Kétes áruk

Szavazás

Árgép - Keresd a legolcsóbbat!Kövesd a Fogyasztókat a twitteren!
Fogyasztók.hu RSS

Átvállaljuk-e más autóhitelét?

dr. Zugfil Tamás, 2008. június 27. - péntek 11:51
Címkék: autó, hitel, bank, jog, vásárlás
Betűméret növelésBetűméret csökkentésKüldés e-mailbenNyomtatás

Napjainkban nem ritka, hogy a járművét hitelre megvásárló személy nem tudja tovább fizetni a törlesztő részleteket, így kénytelen járművét értékesíteni, vagy átengedni tulajdonjogát a finanszírozó pénzintézetnek.


Mikor adhatjuk el autónkat hitellel együtt?

Ha autónkat úgy adjuk el, hogy azon még hitel van, valójában két ügyletet is kötünk a vevővel. Egyrészt autónk tulajdonjogát ruházzuk át a vevőre, másrészt a vevő átvállalja a hitelintézettel szemben fennálló tartozásunkat. A tartozás átvállalását a Polgári Törvénykönyv 332. §-a szabályozza. Eszerint ha valaki a kötelezettel (esetünkben az autó tulajdonosával) megállapodik abban, hogy tartozását átvállalja, köteles a jogosult (esetünkben a hitelintézet) hozzájárulását kérni. Ennek megfelelően tehát akkor vállalhatjuk át más hitelét, ha ehhez a hitelintézet hozzájárul.


A tartozásátvállalás jogkövetkezményei


Aki más tartozását átvállalja, a szerződéses jogviszonyban minden szempontból a kötelezett helyébe lép, annak jogutódjává válik. A tartozás annyiban és olyan terjedelemben száll át az átvállalóra, amennyiben és amilyen terjedelemben az átvállalás időpontjában fennállt. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a tartozásátvállaló személy olyanként tekintendő, mintha már eredetileg is ő kötötte volna a szerződést. Minden, a szerződésből eredő kötelezettség őt terheli tehát, függetlenül attól, mikor vált esedékessé az adott kötelezettség. Pontosan ezért szokták a tartozásátvállaló szerződésekben igen részletesen és kimerítően szabályozni, hogy a szerződésből eredő kötelezettségek az új és a régi kötelezettet milyen arányban terhelik.

Olvasónk a követkeő kérdéssel fordult szakértőnkhöz:

2008 februárjában egy internetes hirdetésre jelentkezve, vásároltam egy, a Lombard Finanszírozási Zrt. által finanszírozott személygépjárművet. Az eladóval (magánszemély) úgy állapodtunk meg, hogy vételárként átvállaljuk az Zrt. által folyósított hitelét, valamint megállapodtunk a járulékos költségek elosztásáról és arról, hogy melyik félnek mit kell befizetnie az adásvétellel kapcsolatban. Március 4-én megtörtént az adásvétel, a tartozásátvállalás, és befizetésre került a 2008. március 5-én esedékes 1 004 320 forintos törlesztő részlet helyett - a kamatváltozás miatt -,1 017 191 forintra emelt törlesztő részlet,(egy darab ilyen magas törlesztő részlet van az egész futamidő alatt). Ki lett fizetve a szerződésmódosítási díj, az átírási illeték, a törzskönyv díja, a forgalmi engedély díja, valamint az átíró iroda díja is. A szerződéskötés után birtokba vettük a gépjárművet és az aktuális törlesztő részleteket mindig a megadott határidőig, pontosan befizettük. 2008. április 30-án kaptunk egy "FIZETÉSI ÉRTESÍTŐ KAMATVÁLTOZÁS ELSZÁMOLÁSÁRÓL" című dokumentumot, melyben közlik velünk, hogy kamatváltozás címén fizessünk be 86 618 forintot. Kiderült, hogy ez nem kamatváltozás, hanem a 2007. február 28-i és a 2008. március 5-i valutaárfolyam közötti különbség. Ennek az árfolyamkülönbségnek a számunkra történő kiszámlázását az alábbi okok miatt nem tartjuk elfogadhatónak: 2007. február 28. és 2008. március 4. között mi nem álltunk jogviszonyban a Zrt.-vel, ezért nem értjük, hogy az ez időszak alatt keletkezett árfolyam különbözetet miért nekünk számlázzák ki? Ha arra kívánnak hivatkozni, hogy az esedékesség 2008. március 5. és mi 2008. március 4-én váltunk tulajdonossá, miért nem hívták fel a figyelmünket erre a várható költségre, hiszen a fiókban történt a befizetés személyesen, ahol természetesen azonnal módosították az eredetileg befizetendő összeget 1 004 320 forintról 1 017 191 forintra. Az ő irányításukkal történt az adásvétel továbbá szerződésmódosítási díj, és több már korábban részletezett címen különböző összegeket számoltak fel. A Zrt. által készített, és a felek által aláírt "TARTOZÁSÁTVÁLLALÁS" című nyomtatvány 1. pontja az alábbiakat rögzíti tényként: “A szerződő felek tényként rögzítik, hogy a fenti számon megjelölt kölcsönszerződésből eredően a Hitelezőnek a Kölcsönbevevővel szemben a jelen megállapodás megkötésének napjáig esedékessé vált, de meg nem fizetett követelése nem áll fenn.” A finanszírozó által számunkra kiküldött fizetési értesítő három hónapos kamatelszámolást állapít meg. Nem értjük: ha a mi szerződésünknél az árfolyamváltozás elszámolásának módja negyedéves, miért kell a fenti összegű befizetésnél egy éves kamatkülönbözetet fizetnünk?Mit tehetünk az előre nem látott kötelezettségek ellen?


Főszabályként megállapíthatjuk, hogy a szerződésből eredő minden kötelezettség azt a személyt terheli, aki a tartozást átvállalta. Így van ez olvasónk estében is, aki annak ellenére köteles teljesíteni a hitelező felé, hogy az adott árfolyamveszteség a tartozásátvállalást megelőző időtartamra vonatkozik. Azzal ugyanis, hogy belépett a hitelszerződésbe az eladó helyett, eltérő megállapodás hiányában a hitelszerződésből eredő minden kötelezettség - a korábbi is - őt terheli. Ez azonban nem jelenti, hogy e költségeket végleg neki kellene viselnie. A szerződéses jogviszonyba való belépéskor ugyanis a korábbi kötelezettnek tájékoztatnia kell a tartozást átvállaló személyt minden várható kötelezettségről. Amennyiben ezt nem teszi meg, a tájékoztatási kötelezettség megszegése miatt felelősséggel tartozik, illetve adott helyzetben felmerülhet a megtévesztés esete is.


Tájékoztatási kötelezettség

Teljesen jogosan veti fel olvasónk a kérdést, vajon miért nem tájékoztatták őt arról, hogy a tartozásátvállalást követően szinte közvetlenül esedékessé válik egy újabb fizetési kötelezettség. Ezt a tájékoztatást az eladónak kellett volna megadnia, de egy esetleges peres eljárásban a hitelintézet felelőssége is felmerülhet, ugyanis az említett tájékoztatás elmulasztása nehezen egyeztethető össze a feleket terhelő együttműködési kötelezettséggel, és a jóhiszeműség követelményével.

A tartozás átvállaló szerződés tartalmának pontos ismerete nélkül azonban meglehetősen nehéz állást foglalni ebben a kérdésben. Amennyiben ugyanis a szerződésben a tartozást átvállaló fél kijelenti, hogy az általa átvállalt hitelszerződés tartalmát maradéktalanul megismerte, és az abból eredő, jövőben esedékessé váló kötelezettségeket mindenkor teljesíti, nehéz helyzetbe kerül.

Ebben az esetben ugyanis az eladó adott körülmények között hivatkozhat arra, hogy a tartozást átvállaló félnek ismernie kellett az átvállalt tartozásból eredő jövőben esedékessé váló minden kötelezettséget. Feltétlenül azt tanácsolom olvasónknak, hogy alaposan tanulmányozza át a tartozásátvállaló szerződést.


Árfolyamveszteség vagy kamatváltozás?

Az olvasónk által említett esetben a hitelintézet kamatváltozás címén kívánja érvényesíteni árfolyamveszteség miatt keletkezett veszteségét. Az említett hitelintézet üzletszabályzata - amely egyébként része az egyedi hitelszerződésnek - tartalmazza a kamatváltozás címén érvényesíthető követeléseket. Ezek szerint kamatváltozásnak minősül a kamatláb változása miatti kamatkülönbözet, illetve az árfolyamváltozás (esetünkben árfolyamveszteség) is. Azt azonban, hogy ezen kamatváltozásokat milyen időszakonként számolja el a hitelintézet, mindig az egyedi hitelszerződés tartalmazza. Amennyiben abban háromhavi elszámolás szerepel az árfolyamváltozás vonatkozásában is, úgy az olvasónk által említett hitelintézeti követelés erősen aggályos. Az egyedi szerződés pontos ismerete nélkül azonban ebben a kérdésben nem lehet állást foglalni.


Ki ellen léphetünk tehát fel?

Olvasónknak azt ajánlom, először mindenképpen a hitelintézettel igyekezzen egyeztetni abban a kérdésben, vajon jogszerű volt-e az egyéves árfolyamveszteség elszámolása. Amennyiben ez nem vezet sikerre, olvasónknak két lehetősége van. Egyrészt teljesítheti a hitelintézet követelését, és a korábbi kötelezettől (eladótól) később követelheti ezen költségeinek megtérítését. Másrészről, ha a korábbi kötelezett szándékosan nem tájékoztatta őt, megtévesztés jogcímén megtámadhatja a szerződést. Mindenképpen tanácsos azonban valamelyik megoldási módot alkalmazni, ugyanis ha olvasónk egyszerűen nem teljesíti a hitelintézet követelését, a hitelintézet szerződésszegés miatt felmondhatja a hitelszerződést, és a jármű tulajdonjogát is megszerezheti.

dr. Zugfil Tamás
SCHVERTFŐGEL és TÁRSA Ügyvédi Iroda
 

Szóljon hozzá:

 

Név:

Kötelező

E-mail:

Kötelező, nem jelenik meg

Hozzászólás:
Milyen nap van ma (pl: hétfő)?

petrohai norbert, 2011. február 03. - csütörtök 18:14

Annyit szeretnék mondani, hogy volt eggy szemálygápkocsink és a polgár mesteri hivatalba kötöttünk eggy szerződést tanuk előtt, de akinek át adtuk az autót az fizette 2-3 havi törlesztést és utánna tőlle vitték vissza az autód.De mivel 1 helyen törött volt igy minden kár és a fenn maradó lizinget is nekünk kell vissza fizetni, miközben az autót nem mi használtuk.6 évig 15.050Ft-jával vonják lefelé.És végre hajtó volt kinn,Ebben az esetben mit lehet tenni???????Segitsen valaki SOS!!!

Kommentek

Mr. Dékány Endre, 2020. január 19.


Van rossz hitelképességi mutatója? Pénzügyi szempontból nem megfelelő? Hitelt adunk a...

Menekülés a UPC-től

giovannipiombi@gmail.com, 2020. január 15.

Komoly és gyors nemzetközi egyedi kölcsön-ajánlat.
Szeretne kölcsönt keresni anélkül...

Virágzik a használtcikk-kereskedelem

giovannipiombi@gmail.com, 2020. január 15.

Komoly és gyors nemzetközi egyedi kölcsön-ajánlat.
Szeretne kölcsönt keresni anélkül...

Virágzik a használtcikk-kereskedelem

digibiz.hu
Keleti és nyugati online óriások Szófiában Keleti és nyugati online óriások Szófiában Október 26-27-án rendezték meg a WebIt Expo nevű innovációs kiállítást,...

Feljelentő

1222, 2012-10-12 13:41:00+02

"Marianna házat vásárolt, ám a gázszolgáltató addig nem hajlandó visszakapcsolni a szolgáltatást, míg az előző tulajdonos által felhalmozott tartozást ki nem egyenlíti. "

Kifizettetné a volt lakó gáztartozását az új tulajjal a szolgáltató

1222, 2012-10-03 17:31:00+02

"Miklóst is felkeresték az egyik közműszolgáltató munkatársai, hogy lecseréljék mérőóráját. A történetet nyilván önök is kitalálták: sérülést találtak a mérőn, majd érkezett a több százezres csekk. "

Sérült plombát találtak, feljelentették áramlopásért

0, 2012-09-28 15:51:00+02

"Viktor úgy véli, felfedezett egy kereskedői trükköt, ami a vásárlók árérzékenységére és egyben felületes vásárlási szokásaira épít. Ön találkozott már hasonlóval?"

Árcímkés megtévesztés a hiperekben
Pharrell Williams Pharrell Williams Pharrell Williamst választotta idén az év divatikonjának az Amerikai Divattervezők Tanácsa...
Médiafigyelő - IMEDIA médiafigyelés

LÉGY TRENDI!

Abercrombie@Fitch, Hollister, Stance, Oakley márkák webáruháza