Kétes áruk

Szavazás

Árgép - Keresd a legolcsóbbat!Kövesd a Fogyasztókat a twitteren!
Fogyasztók.hu RSS

Váratlan BKV-pótdíjak

dr. Zugfil Tamás, 2008. szeptember 17. - szerda 09:51
Címkék: bkv, díj, utazás, ügyintézés, jog, törvény, bírság, ellenőrzés, fogyasztóvédelem
Betűméret növelésBetűméret csökkentésKüldés e-mailbenNyomtatás

A tömegközlekedési szolgáltatást igénybe vévő, napi több százezer utas tízezres pótdíjakkal szembesülhet, ha megszegi az utazási feltételeket, és érvényes menetjegy vagy bérlet nélkül utazik. Meddig, hogyan kérhetik járandóságukat a közlekedési vállalatok?


Igény érvényesítésének határideje

Az utazási feltételek megszegéséből eredő pótdíjkövetelés polgári jogi követelés. A Polgári Törvénykönyv 324. § (1) bekezdése szerint, ha jogszabály másként nem rendelkezik, a polgári jogi követelések öt év alatt évülnek el. Az elévülés jogkövetkezménye, hogy az adott követelés bírósági úton nem érvényesíthető. Ez nem jelenti azonban a követelés megszűntét; önkéntes teljesítés esetén a kötelezett azt nem követelheti vissza az elévülésre hivatkozva. A követelés jogosultja (esetünkben a BKV) az elévülési idő elteltét követően azonban bíróság előtt nem tud érvényt szerezni igényének.

Forrás: Fogyasztók/Mizik Marcell

Várjuk ki az elévülési időt?

A polgári jogban is van lehetőség az elévülés megszakítására, ebben az esetben az elévülési idő a megszakítás időpontjában újra kezdődik. A Ptk. 327. § (1) bekezdése szerint, az elévülést megszakítja a követelés teljesítésére irányuló írásbeli felszólítás, a követelés bírósági úton való érvényesítése, továbbá megegyezéssel való módosítása - ideértve az egyezséget is -, végül pedig a tartozás kötelezett részéről való elismerése.

Az olvasónk levelében említett esetre vonatkozatva ez azt jelenti, hogy a 2002. decemberében illetve 2003. márciusában esedékessé vált pótdíjkövetelések 2007. decemberében illetve 2008. márciusában évültek el, kivéve, ha a fent említett, elévülést megszakító cselekmények valamelyike megtörtént. Amennyiben olvasónk az elévülési időn belül fizetésre irányuló felszólítást vett kézhez, úgy az elévülés a kézhezvétel időpontjában megszakadt, és újra kezdődött. Ebben az esetben a BKV a kézhezvételtől számított öt éven belül érvényesítheti követelését. Komplikáltabb a helyzet abban az esetben, ha olvasónk az elévülési időn belül elköltözött, ezért nem vette kézhez a BKV által kiküldött fizetési felszólítást. Ha olvasónk a lakóhelyében történt változást bejelentette az illetékes hatóság felé – amely egyébként törvényes kötelezettsége -, és a BKV ennek ellenére nem az olvasónk által bejelentett új címre küldte ki a fizetési felszólítást, úgy az elévülési idő eltelte után nem érvényesítheti követelését – kivéve természetesen, ha az elévülést bármilyen módon megszakította.

Forrás: Fogyasztók/Mizik Marcell

Jó, ha minden bizonyítható...

Amennyiben olvasónk nem jelentette be a lakcímváltozást, úgy a BKV - bizonyos korlátok között - az elévülési időn túl is érvényesítheti követelését, akkor is, ha a régi címre kiküldött fizetési felszólítást nem kézbesítették. Erre a Ptk. 326. § (2) bekezdése ad lehetőséget, mivel kimondja, hogy ha a jogosult követelését menthető okból nem tudja érvényesíteni, az akadály megszűnésétől számított egy éven belül a követelés akkor is érvényesíthető, ha az elévülési idő már eltelt….. Ilyen menthető oknak tekinthető, ha a kötelezett nem teljesíti a lakcímváltozás bejelentésére irányuló kötelezettségét, és a jogosult ennek következményeként nem tudja megszakítani az elévülési időt. Amennyiben tehát olvasónk új lakcímét nem jelentette be az illetékes hatóságnak, és a BKV olvasónk régi lakcímére küldte ki a fizetési felszólítást, úgy ez kimentési okként szolgálhat számára az elévülési időn túli igényérvényesítés esetén. Ha olvasónk nem jelentette be a lakcímváltozást, és a BKV nem küldött az elévülési időn belül fizetési felszólítást, akkor annak ellenére nem érvényesítheti követelését az elévülési időn túl, hogy olvasónk felróhatóan járt el a lakcímváltozás bejelentésének elmulasztásakor.


Az értesítés módja

Az olvasói levélben említett, BKV által választott közlési módnak („simán feladott levél”) a közlés joghatásai szempontjából van jelentősége. Amennyiben a BKV „simán” adja postára fizetési felszólításait, akkor egy esetleges peres eljárásban meglehetősen nehezen igazolhatja, hogy részéről megtörtént a közlés. Az ajánlottként feladott küldemény címzetthez történő megérkezése minden további nélkül igazolható, a küldeményt kézbesítő postás ugyanis az átvevővel átvételi elismervényt irat alá, melyet a feladó bármikor kikérhet a postától. A tértivevénnyel feladott küldemény esetén pedig az átvételi elismervény egyenesen a feladóhoz jut vissza. „Simán” feladott levél esetében ilyen átvételi elismervény nem áll rendelkezésre, ennek hiányában pedig a feladó jóval nehezebb helyzetbe kerül a kézbesítés tényének bizonyítása esetén.

Forrás: Fogyasztók/Tóth Sándor Péter

Olvasónknak feltétlenül azt tanácsolom tehát, hogy haladéktalanul vegye fel a közvetlen kapcsolatot a BKV ügyfélszolgálatával, az esetlegesen fennálló félreértések tisztázása végett. Egy esetleges bírósági eljárás során a bizonyítási kötelezettség a BKV-t terheli, mind az utazási feltételek megsértése, mind a pótdíjak összegszerűségének jogossága, mind a fizetési felszólítások kézbesítése tekintetében.

dr. Zugfil Tamás
SCHVERTFŐGEL és TÁRSA Ügyvédi Iroda

1.  Váratlan BKV-pótdíjak
2.  Igény érvényesítésének határideje

Szóljon hozzá:

 

Név:

Kötelező

E-mail:

Kötelező, nem jelenik meg

Hozzászólás:
Milyen nap van ma (pl: hétfő)?

nemo636, 2009. július 05. - vasárnap 11:39

30 éve nem jártam "dicső" fővárosunkban még is kaptam egy csekket a bkvtől.Kiváncsi lennék hogy honnét vették az adataimat?és mi ez a baromság.Hivtam öket és ahogy beszéltek velem hátt.....sem a csicskájuk sem a játszopajtásuk nem vagyok nem fizetek. Ügyvédhez fordultam mejd ő lerendezi velük.

MEr, 2008. november 24. - hétfő 14:50

Miért akarnak ránk erőszakolni olyan bérletet, amit nem akarunk igénybe venni. A budapestiek döntő többsége nem vette és ezután se veszi igénybe a Volán és MÁV budapesti vonalait. Milyen alapon döntötték el önkényesen összekapcsolva egy komoly áremeléssel a sima bérlet megszüntetését? Ne csodálkozzanak, ha egyre többen ülnek át autóra. Üdv. Erzsi

sapphire, 2008. november 10. - hétfő 17:47

Az a baj hogy a BKV pár éve azt híresztelte különböző médiákban, hogy ennyi meg annyi ellenőrt vett fel. Nos ebből semmi sem igaz!!!! Biztonsági őröket állított a bejáratokhoz akiknek mind tudjuk semmi joguk sincs még a jegyeket sem kérhetik el!!!!!!!!!!!!! A BKV ügyfélszolálatán megkérdeztem és ők mondták, többek közt azt is, hogy az ellenőrnek karszalaggal és ellenőr igazolvánnyal kell rendelkeznie a biztonsági őröknek csak karszalagjuk van!!!!! A bilétájukra biztonsági őr felirat van írva s nem ellenőr, így joguk sincs a jegyeket elkérni de ez ügyben jó lenne ha már vki rendet tenne.

GReddy, 2008. november 05. - szerda 18:32

Tőlem nemrégiben követelt a bkv ügyvéden keresztül 12.000 forint egyszer-volt pótdíjat. A szép az a történetben, hogy nyolc éve nem ültem (istennek hála!) a bkv egyetlen tragacsán sem. Nekem nem éri meg, a jegy 275, a benzin is ennyi és egy literrel messzebb jutok, mint egy bkv jeggyel. Írtam a "T." ügyvéd (?) úrnak, megemlítve, hogy az alpári stílusáért az ügyvédi kamarához fordulok, mert nem vagyok sem csicskája, sem libákat nem tereltünk együtt, a fenyegetőzésétől pedig nem ijedek meg, valószínűleg sokkal erősebb vagyok. (A vicc az egészben, hogy tényleg! Ugyanis megtehetem, jogom van hozzá.) Most várom a kamarai határozatot. Azóta a "T." ügyvéd úr síri csöndben van.. Érdekes.

Gabriella, 2008. október 25. - szombat 09:58

Nap mint nap a Blaha Lujza téren szállok fel kisfiammal a metróra, és elnézem, 7-8-9 vagy ennél is több ellenőr áll minden felé! Semmi kultúra, megjegyzések az emberekre, hatalmas röhögések! És erre van a BKV-nak pénze, ha már elkérnek egy jegyre 270.- forintot, és ebből finanszírozzák az ellenőröket is valami illemtan órára is járathatnák őket! Az utasokat kibeszélik hatalmasakat nevetnek rajtuk, ha valakinek nem érvényes a jegye, a másik 3-4 gyors vélemény alkot az illetőről, saját fülemmel hallom két szememmel látom! Elképesztő, hogy ezek az emberek még pénzt is kapnak érte, hogy lézengenek... Ezért kell nekünk ilyen drága jegyet vásárolni nem a bliccelők miatt. Egyébként ha olcsóbb lenne a jegy, és a bérlet, kevesebb lenne a bliccelő!

InezRanhis, 2008. szeptember 23. - kedd 22:25

Nem szeretem, hogy a BKV-sok megbüntetik az iskolásokat.. Tudniuk kellene, hogy Magyarországon 16 éves koráig mindenki tanköteles és ha iskolatáskája van, valamint érvényes bérlettel, de egy fénymásolt (nehogy az eredetit elveszítse..) diákigazolvánnyal rendelkezik, akkor az a gyerek valóban iskolás. És azt sem szeretem, hogy 8 hónapos terhesen rám csukta az ajtót a trolibuszos. Mikor megkérdeztem, miért tette, azt a választ kaptam, hogy nem volt biztos benne, hogy van jegyem.. És azt sem szeretem, hogy télen is nyári gumikkal közlekednek a BKV buszok, mert a sofőrök hiába kérik a téli gumit, nincs pénze a cégnek ilyesmire.. Szóval: nem szeretem, hogy ezek vannak..

InezRanhis, 2008. szeptember 23. - kedd 22:20

Vagy kizárnak az utazásból, vagy pótdíjat kell fizetni.. Szerintem. De a pótdíjak itt: http://www.bkv.hu/feltetelek/egyebfeltetelek.html#potdij

szenilla, 2008. szeptember 22. - hétfő 17:25

Hogy legyen miből fizetés? Napok óta a lejárt bérletemet mutogatom nekik kíváncsiságból (az érvényes a másik oldalon van). Kíváncsi vagyok mikor veszik észre, hogy lejárt. Mert ott állnak vagy hatan és trécselnek, vihorásznak...erre van pénz...

Légrádyné, 2008. szeptember 18. - csütörtök 16:44

Micsoda csűrés-csavarás, görcsölés. A lényeg szerintem: szolgáltatásért fizetni kell, semmi sincs ingyen! Az utazás tömegközlekedésen nem olcsó és az ellenőrzés nincs a helyére téve, külföldön pl. olaszban 1 euró a jegy és 75 percig utazhat vele az utas. Sokkal tisztább a dolog, mint nálunk, ja és a fizetésekben is óriási a különbség nekik az 1 euró nem megerőltető és nem drága, de nekünk!!?? A BKV is megéri a pénzét !!!!

Kommentek

Trust Fund, 2018. május 21.

Voltál már keresni, hogy hová kölcsönt kapj 3% -os diszkontrátával? nem tudott hitelt szerezn...

Virágzik a használtcikk-kereskedelem

Trust Fund, 2018. május 21.

Voltál már keresni, hogy hová kölcsönt kapj 3% -os diszkontrátával? nem tudott hitelt szerezn...

Virágzik a használtcikk-kereskedelem

Trust Fund, 2018. május 21.

Voltál már keresni, hogy hová kölcsönt kapj 3% -os diszkontrátával? nem tudott hitelt szerezn...

Virágzik a használtcikk-kereskedelem

digibiz.hu
Keleti és nyugati online óriások Szófiában Keleti és nyugati online óriások Szófiában Október 26-27-án rendezték meg a WebIt Expo nevű innovációs kiállítást,...

Feljelentő

1222, 2012-10-12 13:41:00+02

"Marianna házat vásárolt, ám a gázszolgáltató addig nem hajlandó visszakapcsolni a szolgáltatást, míg az előző tulajdonos által felhalmozott tartozást ki nem egyenlíti. "

Kifizettetné a volt lakó gáztartozását az új tulajjal a szolgáltató

1222, 2012-10-03 17:31:00+02

"Miklóst is felkeresték az egyik közműszolgáltató munkatársai, hogy lecseréljék mérőóráját. A történetet nyilván önök is kitalálták: sérülést találtak a mérőn, majd érkezett a több százezres csekk. "

Sérült plombát találtak, feljelentették áramlopásért

0, 2012-09-28 15:51:00+02

"Viktor úgy véli, felfedezett egy kereskedői trükköt, ami a vásárlók árérzékenységére és egyben felületes vásárlási szokásaira épít. Ön találkozott már hasonlóval?"

Árcímkés megtévesztés a hiperekben
Pharrell Williams Pharrell Williams Pharrell Williamst választotta idén az év divatikonjának az Amerikai Divattervezők Tanácsa...
Médiafigyelő - IMEDIA médiafigyelés