Kétes áruk

Szavazás

Árgép - Keresd a legolcsóbbat!Kövesd a Fogyasztókat a twitteren!
Fogyasztók.hu RSS

Megörökölt tartozás

dr. Zugfil Tamás, 2009. június 15. - hétfő 09:44
Címkék: fogyasztóvédelem, bank, hitel, szerződés, jog, törvény
Betűméret növelésBetűméret csökkentésKüldés e-mailbenNyomtatás

Olvasónk azt kérdezte ügyvédi irodánktól, jogos-e az olyan pénzintézeti követelés, amely az elhunyt számlatulajdonos által felhalmozott tartozás kamatokkal együtt történő megfizetésére szólítja fel az örököst. Kérdése megválaszolásához a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) öröklési szabályainak tanulmányozása után juthatunk közelebb.


Olvasónk a következő kérdéssel fordult szakértőnkhöz:

"Anyósom (aki négy éve elhunyt) állítólag mínuszba került harmincezer forinttal OTP-s számláján. Mi erről nem tudtunk, soha egy értesítést, számlaegyenleget nem kaptunk. Múlt hónapban érkezett egy levél az EOS végrehajtó intézettől, hogy fizessünk be 87 000 forintot. Állításuk szerint 2005 februárjában kiküldött az OTP egy értesítést anyósomnak, amit meg sem kaptunk, mert valószínüleg a potás ki sem hozta, ugyanis tudta, hogy a Mama meghalt. Jogos-e a követelésük? A harmincezer forinton kívül a kamatokra is igényt tarthatnak-e úgy, hogy mi erről nem tudtunk, értesítést semmilyen formában nem kaptunk?"

Forrás: photos.com
A Ptk. 598. §-a kimondja, hogy az ember halálával hagyatéka, mint egész száll át az örökösre. Az öröklés ennél fogva egyetemes jogutódlás (universalis successio), amelynek során a hagyatékhoz tartozó követelések és tartozások is az örökösre szállnak át. Ez azt jelenti, hogy nemcsak az örökhagyó vagyoni aktíváit (azaz készpénzt, ingó vagy ingatlan vagyont, számlakövetelést, vagy egyéb követelést) hanem passzíváit (tartozások, kötelezettségek) is megörököljük. Az örökös a hagyaték megnyílását követően számba veheti, hogy az örökhagyó milyen vagyont, azaz milyen követeléseket és tartozásokat hagyott hátra. Mivel az örökség (hagyaték) elfogadására senki nem köteles, az örökös a Ptk. 674. § (1) bekezdése értelmében úgy is dönthet, hogy visszautasítja a hagyatékot.

Ebben az esetben a hagyaték a többi örökösre száll, azok hiányában pedig az államra. Amennyiben az örökös a hagyatékot visszautasítja, úgy nem részesül az örökhagyó vagyoni előnyeiből, de nem is tartozik felelősséggel a hagyatéki tartozásokért.

Ha az örökös elfogadja a hagyatékot, a Ptk. 679. §-a értelmében felelősséggel tartozik a hagyatéki tartozásokért, azaz az örökhagyó tartozásaiért is. E felelősség azonban nem korlátlan; a Ptk. 679. § (1) bekezdése szerint az örökös a hagyatéki tartozásokért a hagyaték tárgyaival és annak hasznaival felel a hitelezőknek. Amennyiben a követelés érvényesítésekor a hagyaték tárgyai vagy hasznai nincsenek az örökös birtokában, úgy az örökös öröksége erejéig egyéb vagyonával is felel. E szabály értelmében az örökös felelőssége csak a hagyatéki vagyon mértékéig terjed.

Az olvasónk által említett esetben tehát az örökös köteles helytállni az örökhagyó tartozásaiért, így a bankszámlatartozásáért is. A kamatok megfizetése szempontjából különös jelentőségű, hogy az örökhagyó tartozása mikor vált esedékessé, azaz mikor lett volna köteles kiegyenlíteni tartozását. A követelés esedékességével kapcsolatban az örökhagyó által megkötött bankszámlaszerződés adhat eligazítást. Kamatot az esedékesség időpontjától kezdődően lehet felszámítani a követelésért. Amennyiben ugyanis a kötelezett nem teljesíti a követelést annak esedékességekor, úgy késedelembe esik. A Ptk. 301. § (1) bekezdése szerint pénztartozás esetén - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - a kötelezett a késedelembe esés időpontjától kezdve akkor is köteles a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű kamatot fizetni, ha a tartozás egyébként kamatmentes. A kamatfizetési kötelezettség akkor is beáll, ha a kötelezett késedelmét kimenti.

A kamatkövetelést azon tény önmagában nem teszi jogtalanná, hogy az örökösnek nem volt tudomása a követelés létezéséről. A jogosult ennél fogva az elévülési időn belül bármikor érvényesítheti követelését a kötelezettel szemben, a kötelezett pedig ebben az esetben az esedékességtől kezdődő időtartamra köteles megfizetni a kamatokat is.

Olvasónknak azt tudom ajánlani, hogy járjon utána alaposan a pénzintézet követelésének. Amennyiben a követelés valóban létezik, és még nem évült el (az általános elévülési határidő a polgári jogban 5 év, azt azonban megszakítja többek között a teljesítésre irányuló felhívás) úgy a követelés esedékességének időpontját kell megvizsgálni. Az esedékesség időpontjától kell számítani a késedelmi kamatot, ennek ismeretében pedig megállapítható, hogy jogos-e a pénzintézet követelésének összegszerűsége. Ha az örökös megtagadja a hagyatéki hitelező kielégítését, úgy a követelés az örökössel szemben kizárólag polgári peres eljárás keretében érvényesíthető.

Dr. Zugfil Tamás
SCHVERTFŐGEL és TÁRSA Ügyvédi Iroda
 

Szóljon hozzá:

 

Név:

Kötelező

E-mail:

Kötelező, nem jelenik meg

Hozzászólás:
Milyen nap van ma (pl: hétfő)?

Szabó Edit, 2017. április 11. - kedd 13:48

Tisztelt Ügyvéd Úr ! Szeretném megkérdezni, hogy fizessek-e? Az EOS-tól a fiam halála után 8 évvel kaptam sima levélben (pecsét nélküli) levelet.Azt írja, hogy tartozom neki 25.000 Ft-tal, mert megvásárolta a UPC-től 2010. Szept. 15-én.Ez a fiam tartozása lehetett.E-mailben megkérdeztem,hogy miért nem jelentkeztek eddig? Miért vártak 6 és fél évet? Hisz 18.000 Ft körüli az alapösszeg és arra 6.000 Ft kamatot számoltak fel. Nem válaszolnak. Beadtam a Békéltető Testületnek: eddig ők sem válaszoltak, a fizetési határidő meg lassan lejár. Az EOS létezéséről sem tudtam ez ideig,tehát nem kerestek 6 és fél éve.Hogyan tehetik ezt meg? Hogy még van képük kamattal is terhelni az alapösszeget.Hisz ahogy most felkutatták a címemet, úgy 6 és fél éve is megtaláltak volna,mert akkor is itt laktam. Ilyen cégeknek mindent lehet? Nekem pedig csak fizetni van jogom ? Ön szerint fizessek inkább, hogy nyugalmam legyen,vagy mondjak ellent elévülésre hivatkozva, ha kiküldenek fizetési meghagyást ? Nem tudok dönteni. Köszönettel: Sz.Edit

Lénárt Klára, 2017. február 19. - vasárnap 04:25

Tisztelt Ügyvéd Úr! Azt kérdezném, ha a férjem - jelenleg 47 éves - fia elhunyna, aki nem az én fiam, akkor én is örökösnek számítok- e? Adósság öröklés tekintetében az én és férjem halála után, az én, korábbi házasságból származó fiaim, örököllhetik-e a férjem fia adósságait vagy elsősorban az egyenesági unokatestvérek az örökösök minden tekintetben, ha nem lesz utódja férjem fiának. Előre is köszönöm válaszát, tisztelettel Lénárt Klára

gusztav, 2017. február 03. - péntek 18:59

Sziasztok en azt szeretnem megtudni hogy edesanyam halal utan 10 evel ra kaptunk felszolitast hogy 1.5 millio forint tartozas van vizszamlara es 7 en vagyunk testverek de megis csak a 2 noveremet neg engem szolitanak fel ere holot mi alami gondozasba voltunk 4 eves koromtol es azt a hazat 3 testveremre epitete anyam en ot egy pohar vizet sem itam meg kulon eletem vann az ocsem lakik aban a hazban mit kel tenem hogy ne tudjanak rajtam semit be hajtani nem vagyok koteles fizetni ugye ??

gusztav, 2017. február 03. - péntek 18:59

Sziasztok en azt szeretnem megtudni hogy edesanyam halal utan 10 evel ra kaptunk felszolitast hogy 1.5 millio forint tartozas van vizszamlara es 7 en vagyunk testverek de megis csak a 2 noveremet neg engem szolitanak fel ere holot mi alami gondozasba voltunk 4 eves koromtol es azt a hazat 3 testveremre epitete anyam en ot egy pohar vizet sem itam meg kulon eletem vann az ocsem lakik aban a hazban mit kel tenem hogy ne tudjanak rajtam semit be hajtani nem vagyok koteles fizetni ugye ??

Kornél, 2016. július 30. - szombat 07:53

Tisztelt Úr! Édes anyám 2010 ben halt meg és az akkoi papírjai közt talált összes tartozást jogi közjegyzői úton mint öröklés elutasítottam, mivel se ingo se ingatlant nem örököltem és én is rokkant beteg vagyok. Így az államra szált. Most 6 évre rá jött egy levél az Unicredittől hogy követel xy összeget 10 napon belűl a halott nevére hivatkozva számla kiegyenlítás címszóval mint tartozás, amely bankról tudomásom nem volt és papírt sem találtam anno mikór intéztem a tartozásokat közjegyzővel. És fenyegetnek hogy ha nem fizeti meg akkor jogi úton hajtyák be. Mivel tudomásom nem volt az említett bank felé tartozásrol elhonyt anyám ügyében és rá 6 évvel jött ez a levél, elötte nem kaptam levelet én személy szerint. Ilyenkor mi a tehendő? még el lehet menni a közjegyzőhöz utolagosan csatolni a régi elutasított tartozáshoz vagy indítani kell uj közjegyzői eljárást a tartozás elutasítására? vagy mi a tehendő? Fizetni sajna nem tudom így is albérletben élek rokkant betegen.

Kata, 2016. június 02. - csütörtök 11:06

Üdvözlöm! Kérdésem a következő lenne. Flottás telefon volt a férjem nevén, sajnos kedvesem elhunyt. A fennlévő számla követelést nekem kell ki fizetnem? Köszönöm előre is válaszát!

kecsa5, 2015. december 21. - hétfő 19:55

Tisztelt Ügyvéd Úr! Az általunk megvásárolni tervezett lakás egyenlőre terv készítési fázisban van. A lakást előleg, illetve az építés során a készültségi foktól függően további részletekben kell kifizetni. Az lenne a kérdésem, hogy a kötendő előszerződésben mint vevőnek lehetőségem van-e biztosítékokat kikötni (pl. a lakásépítés félbemarad, stb.) amelyekkel az addig befektetett összeget fedezni tudom. Köszönettel,

Mészáros Ákos, 2015. december 18. - péntek 17:17

Tisztelt Ügyvéd Úr! A kérdésem az lenne,hogy apám elhalálozása után az ő általa hátrahagyott adó tartozás át száll e a bátyámra illetve rám? Értesüléseim szerint amennyiben megtagadok minden nemű örökséget apámtóla hagyatéki tárgyalás során,így mentesülök az adó tartozás terhe alól is. Igaz ez?

Mészáros Ákos, 2015. december 18. - péntek 17:17

Tisztelt Ügyvéd Úr! A kérdésem az lenne,hogy apám elhalálozása után az ő általa hátrahagyott adó tartozás át száll e a bátyámra illetve rám? Értesüléseim szerint amennyiben megtagadok minden nemű örökséget apámtóla hagyatéki tárgyalás során,így mentesülök az adó tartozás terhe alól is. Igaz ez?

Kökényesi Gábor, 2015. november 20. - péntek 11:25

Tisztelt Ügyvéd úr ! A hagyatéki tárgyaláson kell-e nyilatkoznom az örökség átvételéről ? Amennyiben később is jelentkeznek újabb és újabb pénzintézetek a követeléseikkel / a hagyatéki végzésben csak kettőről tudtam / mit tegyek ? A hagyatéki tárgyaláson hogyan kellene nyilatkoznom az átvételéről , ha nem tudom kinek tartozom ? Szélsőséges esetben soha nem látom a tartozás végét .


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kommentek

Nyomorék ParkFerr, 2020. szeptember 19.

Na most azért azt tegyük hozzá, hogy magánterületen ez egy teljesen elfogadható dolog, HA ki v...

Fizetős parkolás a Penny Market előtt

Nyomorék ParkFerr, 2020. szeptember 19.

Na most azért azt tegyük hozzá, hogy magánterületen ez egy teljesen elfogadható dolog, HA ki v...

Fizetős parkolás a Penny Market előtt

kizsgé, 2020. szeptember 02.

Én általában nyeremény játékokon veszek részt állítólag. Mindig hatalmas összegeket nyere...

Nigériai csalások: még mindig lesik hirdetéseinket

digibiz.hu
Keleti és nyugati online óriások Szófiában Keleti és nyugati online óriások Szófiában Október 26-27-án rendezték meg a WebIt Expo nevű innovációs kiállítást,...

Feljelentő

1222, 2012-10-12 13:41:00+02

"Marianna házat vásárolt, ám a gázszolgáltató addig nem hajlandó visszakapcsolni a szolgáltatást, míg az előző tulajdonos által felhalmozott tartozást ki nem egyenlíti. "

Kifizettetné a volt lakó gáztartozását az új tulajjal a szolgáltató

1222, 2012-10-03 17:31:00+02

"Miklóst is felkeresték az egyik közműszolgáltató munkatársai, hogy lecseréljék mérőóráját. A történetet nyilván önök is kitalálták: sérülést találtak a mérőn, majd érkezett a több százezres csekk. "

Sérült plombát találtak, feljelentették áramlopásért

0, 2012-09-28 15:51:00+02

"Viktor úgy véli, felfedezett egy kereskedői trükköt, ami a vásárlók árérzékenységére és egyben felületes vásárlási szokásaira épít. Ön találkozott már hasonlóval?"

Árcímkés megtévesztés a hiperekben
Pharrell Williams Pharrell Williams Pharrell Williamst választotta idén az év divatikonjának az Amerikai Divattervezők Tanácsa...
Médiafigyelő - IMEDIA médiafigyelés

LÉGY TRENDI!

Abercrombie@Fitch, Hollister, Stance, Oakley márkák webáruháza