Kétes áruk

Szavazás

Árgép - Keresd a legolcsóbbat!Kövesd a Fogyasztókat a twitteren!
Fogyasztók.hu RSS

Közüzemi költségek lakásvásárláskor

dr. Zugfil Tamás, 2009. május 26. - kedd 08:12
Címkék: ingatlan, szerződés, társasház, szolgáltató, áram, víz, gáz, jog
Betűméret növelésBetűméret csökkentésKüldés e-mailbenNyomtatás

Ingatlanvásárláskor fontos kérdés a közüzemi szerződések eladóról vevőre történő „átírása”, illetve az adásvételt megelőzően keletkezett közüzemi költségek viselése. Egy ingatlan tulajdonjogának átruházása a vételár megfizetésén túl jelentős költségekkel járhat, így a szerződés megkötésekor ajánlatos minden járulékos és egyéb költség viseléséről pontosan rendelkezni, nehogy a vevő az adásvételt követően szembesüljön azzal, hogy megvásárolt ingatlanát komoly hátralékos költség terheli.


Vajon mit tehetünk az ilyen és ehhez hasonló „kellemetlen meglepetések” elkerülése érdekében?

Forrás: photos.com
Első és legfontosabb tényező, hogy az adásvételi szerződés megkötésekor minden lényeges kérdést pontosan szabályozzunk! Mivel a szerződés tartalmának kialakítása a felek szabad, szerződéses akaratának függvénye, a felek minden olyan körülményben megállapodhatnak, amelyet fontosnak tartanak. Lényeges továbbá, hogy az eladó az ingatlannal kapcsolatos minden fontos körülményről tájékoztassa vevőjét. A Polgári Törvénykönyv (Ptk.) 367. § (1) bekezdése szerint "az eladó köteles vevőjét a dolog lényeges tulajdonságairól és a dologgal kapcsolatos fontos követelményekről, különösen a dologra vonatkozó esetleges jogokról és a dologgal kapcsolatos terhekről tájékoztatni. Köteles továbbá az ilyen körülményekre, illetőleg jogokra és terhekre vonatkozó okiratokat a vevőnek átadni."

Célszerű tehát az adásvételi szerződés megkötése előtt nyilatkoztatni az eladót arról, van-e közüzemi vagy egyéb közmű tartozása, az ingatlannal kapcsolatban. Amennyiben a vevő biztosra akar menni e téren, a szerződés megkötésének feltételéül szabhatja, hogy részére az eladó a közüzemi szolgáltató által kiállított olyan okiratot mutasson be, ami hitelt érdemlően bizonyítja, hogy a szerződéskötés időpontjában az eladónak díjtartozása nem volt. Ezzel elkerülhetők a későbbi kellemetlen meglepetések is.

Ha a szerződés megkötésekor az eladónak bármilyen díjtartozása áll fenn, többféleképpen járhatunk el. Visszatarthatjuk a vételár arányos részét addig, míg az eladó nem fizeti meg díjhátralékát, illetve megállapodhatunk úgy is, hogy a díjhátralékot közvetlenül a vevő fizeti meg a közüzemi szolgáltató részére, az eladó pedig ennek összegét a vételárba beszámítja, és a szolgáltató részére történő teljesítést a vételár részére történő megfizetésének ismeri el. Ezen felül kérhetünk dologi biztosítékot vagy bankgaranciát, illetve bármi más biztosítékot, az eladótól a díjhátralék megfizetése érdekében.

Ingatlan-adásvételi szerződésekben a felek leggyakrabban úgy szoktak megállapodni, hogy a vevő az ingatlan birtokbaadásától kezdve köteles a közüzemi és egyéb költségek viselésére, addig az időpontig azonban ezen költségek az eladót terhelik. Ha a felek az adásvételi szerződésben nem állapodnak meg a költségviselés átszállásának időpontjáról, úgy a Ptk. adásvételre vonatkozó rendelkezései nyújthatnak számukra eligazodást. A Ptk. 368. § (3) bekezdése szerint "az ingatlan vevője - ha a tulajdonjognak az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzése előtt birtokba lép - ennek napjától kezdve szedi a dolog hasznait, viseli terheit és azt a kárt, amelynek megtérítésére senki nem kötelezhető." Ez azt jelenti, hogy amennyiben az eladó már a vevő tulajdonjogának bejegyzése előtt a vevő birtokába adja ingatlanát, akkor a vevő a birtokbaadás időpontjától kezdve viseli az ingatlanhoz kapcsolódó költségeket. Amennyiben az ingatlan birtokbaadása csak a tulajdonjog bejegyzésével egyidejűleg, vagy azt követően történik, úgy a költségek viselése szempontjából a tulajdonjog bejegyzésének időpontja lesz mérvadó. Ettől az időponttól köteles viselni a vevő az ingatlannal kapcsolatos költségeket.

Forrás: photos.com
Mit tehetünk azonban, ha már a tulajdonjog bejegyzését követően derül ki, hogy az eladónak bármilyen hátralékos közüzemi díjtartozása állott fenn, a szolgáltatóval szemben?

Amennyiben ez a fizetési kötelezettség a tulajdonjog átruházását megelőzően keletkezett, akkor a kötelezettség - eltérő megállapodás hiányában - az eladót terheli. Erre azonban sajnos hiába hivatkozunk a szolgáltatóval szemben, az adott fogyasztási helyen fennálló díjhátralék esetén ugyanis a szolgáltató akkor is „kikapcsolhatja” a szolgáltatást, ha az ingatlan időközben más nevére került. Amíg ugyanis a közüzemi szerződés az eladó és a szolgáltató között áll fenn, az eladó díjhátraléka kihat az ingatlan új tulajdonosára is.

Sokszor csak a közüzemi szerződések „átírásakor” válik ismertté a vevő számára, hogy az eladónak jelentős díjhátraléka volt. Mivel a közüzemi szerződés „átírására” csak akkor van lehetőség, ha az eladónak nincs díjhátraléka, sok eszköz sajnos nem marad a jóhiszemű vevő kezében. Vagy befizeti az eladó díjhátralékát, ezt követően pedig saját neve alatt köt szolgáltatási szerződést az adott fogyasztói helyen, vagy megtagadja a díjhátralék kifizetését, ekkor azonban sajnos viselnie kell a szolgáltatás esetleges szüneteltetésének vagy megszüntetésének következményeit.

Ha vevőként megfizetjük az eladó díjhátralékát, azt később természetesen visszakövetelhetjük az eladótól, aki köteles azért helytállni. Ekkor azonban sajnos „futhatunk a pénzünk után”, és önkéntes teljesítés hiányában marad a bírósági út, követelésünk érvényesítésére. Ezért nagyon fontos a közüzemi díjak és díjhátralékok helyzetét már szerződéskötéskor tisztázni, és adott esetben a szerződés megkötésének feltételévé tenni a díjak maradéktalan megfizetését.

Dr. Zugfil Tamás
SCHVERTFŐGEL és TÁRSA Ügyvédi Iroda
 

Szóljon hozzá:

 

Név:

Kötelező

E-mail:

Kötelező, nem jelenik meg

Hozzászólás:
Milyen nap van ma (pl: hétfő)?

Fábián József, 2019. december 10. - kedd 11:11

Kedves ügyvéd úr! Mi van fordított esetben? 2015-ben eladtam egy ingatlanomat, a vevő azt 2017-ben tovább adta egy új tulajdonosnak. Az új tulajdonosnak 2018 folyamán közüzemi díjhátraléka keletkezett, és - mivel sem az én vevőm, sem a második tulajdonos nem iratta át a közműveket, ellenem indult végrehajtás, amelynek következményeként az eredetileg 50000 Ft nagyságú számla több, mint kétszeresére emelkedett. a., Megszüntethetem-e egyoldalúan a közmű szolgáltatási szerződéseket az adott ingatlanon? b., Milyen módom van a rajta,m végrehajtott összeg és a végrehajtási díjak/költségek követelésére?

Czelláth Lászlóné, 2015. augusztus 26. - szerda 16:15

Kedves Ügyvéd úr ! Társasházunk egyik tulajdonosa eladta lakását, úgy, hogy az albérlők reggel költöztek ki, már délután az új tulajdonos volt itt. Az eladónak a társasházzal szemben 20178.02.hóig havi 18.180,-Ft-t tartozása van, + a 150.000,-Ft üzemeltetési költség elmaradása. Így összesen több, mint 480 ezer Ft-tal tartozik. Mondanom se kell, hogy az eladó tulajdonos ígéretet tett, hogy majd eljön és megkeres. Közben este összefutottam a vevő édesapjával, akinek elmondtam, hogy több, mint 480 ezer Ft tartozása van a vevőnek a lakáson. Se igazolást semmit nem kértek. Se a vevő se az eladó. Az eladó megkeresett és közölte, hogy neki nem kell az igazolás és utána néz, de ő nem akarja kifizetni a panelprogram ráeső költségét, ami havi 18.180,-Ft. Megkerestem a program pályázatíró cégét, ahol azt a felvilágosítást kaptam, hogy az eladónak tőlük is kellett volna egy igazolás, amit az OTP-nek kell leadni. Még igazolásért senki nem jött, senkit nem érdekel a dolog. A vevő csak mosolyog, hogy neki semmit nem kell fizetni,mert az ügyvéd előtt a vevő azt nyilatkozta, hogy tehermentes a lakás, és így őt terheli a tartozás. Az eladó meg letaposott. Na most aztán mi legyen ? Szó-szó !

Iványosi-Szabó Zoltán, 2015. január 21. - szerda 13:32

Tisztelt Ügyvéd Úr! Korábban, mintegy 5 éve vásároltunk egy ingatlant, az adásvétel során készített az ügyvédünk egy átadás-átvételi dokumentumot a közüzemi órákhoz. A szolgáltatók minden további nélkül átírták e dokumentum alapján az órákat. A gáz esetén később derült ki, hogy az előző tulajnak még tartozása is van. Ezt azonban a szolgáltató nem akarta, de nem is tudta rajtunk behajtani. Az órák átírását postai, illetve online módon sikerült megoldani. Kérdésem, hogy ez egyedi szerencsés eset volt? Illetve, ez a ügyvéd által hitelesített dokumentum megoldja-e az átírási problémákat, illetve a korábbi felhalmozott tartozásokat. Laikusként azt gondolnám, hogy a szerződéseket a szolgáltató a fogyasztóval köti, nem pedig az ingatlannal, illetve a tartozás nem jelzálogként működik. Természetesen a szolgáltató a tartózásának behajtására törekszik, de nem mindig a jogszerű eszközökkel. Köszönöm válaszát előre is! Üdvözlettel, Iványosi-Szabó Zoltán

akárki, 2010. október 01. - péntek 13:02

Ne mértek egyet a cikk azon következtetésével, hogy a vevő nem tehet utólag mást, mint kifizetni a tartozást. Ez jogilag nincs így. Az előző közüzemi szerződés automatikusan megszűnik az a vevő tulajdonjogának bejegyzésével, hiszen az eladónak megszűnik a joga arra, hogy az ingatlannal rendelkezzen. Persze a sunyi közüzemi szolgáltatónak egyszerűbb az új tulajdonost macerálnia... Nem. Amíg nincs bírósági végrehajtás az ingatlan tulajdoni lapjára rávezete, addig a jóhiszemű vevőtől nem követelhető a korábbi tartozás. Más kérdés, hogy a szolgáltató megteheti, hogy "lekapcsolja" a szolgáltatást, és ennek újraindításáért a vevőtől pénzt kér, amit a vevő az eladótól követelhet.

naemmekki, 2009. július 07. - kedd 13:12

egyébként nem értem a problémafelvetést a cikkben. Addig nem veszek meg egy lakást, amíg a közüzemi tartozások nincsenek lerendezve. A szolgáltatók nullás igazolásai után már nem vitatkozhat a szolgáltató és nem mutogathat vissza az előző fogyasztóra. Onnan indul a mérés, ahonnan a közös leolvasás megtörtént.

Matus László, 2009. május 27. - szerda 08:33

Ez a jogszabály megint csak azt jelzi, hogy az állam lemutyizott a dolgozók pénzén kiépített majd jó pénzért eladott / amiből pedig a melós egy fillért vissza nem kapott/ külfőldi szolgáltatókkal. Mi köze a vevőnek az eladó esetleges - és elsumákolt - tartozásaihoz. A szerződés a tulajdonos és a szolgáltató között köttetett meg és nem a ház és a szolgáltató között. Ha igazolható , hogy más a tulaj akkor szaladgáljon a szolgáltató a pénze után.

Kommentek

Alkopro, 2020. április 03.

Ha szeretne nyugodt szívvel a volán mögé ülni, akkor célszerű lehet az alkoholszonda beszerz...

Kevesebb az ittas sofőr

Alkopro, 2020. április 03.

Ha szeretne nyugodt szívvel a volán mögé ülni, akkor célszerű lehet az alkoholszonda beszerz...

Futószalagon itélik el az ittas vezetőket

Alkopro, 2020. április 03.

Ha szeretne nyugodt szívvel a volán mögé ülni, akkor célszerű lehet az alkoholszonda beszerz...

Futószalagon itélik el az ittas vezetőket

digibiz.hu
Keleti és nyugati online óriások Szófiában Keleti és nyugati online óriások Szófiában Október 26-27-án rendezték meg a WebIt Expo nevű innovációs kiállítást,...

Feljelentő

1222, 2012-10-12 13:41:00+02

"Marianna házat vásárolt, ám a gázszolgáltató addig nem hajlandó visszakapcsolni a szolgáltatást, míg az előző tulajdonos által felhalmozott tartozást ki nem egyenlíti. "

Kifizettetné a volt lakó gáztartozását az új tulajjal a szolgáltató

1222, 2012-10-03 17:31:00+02

"Miklóst is felkeresték az egyik közműszolgáltató munkatársai, hogy lecseréljék mérőóráját. A történetet nyilván önök is kitalálták: sérülést találtak a mérőn, majd érkezett a több százezres csekk. "

Sérült plombát találtak, feljelentették áramlopásért

0, 2012-09-28 15:51:00+02

"Viktor úgy véli, felfedezett egy kereskedői trükköt, ami a vásárlók árérzékenységére és egyben felületes vásárlási szokásaira épít. Ön találkozott már hasonlóval?"

Árcímkés megtévesztés a hiperekben
Pharrell Williams Pharrell Williams Pharrell Williamst választotta idén az év divatikonjának az Amerikai Divattervezők Tanácsa...
Médiafigyelő - IMEDIA médiafigyelés

LÉGY TRENDI!

Abercrombie@Fitch, Hollister, Stance, Oakley márkák webáruháza