton érvényesítheti. A Polgári Perrendtartásról szóló törvény (Pp.) 313. § (2) bekezdése szerint a pénz fizetésére irányuló azon követeléseket, amelyek összege az egymillió forintot nem haladja, kizárólag fizetési meghagyás útján lehet érvényesíteni. Ebben az eljárásban a bíróság a jogosult kérelmére fizetési meghagyást küld ki a kötelezettnek, amelyben felszólítja, hogy vagy 15 napon fizesse meg a jogosult követelését az eljárási költségekkel együtt, vagy ugyanezen határidőn belül éljen ellentmondással a bíróság előtt, amennyiben a követelést alaptalannak tartja. A bíróság a fizetési meghagyás kibocsátásakor nem vizsgálja meg a jogosult követelésének megalapozottságát és jogalapját, így a törvény értelmében lehetőségünk van ellentmondással élni, amennyiben a követelést nem tartjuk jogosnak. Fontos kiemelni, hogy amennyiben a jogosult követelését az előírt határidőn belül nem vitatjuk, azaz nem élünk ellentmondással a bíróságon, akkor a fizetési meghagyás jogerőre emelkedik, és ellene már nem nyújthatunk be fellebbezést. Ha a kötelezett ellentmondással élt a fizetési meghagyás ellen, akkor az eljárás peres eljárássá alakul át, és a felek a per során tisztázhatják a vitás kérdéseket.

Olvasónk helyzete annyiban speciális, hogy tartozását a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem benyújtását követően, de a fizetési meghagyás részére történő kézbesítését megelőzően teljesítette. Nagyon fontos, hogy abban az esetben is feltétlenül éljünk ellentmondással, ha a követelést már teljesítettük. Amennyiben ugyanis ezt elmulasztjuk, a fizetési meghagyás annak ellenére jogerőre emelkedik, hogy az alapjául szolgáló követelés már nem áll fenn. A Pp. 319. § (5) bekezdése szerint amennyiben a kötelezett az ellentmondásban okirati bizonyítékkal valószínűvé teszi, hogy az érvényesített követelést a fizetési meghagyás kézhezvételét megelőzően már teljesítette, a bíróság az okirati bizonyíték másolatának csatolásával felhívja a jogosultat, hogy tizenöt napon belül nyilatkozzék a követelés fennállásáról. Ha a jogosult a kötelezett állítását elismeri, vagy a felhívásra nem nyilatkozik, a bíróság a pert megszünteti. Amennyiben tehát az ellentmondásunkhoz mellékeljük a teljesítést igazoló postai csekk másolatát, pénzintézeti vagy egyéb más alkalmas igazolást, előnybe kerülünk. Ha ugyanis a jogosult a teljesítést nem vitatja, vagy arra nem nyilatkozik, a bíróság az eljárást megszűnteti.

Olvasónk esetében a legfontosabb kérdés az, hogy élt-e ellentmondással a fizetési meghagyás ellen, és milyen terjedelemben, illetve hogy a fizetési meghagyás az ellentmondás hiányában jogerőre emelkedett-e. Ha a fizetési meghagyás vagy annak egy része jogerőre emelkedett, akkor az abban szereplő tőkekövetelés valamint eljárási költségként érvényesített illeték, jogi képviselő munkadíja, és egyéb költségek, illetve ezek egy része is jogerőssé, és ezáltal végrehajthatóvá váltak. A jogosult ebben az esetben inkasszó illetve bírósági végrehajtás útján érvényesítheti követeléseit olvasónkkal szemben. Amennyiben a jogosult olyan követeléseket is érvényesít velünk szemben, amelyeket korábban már megfizettünk, akkor a már behajtott összegeket visszakövetelhetjük, a végrehajtási eljárásban pedig megfelelő jogorvoslattal élhetünk a végrehajtás megszűntetése vagy korlátozása iránt. Ha olvasónk esetében a fizetési meghagyás költségeket tartalmazó része jogerőre emelkedett, akkor olvasónk köteles azt megfizetni a jogosult irányába.

Olvasónk további kérdéseire az alábbi válaszokat adom:

1.A jogtanácsos nem olvasónknak, hanem a jogosultnak dolgozott, ezért őt a jogosult bízta meg. A jogtanácsos illetve a jogi képviselő munkadíja a perköltség részét képezi. A perköltség viselésére vonatkozó főszabály szerint pedig a pernyertes fél perköltségének megfizetésére a pervesztes felet kell kötelezni; pervesztesség esetén tehát kötelesek vagyunk megfizetni a pernyertes fél perköltségeit, így többek között az eljárási illetéket és az ügyvédi (jogtanácsosi) munkadíjat is. Peres eljárás hiányában is kötelesek vagyunk megfizetni a jogi képviselő munkadíját, ha a jogi képviselő közreműködésére a késedelembe esett adóssal szembeni követelés érvényesítése érdekében van szükség.

2.Az ügyintéző hölgy nem feltétlenül hazudott olvasónknak, az eljárási illetéket ugyanis főszabályként a per megindításkor kell leróni. Ez alól kivételt jelenthet, ha a pert kezdeményező fél valamilyen költség- vagy illetékkedvezményben részesül (pl. költség- vagy illetékmentesség, illetve költség- vagy illetékfeljegyzési jog). A gazdasági társaságokat általánosságban nem illeti meg olyan jogosultság, hogy az illetéket utólag kelljen megfizetni. Ilyenre kizárólag a jogszabályokban biztosított esetekben van lehetőség, és csak akkor, ha ezt a peres fél kezdeményezi. A gazdasági társaságok ebből a szempontból nem élveznek privilégiumokat.

3.Tekintettel arra, hogy a fénymásolási költség is az igényérvényesítéssel kapcsolatban merült fel, a késedelembe eső adós ezt is köteles megtéríteni.

Amennyiben tehát el szeretnénk kerülni a követelések behajtásával kapcsolatos költségeket, úgy ajánlatos a megadott teljesítési határidőn belül rendezni tartozásainkat. Amennyiben erre nincs lehetőség, akkor méltányossági alapon kérhetünk fizetési haladékot, illetve részletfizetés engedélyezését is kérelmezhetjük. Amennyiben korábban mindig határidőben rendeztük számláinkat, a szolgáltatók jobb eséllyel méltányolják esetleges nehézségeinket, és nagyobb hajlandóságot mutatnak a fizetési haladék vagy részletfizetés engedélyezésére. Ha azonban egyszerűen nem teszünk eleget fizetési kötelezettségünknek, akkor viselnünk kell a követelés érvényesítésével együtt járó minden hátrányt is.

dr. Zugfil Tamás
SCHVERTFOGEL és TÁRSA Ügyvédi Iroda
 

Szóljon hozzá:

 

Név:

Kötelező

E-mail:

Kötelező, nem jelenik meg

Hozzászólás:
Milyen nap van ma (pl: hétfő)?

fintáné zsoldos edit, 2009. július 23. - csütörtök 14:52

milyen formában lehet érvényesiteni az elmaradt nyereséget akkor,ha az adós nem fizeti ki a részére kiállitott számlák ellenértéket,birósági itélettel erre kötelezik ugyan,végrehajtásra kerül sor.A késedelmi kamatot a biróság megitéli ugyan,de a vállalkozás közbe az adós miatt elvesziti üzleti partnereit,konkrétan egy szállitmányozó vállalkozásról van szó,közben az adós a ki nem fizetett pénzből fuvareszközt vásárol ami neki hozza a pénzt.tehát a késedelmi kamat ebben az esetben nemfedez szinte semmit.A fentiekben leirtak nagyon sok vállalkozást érintenek.

Kommentek

Mr. George Anderson, 2020. április 06.

Sürgősségi kölcsönt keres? A bankja vagy pénzügyi intézménye megtagadja a hitelt? Szükség...

Virágzik a használtcikk-kereskedelem

Alkopro, 2020. április 03.

Ha szeretne nyugodt szívvel a volán mögé ülni, akkor célszerű lehet az alkoholszonda beszerz...

Kevesebb az ittas sofőr

Alkopro, 2020. április 03.

Ha szeretne nyugodt szívvel a volán mögé ülni, akkor célszerű lehet az alkoholszonda beszerz...

Futószalagon itélik el az ittas vezetőket

digibiz.hu
Keleti és nyugati online óriások Szófiában Keleti és nyugati online óriások Szófiában Október 26-27-án rendezték meg a WebIt Expo nevű innovációs kiállítást,...

Feljelentő

1222, 2012-10-12 13:41:00+02

"Marianna házat vásárolt, ám a gázszolgáltató addig nem hajlandó visszakapcsolni a szolgáltatást, míg az előző tulajdonos által felhalmozott tartozást ki nem egyenlíti. "

Kifizettetné a volt lakó gáztartozását az új tulajjal a szolgáltató

1222, 2012-10-03 17:31:00+02

"Miklóst is felkeresték az egyik közműszolgáltató munkatársai, hogy lecseréljék mérőóráját. A történetet nyilván önök is kitalálták: sérülést találtak a mérőn, majd érkezett a több százezres csekk. "

Sérült plombát találtak, feljelentették áramlopásért

0, 2012-09-28 15:51:00+02

"Viktor úgy véli, felfedezett egy kereskedői trükköt, ami a vásárlók árérzékenységére és egyben felületes vásárlási szokásaira épít. Ön találkozott már hasonlóval?"

Árcímkés megtévesztés a hiperekben
Pharrell Williams Pharrell Williams Pharrell Williamst választotta idén az év divatikonjának az Amerikai Divattervezők Tanácsa...
Médiafigyelő - IMEDIA médiafigyelés

LÉGY TRENDI!

Abercrombie@Fitch, Hollister, Stance, Oakley márkák webáruháza