Kétes áruk

Szavazás

Árgép - Keresd a legolcsóbbat!Kövesd a Fogyasztókat a twitteren!
Fogyasztók.hu RSS

Közüzemi költségek lakásvásárláskor

dr. Zugfil Tamás, 2009. május 26. - kedd 08:12
Címkék: ingatlan, szerződés, társasház, szolgáltató, áram, víz, gáz, jog
Betűméret növelésBetűméret csökkentésKüldés e-mailbenNyomtatás

Ingatlanvásárláskor fontos kérdés a közüzemi szerződések eladóról vevőre történő „átírása”, illetve az adásvételt megelőzően keletkezett közüzemi költségek viselése. Egy ingatlan tulajdonjogának átruházása a vételár megfizetésén túl jelentős költségekkel járhat, így a szerződés megkötésekor ajánlatos minden járulékos és egyéb költség viseléséről pontosan rendelkezni, nehogy a vevő az adásvételt követően szembesüljön azzal, hogy megvásárolt ingatlanát komoly hátralékos költség terheli.


Vajon mit tehetünk az ilyen és ehhez hasonló „kellemetlen meglepetések” elkerülése érdekében?

Forrás: photos.com
Első és legfontosabb tényező, hogy az adásvételi szerződés megkötésekor minden lényeges kérdést pontosan szabályozzunk! Mivel a szerződés tartalmának kialakítása a felek szabad, szerződéses akaratának függvénye, a felek minden olyan körülményben megállapodhatnak, amelyet fontosnak tartanak. Lényeges továbbá, hogy az eladó az ingatlannal kapcsolatos minden fontos körülményről tájékoztassa vevőjét. A Polgári Törvénykönyv (Ptk.) 367. § (1) bekezdése szerint "az eladó köteles vevőjét a dolog lényeges tulajdonságairól és a dologgal kapcsolatos fontos követelményekről, különösen a dologra vonatkozó esetleges jogokról és a dologgal kapcsolatos terhekről tájékoztatni. Köteles továbbá az ilyen körülményekre, illetőleg jogokra és terhekre vonatkozó okiratokat a vevőnek átadni."

Célszerű tehát az adásvételi szerződés megkötése előtt nyilatkoztatni az eladót arról, van-e közüzemi vagy egyéb közmű tartozása, az ingatlannal kapcsolatban. Amennyiben a vevő biztosra akar menni e téren, a szerződés megkötésének feltételéül szabhatja, hogy részére az eladó a közüzemi szolgáltató által kiállított olyan okiratot mutasson be, ami hitelt érdemlően bizonyítja, hogy a szerződéskötés időpontjában az eladónak díjtartozása nem volt. Ezzel elkerülhetők a későbbi kellemetlen meglepetések is.

Ha a szerződés megkötésekor az eladónak bármilyen díjtartozása áll fenn, többféleképpen járhatunk el. Visszatarthatjuk a vételár arányos részét addig, míg az eladó nem fizeti meg díjhátralékát, illetve megállapodhatunk úgy is, hogy a díjhátralékot közvetlenül a vevő fizeti meg a közüzemi szolgáltató részére, az eladó pedig ennek összegét a vételárba beszámítja, és a szolgáltató részére történő teljesítést a vételár részére történő megfizetésének ismeri el. Ezen felül kérhetünk dologi biztosítékot vagy bankgaranciát, illetve bármi más biztosítékot, az eladótól a díjhátralék megfizetése érdekében.

Ingatlan-adásvételi szerződésekben a felek leggyakrabban úgy szoktak megállapodni, hogy a vevő az ingatlan birtokbaadásától kezdve köteles a közüzemi és egyéb költségek viselésére, addig az időpontig azonban ezen költségek az eladót terhelik. Ha a felek az adásvételi szerződésben nem állapodnak meg a költségviselés átszállásának időpontjáról, úgy a Ptk. adásvételre vonatkozó rendelkezései nyújthatnak számukra eligazodást. A Ptk. 368. § (3) bekezdése szerint "az ingatlan vevője - ha a tulajdonjognak az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzése előtt birtokba lép - ennek napjától kezdve szedi a dolog hasznait, viseli terheit és azt a kárt, amelynek megtérítésére senki nem kötelezhető." Ez azt jelenti, hogy amennyiben az eladó már a vevő tulajdonjogának bejegyzése előtt a vevő birtokába adja ingatlanát, akkor a vevő a birtokbaadás időpontjától kezdve viseli az ingatlanhoz kapcsolódó költségeket. Amennyiben az ingatlan birtokbaadása csak a tulajdonjog bejegyzésével egyidejűleg, vagy azt követően történik, úgy a költségek viselése szempontjából a tulajdonjog bejegyzésének időpontja lesz mérvadó. Ettől az időponttól köteles viselni a vevő az ingatlannal kapcsolatos költségeket.

Forrás: photos.com
Mit tehetünk azonban, ha már a tulajdonjog bejegyzését követően derül ki, hogy az eladónak bármilyen hátralékos közüzemi díjtartozása állott fenn, a szolgáltatóval szemben?

Amennyiben ez a fizetési kötelezettség a tulajdonjog átruházását megelőzően keletkezett, akkor a kötelezettség - eltérő megállapodás hiányában - az eladót terheli. Erre azonban sajnos hiába hivatkozunk a szolgáltatóval szemben, az adott fogyasztási helyen fennálló díjhátralék esetén ugyanis a szolgáltató akkor is „kikapcsolhatja” a szolgáltatást, ha az ingatlan időközben más nevére került. Amíg ugyanis a közüzemi szerződés az eladó és a szolgáltató között áll fenn, az eladó díjhátraléka kihat az ingatlan új tulajdonosára is.

Sokszor csak a közüzemi szerződések „átírásakor” válik ismertté a vevő számára, hogy az eladónak jelentős díjhátraléka volt. Mivel a közüzemi szerződés „átírására” csak akkor van lehetőség, ha az eladónak nincs díjhátraléka, sok eszköz sajnos nem marad a jóhiszemű vevő kezében. Vagy befizeti az eladó díjhátralékát, ezt követően pedig saját neve alatt köt szolgáltatási szerződést az adott fogyasztói helyen, vagy megtagadja a díjhátralék kifizetését, ekkor azonban sajnos viselnie kell a szolgáltatás esetleges szüneteltetésének vagy megszüntetésének következményeit.

Ha vevőként megfizetjük az eladó díjhátralékát, azt később természetesen visszakövetelhetjük az eladótól, aki köteles azért helytállni. Ekkor azonban sajnos „futhatunk a pénzünk után”, és önkéntes teljesítés hiányában marad a bírósági út, követelésünk érvényesítésére. Ezért nagyon fontos a közüzemi díjak és díjhátralékok helyzetét már szerződéskötéskor tisztázni, és adott esetben a szerződés megkötésének feltételévé tenni a díjak maradéktalan megfizetését.

Dr. Zugfil Tamás
SCHVERTFŐGEL és TÁRSA Ügyvédi Iroda
 

Szóljon hozzá:

 

Név:

Kötelező

E-mail:

Kötelező, nem jelenik meg

Hozzászólás:
Milyen nap van ma (pl: hétfő)?

Fábián József, 2019. december 10. - kedd 11:11

Kedves ügyvéd úr! Mi van fordított esetben? 2015-ben eladtam egy ingatlanomat, a vevő azt 2017-ben tovább adta egy új tulajdonosnak. Az új tulajdonosnak 2018 folyamán közüzemi díjhátraléka keletkezett, és - mivel sem az én vevőm, sem a második tulajdonos nem iratta át a közműveket, ellenem indult végrehajtás, amelynek következményeként az eredetileg 50000 Ft nagyságú számla több, mint kétszeresére emelkedett. a., Megszüntethetem-e egyoldalúan a közmű szolgáltatási szerződéseket az adott ingatlanon? b., Milyen módom van a rajta,m végrehajtott összeg és a végrehajtási díjak/költségek követelésére?

Czelláth Lászlóné, 2015. augusztus 26. - szerda 16:15

Kedves Ügyvéd úr ! Társasházunk egyik tulajdonosa eladta lakását, úgy, hogy az albérlők reggel költöztek ki, már délután az új tulajdonos volt itt. Az eladónak a társasházzal szemben 20178.02.hóig havi 18.180,-Ft-t tartozása van, + a 150.000,-Ft üzemeltetési költség elmaradása. Így összesen több, mint 480 ezer Ft-tal tartozik. Mondanom se kell, hogy az eladó tulajdonos ígéretet tett, hogy majd eljön és megkeres. Közben este összefutottam a vevő édesapjával, akinek elmondtam, hogy több, mint 480 ezer Ft tartozása van a vevőnek a lakáson. Se igazolást semmit nem kértek. Se a vevő se az eladó. Az eladó megkeresett és közölte, hogy neki nem kell az igazolás és utána néz, de ő nem akarja kifizetni a panelprogram ráeső költségét, ami havi 18.180,-Ft. Megkerestem a program pályázatíró cégét, ahol azt a felvilágosítást kaptam, hogy az eladónak tőlük is kellett volna egy igazolás, amit az OTP-nek kell leadni. Még igazolásért senki nem jött, senkit nem érdekel a dolog. A vevő csak mosolyog, hogy neki semmit nem kell fizetni,mert az ügyvéd előtt a vevő azt nyilatkozta, hogy tehermentes a lakás, és így őt terheli a tartozás. Az eladó meg letaposott. Na most aztán mi legyen ? Szó-szó !

Iványosi-Szabó Zoltán, 2015. január 21. - szerda 13:32

Tisztelt Ügyvéd Úr! Korábban, mintegy 5 éve vásároltunk egy ingatlant, az adásvétel során készített az ügyvédünk egy átadás-átvételi dokumentumot a közüzemi órákhoz. A szolgáltatók minden további nélkül átírták e dokumentum alapján az órákat. A gáz esetén később derült ki, hogy az előző tulajnak még tartozása is van. Ezt azonban a szolgáltató nem akarta, de nem is tudta rajtunk behajtani. Az órák átírását postai, illetve online módon sikerült megoldani. Kérdésem, hogy ez egyedi szerencsés eset volt? Illetve, ez a ügyvéd által hitelesített dokumentum megoldja-e az átírási problémákat, illetve a korábbi felhalmozott tartozásokat. Laikusként azt gondolnám, hogy a szerződéseket a szolgáltató a fogyasztóval köti, nem pedig az ingatlannal, illetve a tartozás nem jelzálogként működik. Természetesen a szolgáltató a tartózásának behajtására törekszik, de nem mindig a jogszerű eszközökkel. Köszönöm válaszát előre is! Üdvözlettel, Iványosi-Szabó Zoltán

akárki, 2010. október 01. - péntek 13:02

Ne mértek egyet a cikk azon következtetésével, hogy a vevő nem tehet utólag mást, mint kifizetni a tartozást. Ez jogilag nincs így. Az előző közüzemi szerződés automatikusan megszűnik az a vevő tulajdonjogának bejegyzésével, hiszen az eladónak megszűnik a joga arra, hogy az ingatlannal rendelkezzen. Persze a sunyi közüzemi szolgáltatónak egyszerűbb az új tulajdonost macerálnia... Nem. Amíg nincs bírósági végrehajtás az ingatlan tulajdoni lapjára rávezete, addig a jóhiszemű vevőtől nem követelhető a korábbi tartozás. Más kérdés, hogy a szolgáltató megteheti, hogy "lekapcsolja" a szolgáltatást, és ennek újraindításáért a vevőtől pénzt kér, amit a vevő az eladótól követelhet.

naemmekki, 2009. július 07. - kedd 13:12

egyébként nem értem a problémafelvetést a cikkben. Addig nem veszek meg egy lakást, amíg a közüzemi tartozások nincsenek lerendezve. A szolgáltatók nullás igazolásai után már nem vitatkozhat a szolgáltató és nem mutogathat vissza az előző fogyasztóra. Onnan indul a mérés, ahonnan a közös leolvasás megtörtént.

Matus László, 2009. május 27. - szerda 08:33

Ez a jogszabály megint csak azt jelzi, hogy az állam lemutyizott a dolgozók pénzén kiépített majd jó pénzért eladott / amiből pedig a melós egy fillért vissza nem kapott/ külfőldi szolgáltatókkal. Mi köze a vevőnek az eladó esetleges - és elsumákolt - tartozásaihoz. A szerződés a tulajdonos és a szolgáltató között köttetett meg és nem a ház és a szolgáltató között. Ha igazolható , hogy más a tulaj akkor szaladgáljon a szolgáltató a pénze után.

Kommentek

Mr. Dékány Endre, 2020. január 26.

Hitelre van szüksége? Bármely okból és sürgős igényként mindenféle hiteleket kínálunk, p...

Kétszázezres hitelből hatszázezres tartozás

Mr. Dékány Endre, 2020. január 26.

Hitelre van szüksége? Bármely okból és sürgős igényként mindenféle hiteleket kínálunk, p...

Kétszázezres hitelből hatszázezres tartozás

Mr. Dékány Endre, 2020. január 26.

Hitelre van szüksége? Bármely okból és sürgős igényként mindenféle hiteleket kínálunk, p...

Kétszázezres hitelből hatszázezres tartozás

digibiz.hu
Keleti és nyugati online óriások Szófiában Keleti és nyugati online óriások Szófiában Október 26-27-án rendezték meg a WebIt Expo nevű innovációs kiállítást,...

Feljelentő

1222, 2012-10-12 13:41:00+02

"Marianna házat vásárolt, ám a gázszolgáltató addig nem hajlandó visszakapcsolni a szolgáltatást, míg az előző tulajdonos által felhalmozott tartozást ki nem egyenlíti. "

Kifizettetné a volt lakó gáztartozását az új tulajjal a szolgáltató

1222, 2012-10-03 17:31:00+02

"Miklóst is felkeresték az egyik közműszolgáltató munkatársai, hogy lecseréljék mérőóráját. A történetet nyilván önök is kitalálták: sérülést találtak a mérőn, majd érkezett a több százezres csekk. "

Sérült plombát találtak, feljelentették áramlopásért

0, 2012-09-28 15:51:00+02

"Viktor úgy véli, felfedezett egy kereskedői trükköt, ami a vásárlók árérzékenységére és egyben felületes vásárlási szokásaira épít. Ön találkozott már hasonlóval?"

Árcímkés megtévesztés a hiperekben
Pharrell Williams Pharrell Williams Pharrell Williamst választotta idén az év divatikonjának az Amerikai Divattervezők Tanácsa...
Médiafigyelő - IMEDIA médiafigyelés

LÉGY TRENDI!

Abercrombie@Fitch, Hollister, Stance, Oakley márkák webáruháza