Kétes áruk

Szavazás

Árgép - Keresd a legolcsóbbat!Kövesd a Fogyasztókat a twitteren!
Fogyasztók.hu RSS

Miért fizessek, ha nincs szemetem?

2009. június 04. - csütörtök 11:02
Címkék: hulladék, szolgáltató, díj, jog
Betűméret növelésBetűméret csökkentésKüldés e-mailbenNyomtatás

A hulladékok megfelelő gyűjtése, felhasználása és újrahasznosítása, a hulladékgazdálkodás különálló iparággá nőtte ki magát. Érdemes megvizsgálni, milyen jogok és kötelezettségek illetnek, illetve terhelnek minket a hulladékgazdálkodással kapcsolatban.


Az olvasónk által ismertetett eset érdekes kérdéseket vet fel. Kötelesek vagyunk-e például szerződést kötni a hulladék elszállítására, vagy arról saját magunk is gondoskodhatunk?

A hulladékokkal kapcsolatos jogainkra és kötelezettségeinkre vonatkozó, alapvető szabályokat a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény határozza meg. Tekintettel arra, hogy a szemétszállításról való gondoskodás a helyi önkormányzat kötelezően ellátandó feladata, a hulladékgazdálkodásról szóló törvény e területen rendeletalkotási joggal ruházza fel a helyi önkormányzatokat. Az olvasónk által felvetett kérdések megválaszolásához így a hulladékgazdálkodásról szóló törvény, illetve az illetékes helyi önkormányzat vonatkozó rendeletének szabályait kell megvizsgálni.

Forrás: Fogyasztók/Mizik Marcell

Kizárólagosság a hulladékkezelésben...


A hulladékgazdálkodásról szóló törvény 20. § (1) bekezdése szerint az ingatlan tulajdonosa, birtokosa vagy használója (a továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos) köteles az ingatlanán keletkező, az ideiglenes tárolásra szolgáló (közműpótló) létesítmények, berendezések ürítéséből származó, illetve közüzemi csatornahálózatba vagy más módon befogadóba vagy szennyvíztisztítóba nem vezetett települési folyékony hulladékot, valamint a települési szilárd hulladékot a külön jogszabályban előírtak szerint gyűjteni, továbbá az annak begyűjtésére feljogosított hulladékkezelőnek átadni.

A törvény 21. §-a a települési önkormányzatok számára írja elő, hogy kötelezően ellátandó közszolgáltatásként az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési hulladék kezelésére hulladékkezelési közszolgáltatást szervezzenek, és tartsanak fenn. A törvény 12. §-a szerint a felhasználó köteles a szervezett hulladékbegyűjtést - ideértve a szelektív hulladékbegyűjtési rendszereket is - igénybe venni.

A törvény tehát kötelezettségként írja elő az ingatlantulajdonosok számára a hulladék gyűjtését, a települési önkormányzat számára kötelezővé teszi a hulladékgyűjtési közszolgáltatás megszervezését, a felhasználókat pedig e szolgáltatás igénybe vételére kötelezi. Láthatjuk tehát, hogy a hulladék gyűjtésére és felhasználására vonatkozó szabályok igen szigorúak; néhány kivételtől eltekintve senki sem jogosult az ingatlanán keletkezett hulladék elszállításáról vagy hatástalanításáról maga gondoskodni, mindenki köteles igénybe venni a hulladékgyűjtési közszolgáltatást.

Forrás: Fogyasztók/Mizik Marcell

Kötelező gyűjteni


Az Olvasónk által említett önkormányzati rendelet a mai napon már nem hatályos; az említett rendeletet hatályon kívül helyezte a helyébe lépő, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező szabályainak és díjának meghatározásáról szóló 1/2009 (I.30.) rendelet. E rendelet a hulladékgazdálkodásról szóló törvény rendelkezéseivel összhangban az ingatlantulajdonos számára kötelezettségként írja elő többek között azt, hogy az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladékot a rendeletben meghatározott módon és helyen gyűjtse, továbbá az annak begyűjtésére feljogosított hulladékkezelőnek adja át. A rendelet értelmében mentesül azonban az ingatlantulajdonos a szilárd hulladékkötelező közszolgáltatásának az igénybevétele alól, ha az ingatlant ténylegesen használó más személy a közszolgáltatás igénybevételére köt szerződést a Szolgáltatóval. A tulajdonos emellett köteles az ingatlanán keletkező települési hulladék kezelésére az Önkormányzat által szervezett közszolgáltatást rendszeresen igénybe venni, illetve a hulladékot a begyűjtésre feljogosított hulladékkezelőnek a megadott szállítási napon átadni, illetve kiegyenlíteni a közszolgáltatási díjat.

A rendelet 6.§ (1) bekezdése szerint a rendelet hatálya alá tartozó ingatlantulajdonos köteles a Szolgáltató által nyújtott közszolgáltatást igénybe venni. A (2) bekezdés szerint a helyi közszolgáltatás körében az ingatlan tulajdonosa és a Szolgáltató közötti jogviszonyt a települési hulladékra vonatkozó közszolgáltatás esetében az a tény hozza létre, hogy a Szolgáltató az ingatlantulajdonos számára rendelkezésre áll a közszolgáltatás teljesítése céljából.

Forrás: Fogyasztók
A hulladékgazdálkodásról szóló törvény és a helyi hulladékkezeléssel kapcsolatos önkormányzati rendelet szabályai tehát az ingatlantulajdonos (vagy használó) számára egyértelmű kötelezettségként írják elő a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételét, és a közszolgáltatási díj megfizetését. Ennek fényében nem jár el jogszerűen az a személy, aki szemétszállításra vonatkozó közszolgáltatási szerződés megkötését megtagadja. A szigorú szabályozás hátterében az a törekvés áll, hogy az ingatlanán keletkező hulladék megsemmisítéséről senki se gondoskodjon környezetszennyező módon. Könnyen belátható, hogy a háztartási hulladék elégetése, elásása, elszórása súlyos környezeti károkat okozhat. A hulladékot elszállító társaságok ezzel szemben megfelelő technikai eszközökkel és szakmai háttérrel rendelkeznek ahhoz, hogy az összegyűjtött hulladékot oly módon dolgozzák fel, hasznosítsák újra, vagy semmisítsék meg, hogy az a környezet számára a lehető legkisebb terheléssel járjon. Ennek a szolgáltatásnak azonban - ahogy minden más szolgáltatásnak is - ára van, amit a hulladékot produkáló személyeknek kell megfizetni.

Az olvasónk által ismertetett esetben tehát vélhetően jogszerű a hulladék elszállítására jogosult és egyben köteles társaság követelése. A követelés összegszerűsége tekintetében pedig ismételten a már meghivatkozott önkormányzati rendeletből kell kiindulni, amely az egyes ingatlanok lakóövezeti besorolását és az ingatlanban lakó személyek számát alapul véve meghatározza a szolgáltató által igénybe veendő szolgáltatás minimális mértékét, illetve a hulladékkezelési közszolgáltatás egységnyi díját is.

Amennyiben a szolgáltatást az ingatlan tulajdonosa nem fizeti meg, úgy a törvény 26. § (1) bekezdése szerint a hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralékot és az azzal összefüggésben megállapított késedelmi kamatot, valamint a behajtás egyéb költségeit adók módjára kell behajtani. Ennek során pedig helye lehet a munkabérből, nyugdíjból való közvetlen letiltásnak, illetve adott esetben az ingó- és ingatlan végrehajtásnak is. Amennyiben a köztartozást nem sikerül behajtani, az természetesen a hagyatékkal együtt az örökösökre is átszállhat.

A fent ismertetett szabályokból tehát látható, hogy hazánkban is kiemelt jelentőséget tulajdonítunk a hulladékgazdálkodásnak, környezetvédelemnek. Bár e szabályok adott esetben túlzottan szigorúnak tűnhetnek, ha jobban belegondolunk, e szigorú szabályok feltétlenül szükségesek. A környezettudatos oktatás és nevelés mellett nagy szükség van a szigorú szabályokra és súlyos szankciókra is annak érdekében, hogy környezetünket óvjuk, védelmezzük.

Dr. Zugfil Tamás
SCHVERTFŐGEL és TÁRSA Ügyvédi Iroda
 

Szóljon hozzá:

 

Név:

Kötelező

E-mail:

Kötelező, nem jelenik meg

Hozzászólás:
Milyen nap van ma (pl: hétfő)?

Kovácsné Fekete Borbála, 2016. október 19. - szerda 10:00

Megértettem a cikkben leírtakat, de mi van olyankor, ha a tulajdonos sem és más sem használja az ingatlant.2 éve nem műlödik a kis üzletünk, önhibánkon kívűl, mert nem volt forgalom, be kellett zárni. Egy feka hulladékot nem szállítanak tőlünk, és nem azért, mert máshová tesszük a szemetet. Nem létező szolgáltatásért, milyen jogcímen lehet felszámítani szolgáltatási díjat? Várom szíves válaszukat.

Ogies magana, 2015. december 01. - kedd 14:28

Szeretném, ha minden boldog új hónap Azt szeretnék, hogy az Ön észre, hogy az én hitel cég megkezdte ad ki karácsonyi kölcsönt. ha szüksége van egy kölcsön christmax ünnepségek és más típusú hitel kapcsolatba a cégem most a hitelkérelem kapcsolattartó e-mail: patriotictrustfundinc@gmail.com

Ogies magana, 2015. december 01. - kedd 14:28

Szeretném, ha minden boldog új hónap Azt szeretnék, hogy az Ön észre, hogy az én hitel cég megkezdte ad ki karácsonyi kölcsönt. ha szüksége van egy kölcsön christmax ünnepségek és más típusú hitel kapcsolatba a cégem most a hitelkérelem kapcsolattartó e-mail: patriotictrustfundinc@gmail.com

Ogies magana, 2015. december 01. - kedd 14:28

Szeretném, ha minden boldog új hónap Azt szeretnék, hogy az Ön észre, hogy az én hitel cég megkezdte ad ki karácsonyi kölcsönt. ha szüksége van egy kölcsön christmax ünnepségek és más típusú hitel kapcsolatba a cégem most a hitelkérelem kapcsolattartó e-mail: patriotictrustfundinc@gmail.com

András Péter, 2015. november 30. - hétfő 11:46

A hulladékgazdálkodásról szóló törvény 20. § (1) bekezdése szerint az ingatlan tulajdonosa, birtokosa vagy használója (a továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos) köteles az ingatlanán keletkező..... Itt a lényeg. Én pl elutazom 1 hónapra, vagy esetenként az ingatlanomra ránézek, ahol nem lakom és nem termelek szemetet, mert a háztartást nem ott vezetem, akkor is fizessek a "nem létező hulladékom" elszállításért?

robertpolyak, 2014. november 11. - kedd 17:34

Ez a lényege!!!!!! Kötelező pénzlehúzás ez is. Amennyiben a szolgáltatást az ingatlan tulajdonosa nem fizeti meg, úgy a törvény 26. § (1) bekezdése szerint a hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralékot és az azzal összefüggésben megállapított késedelmi kamatot, valamint a behajtás egyéb költségeit adók módjára kell behajtani. Ennek során pedig helye lehet a munkabérből, nyugdíjból való közvetlen letiltásnak, illetve adott esetben az ingó- és ingatlan végrehajtásnak is. Amennyiben a köztartozást nem sikerül behajtani, az természetesen a hagyatékkal együtt az örökösökre is átszállhat.

Hegyek völgyek tele szeméttel.. , 2014. június 29. - vasárnap 20:47

Csak majd amikor tele lesz az összes völgy a sok eltakart fel nem dolgozott szeméttel mit csinálnak az unokák ? Schweiz elkövette ezt a hibát még a ötvenes hatvanas években és 30 évig szedték fel a rengeteg ideiglenes szeméttárolót.

Szennay Ferenc, 2014. június 29. - vasárnap 12:26

Ebben az évben már megjött a második szemétszállítási számla. 37 alkalommal(számla szerint) ürítették a kukát ( a valóságban csak ötször) és ezért számláztak 10973.- Ft-ot.A szemétszállítás a legnagyobb üzlet, mert számláznak, mögötte csak minimális teljesítés van, felveszik az állami támogatást, és az EU-s pénzeket a szemétlerakók után. Mivel képtelenek a hulladékszállító cégek egy vonalkód leolvasót és egy laptopot alkalmazni amivel egyértelművé tehetnék a matricán a személyhez tartozó vonalkódot leolvasni, marad az államilag üzemeltetett, törvénnyel szentesített, nemzethy nagy átverés, a hulladékszállító cégek számlagyárként működnek, a kényszerből igénybevevők pedig fizetnek a soha el nem végzett szolgáltatás után busásan. Megoldás lenne az előre fizetős zsák,bár annak széttépése a kiváló magyar életszínvonalnak és az egyre több kukázónak, "kenyérkereső"nek tudható be. Össztársadalmi összefogásra lenne szükség, hogy mint mindenhol, itt se fizettessenek velünk olyan szolgáltatásért, ami kötelező, de mégis balkáni, ráadásul arany áron történik.

csukásné kovács györgyi, 2013. március 27. - szerda 13:42

Tisztelt Ügyvéd Úr! Ha én a hulladék gyüjtésére az Önkormányzattól szabályszerü hulladék zsákot vásárolok és abban gyüjtöm a szemetet,amikor megtelik akkor elszállitják. Köteles vagyok e az Önkormányzat által kiszabott szemétdíjat megfizetni ebben az esetben

Dudás Csabáné, 2013. február 20. - szerda 10:58

Egyedül élek a lakásban egy hónapban jó ha egyszer kirakom a kukát, mégis teljes havi számlát kell fizetni.Hetente van megszabva a szolgáltatás díja akkor ez most hogy is van? Mért kell teljes havi díjat fizetnem, ha nem rakom ki hetente a kukát? Ilyenkor mi a teendő? Tisztelettel: Dudás Csabáné


1 2 3 4

Kommentek

Mr. George Anderson, 2020. április 06.

Sürgősségi kölcsönt keres? A bankja vagy pénzügyi intézménye megtagadja a hitelt? Szükség...

Virágzik a használtcikk-kereskedelem

Alkopro, 2020. április 03.

Ha szeretne nyugodt szívvel a volán mögé ülni, akkor célszerű lehet az alkoholszonda beszerz...

Kevesebb az ittas sofőr

Alkopro, 2020. április 03.

Ha szeretne nyugodt szívvel a volán mögé ülni, akkor célszerű lehet az alkoholszonda beszerz...

Futószalagon itélik el az ittas vezetőket

digibiz.hu
Keleti és nyugati online óriások Szófiában Keleti és nyugati online óriások Szófiában Október 26-27-án rendezték meg a WebIt Expo nevű innovációs kiállítást,...

Feljelentő

1222, 2012-10-12 13:41:00+02

"Marianna házat vásárolt, ám a gázszolgáltató addig nem hajlandó visszakapcsolni a szolgáltatást, míg az előző tulajdonos által felhalmozott tartozást ki nem egyenlíti. "

Kifizettetné a volt lakó gáztartozását az új tulajjal a szolgáltató

1222, 2012-10-03 17:31:00+02

"Miklóst is felkeresték az egyik közműszolgáltató munkatársai, hogy lecseréljék mérőóráját. A történetet nyilván önök is kitalálták: sérülést találtak a mérőn, majd érkezett a több százezres csekk. "

Sérült plombát találtak, feljelentették áramlopásért

0, 2012-09-28 15:51:00+02

"Viktor úgy véli, felfedezett egy kereskedői trükköt, ami a vásárlók árérzékenységére és egyben felületes vásárlási szokásaira épít. Ön találkozott már hasonlóval?"

Árcímkés megtévesztés a hiperekben
Pharrell Williams Pharrell Williams Pharrell Williamst választotta idén az év divatikonjának az Amerikai Divattervezők Tanácsa...
Médiafigyelő - IMEDIA médiafigyelés

LÉGY TRENDI!

Abercrombie@Fitch, Hollister, Stance, Oakley márkák webáruháza