Kétes áruk

Szavazás

Árgép - Keresd a legolcsóbbat!Kövesd a Fogyasztókat a twitteren!
Fogyasztók.hu RSS

Kötelező felelősségbiztosítás igazolása

dr. Kardos Gyöngyi, 2008. június 24. - kedd 14:30
Címkék: autó, biztosítás, díj, bírság, jog, reklamáció
Betűméret növelésBetűméret csökkentésKüldés e-mailbenNyomtatás

Mit lehet tenni akkor, ha folyószámláról fizetett biztosítási díjról a biztosító nem küld sorozatosan igazolást, és ennek következtében megbüntetnek egy igazoltatás során?


Forrás: MTI
Olvasónk a következő kérdéssel fordult jogi szakértőnkhöz:

"Biztosítómnak folyószámláról fizetem a díjat két darab autóra. Utoljára februárban kaptam igazolást a befizetésről (többször kértem). A mostani ellenőrzési rendszerben (zéró tolerancia) hiába van nálam az előző havi befizetést igazoló számlakivonat, azt a rendőrök nem fogadják el, mert nem a biztosító állította ki! Mással meg nem tudom igazolni, hogy becsületesen fizetek! Ez legutóbb háromezer forintomba került (tehát az olcsó biztosításom már ennyivel drágább). Ez csak egy alkalomra és egy autómra vonatkozik! Pár ellenőrzésbe még bele lehet szaladni mostanában. Tehát fizetem a biztosítónak a havi díjat és a rendőröknek a büntetést, a biztosító trehánysága miatt. Rendjén van ez így?"

A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 2005. októberi módosítása bevezette, hogy a járművezető a közúti ellenőrzés során köteles a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás fedezetének fennállását tanúsító - külön jogszabályban meghatározott – okiratot átadni az ellenőrzésre jogosult hatóságnak.

A biztosítási szerződés megkötését a biztosítási kötvény vagy a biztosító által kiállított igazolólap tanúsítja. A biztosítási szerződés díjfizetéssel történő folyamatos hatályban tartását az adott díjfizetési időszakra vonatkozó, a befizetést igazoló készpénz-átutalási megbízás feladóvevénye (csekk) vagy a biztosító által kiállított bizonylat tanúsítja. A fedezet igazolása az alábbi iratok bemutatásával történhet:

- biztosítási kötvény és - a kötvényen szereplő fedezeti időszak leteltét követően - az adott díjfizetési időszakra vonatkozó csekk vagy bizonylat, vagy
- a biztosító által -a jogszabályban foglaltaknak megfelelően - kiállított igazolólap, vagy
- a biztosító által - a jogszabályban foglaltaknak megfelelően - kiállított előzetes fedezetigazolás.

Amennyiben a közúti ellenőrzés során a gépjármű vezetője a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás fedezetének fennállását nem tudja igazolni és az a járműnyilvántartásból sem állapítható meg, az intézkedésről készült jelentés (feljelentés) egy példányát a rendőrhatóság három munkanapon belül megküldi az üzemben tartó lakóhelye (székhelye) szerint illetékes közlekedési igazgatási hatóságnak. Az eljáró hatóság értesítése alapján az üzemben tartó lakóhelye (székhelye) szerinti közlekedési igazgatási hatóság haladéktalanul felhívja az üzemben tartót a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás fedezete fennállásának igazolására.

Az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet 51. § (1) értelmében az üzembentartó, akinek gépjárműve érvényes kötelező felelősségbiztosítás nélkül vesz részt a közúti forgalomban százezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. A szabálysértés miatt a rendőrség helyszíni bírságot szabhat ki. Ha az elkövető a helyszíni bírság kiszabását - a jogkövetkezményekről szóló tájékoztatás után - tudomásul veszi, a bírságolás ellen jogorvoslatnak helye nincs. Ha az elkövető vagy a gépjármű üzemben tartója a helyszíni bírság kiszabását nem veszi tudomásul, a szabálysértési eljárást az egyébként irányadó rendelkezések szerint kell lefolytatni, és az eljárás alá volt személynek lehetősége lesz igazolni, ha van érvényes felelősségbiztosítása.

Ugyanezen jogszabály 53. § (1) alapján, aki a külön jogszabályban meghatározott közúti közlekedési igazgatási szabályokat megsérti, harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. Ezen szabálysértés miatt a rendőrség helyszíni bírságot szabhat ki. Tekintettel arra, hogy közúti közlekedési igazgatási szabály írja elő a gépjármű-felelősségbiztosítás fedezetének igazolását közúti ellenőrzés során, önmagában az igazolás hiánya megvalósítja ezt a szabálysértést.

Amennyiben az üzembentartó kötelező felelősségbiztosítását banki átutalással fizeti meg, a biztosítási díj megfizetését a biztosító által kiállított igazolással tudja igazolni. A jogszabály nem ír elő határidőt, amelyen belül a biztosító köteles volna megküldeni az igazolást. A felek között létrejött szerződés azonban tartalmazhat erre vonatkozó rendelkezést, melyre tekintettel javasolom a szerződés áttanulmányozását. Általánosságban elmondható, hogy az üzembentartónak célszerű utánajárnia, hogy az igazolást mihamarabb megküldjék neki, hiszen a befizetés igazolása saját érdekében áll.

Ha a biztosító - szerződéses kötelezettsége ellenére - nem küld igazolást a díj befizetéséről, akkor mulasztásáért felelősség terheli, ami vele szemben érvényesíthető. A bíróság az adott eset összes körülményeinek mérlegelésével dönt. A bíróság a mérlegelés során a biztosító mulasztása mellett figyelemmel lesz arra is, hogy a gépkocsivezetőnek tudomással kellett bírnia arról, hogy nem megfelelő igazolással vesz részt a közlekedésben, ezért szabálysértési bírság kiszabására van lehetőség, azaz itt a vezető részéről is felmerül a felróhatóság, amelynek súlyát valamennyi körülmény ismeretében lehet eldönteni.

Figyelembe véve, hogy a bírósági eljárás hosszadalmas és költséges, javasolom Olvasónknak, hogy próbálja meg igényét közvetlenül a biztosítóval szemben rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, akkor javasolom, hogy forduljon békéltető testülethez. A békéltetőtestületi eljárás ingyenes és gyors, és az esetek jelentős részben megoldást nyújt a problémára.

dr. Kardos Gyöngyi
ügyvéd
SCHVERTFŐGEL és TÁRSA Ügyvédi Iroda
 

Szóljon hozzá:

 

Név:

Kötelező

E-mail:

Kötelező, nem jelenik meg

Hozzászólás:
Milyen nap van ma (pl: hétfő)?

Molnár László, 2014. február 25. - kedd 17:52

Tisztelt Jogi Szakértő! Autót vásároltunk január 7-én, aminek én az üzembentartója lettem, fiam a tulajdonosa lett. Másnap megkötöttem interneten keresztűl a KGFB-t. Az autó vásárlásakor a régi tulajdonos az autó törzskönyvét nem tudta átadni, mert az elvestzett. Az autó átíratásakor azt mondták az okmányirodában, hogy a törzskönyvet a Magyar Közlönyben köröztetni kell 14 napig. Mira az átírás lezajlott, eltelt a vásárlástól 40 nap. Ezt követően a biztosítótól levelet kaptam, hogy mivel a nyilvántartás szerint, (amit a szerződés kötéstől 30 napra ők ellenőriztek), nem én vagyok az üzembentartó felmondták a biztosítást, kössek újat, és fizessem be a fedezetlenségi díjat az eltelt 40 napra. Kérdésem: mivel én minden kötelezettségemnek határidőre eleget tettem (arról nem én tehetek, hogy a törzskönyv hiánya miatt húzódott az üzembentartói jog bejegyzése) jogos-e a biztosító részéről a felmondás és a fedezetlenségi díj követelése. Köszönettel, Molnár László

Gasika, 2008. június 25. - szerda 13:09

Javaslom a történteket (és minden ilyen esetet) a PSZÁF (Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete) -nél írásban bejelenteni. Kivizsgálják az esetet és amennyiben a biztosítónál "hibázik" valami, akkor elrendelik a rendszer, folyamat... javítását - büntetnek is.

ngabi, 2008. június 25. - szerda 06:58

Velem is packázott a biztosító, éves díjfizetéssel még áprilisban sem volt igazolásom, pedig még decemberben elutaltam az éves díjat. Telefon, fax, stb. reménytelen. Gondoltam, egy kicsit megszorongatom Őket. Feljelentettem e-mailben a PSZÁF honlapon található elérhetőségen, úgyis Ők a felettes ellenőrző szerv. Egyúttal beírtam a biztosítót is, ugyanazt az e-mail címet, ahonnan sohasem jött a válasz a reklamálásra. Mit ad Isten, kb. 2 óra múlva jött a biztosítótól az e-mail, hogy postázták az igazolást, ami meg is jött rá két napra. Azért a feljelentést nem vontam vissza, hagy menjen rájuk a PSZÁF. Végül kb. két hét múlva jött a hivatalos értesítés, hogy hiányosságot állapítottak meg a biztosítónál. Nem tudom, hogy lett a büntetés belőle, de remélem, hogy a biztosító a kartonomra felírta, hogy velem nem jó packázni. Javaslom mindenkinek a fenti módszert. Gyors és hatásos (kicsit hamarabb is megléphettem volna az egészet, de majd legközelebb). :))

zador gyorgy, 2008. június 24. - kedd 21:26

UNDORITÓ! 1, undorító és felháborító az állampolgár mindig, mindenben kiszolgáltatott, mindig az egyoldalú kötelezettség és büntethetőség 2, Undorító az ügyvéd úr "semleges"? tényismertetése:-(, legalább valami empátia, ügyvédi empátia lenne benne, mert ugye pl. törvény írja elő, hogy hivatali szervek az általuk hozzáférhető adatokat nem kérhetik, nem kötelezhetik a bemutatást, pl. az ügyvéd úr erre is utalhatott volna és melyik a magasabb értékű rendelet-törvény 3, undorító és sajnálatos, hogy adófizetői forintjainkból eltartott fogyasztóvédelmi szervek és stb. pl. országgyülési képviselőink, pl. köztársasági elnök urunk soha nem állank ki az állampolgárok egyoldalú és szerintem törvénytelen kiszolgáltatottsága ellen 4, undoritó a biztosítok hozzáállása és ennek "állami tudomásulvétele" ...ha én fizetek akkor a biztosító küldjön... ez így korrekt!!! , és ha nem küld, akkor büntethető a biztosító... ez... ily egyszerű és biztos hogy 2-3 biztosító büntetése után lenne zöldkártyánk 5, undorító a napi biztonságunkat nem biztosítani tudó rendőrség, könnyebb ellenállás írányába való kibontakozása... egy jobb tilos parkolás annyi mint Prinzgábor büntetése:-(

Border, 2008. június 24. - kedd 18:55

Jó volna, ha a biztosítókat is köteleznék, nem csak a gépjármű-tulajdonost. Ilyen esetben a biztosítóval szemben kellene eljárni, hiszen a szerződésben foglaltakat nem tartja be. Sajnálom, hogy ilyenkor nem a biztosítókat vonják felelősségre, itt egy havi 1000-ét kellene befizetni az államkasszába. Kötelezővé teszünk valamit, de jogilag nem biztosítjuk, hogy az illetékeseket kötelezzük a szabályok betartására. Egyébként javaslom előre 3 hónapra befizetni lejárat előtt 25 nappal és akkor nem késhet a biztosító. Jó volna ha az állam nem a biztosítókat támogatná a tisztességesen eleget tevő személyek ellen!

Kommentek

Mr. Dékány Endre, 2020. január 19.


Van rossz hitelképességi mutatója? Pénzügyi szempontból nem megfelelő? Hitelt adunk a...

Menekülés a UPC-től

giovannipiombi@gmail.com, 2020. január 15.

Komoly és gyors nemzetközi egyedi kölcsön-ajánlat.
Szeretne kölcsönt keresni anélkül...

Virágzik a használtcikk-kereskedelem

giovannipiombi@gmail.com, 2020. január 15.

Komoly és gyors nemzetközi egyedi kölcsön-ajánlat.
Szeretne kölcsönt keresni anélkül...

Virágzik a használtcikk-kereskedelem

digibiz.hu
Keleti és nyugati online óriások Szófiában Keleti és nyugati online óriások Szófiában Október 26-27-án rendezték meg a WebIt Expo nevű innovációs kiállítást,...

Feljelentő

1222, 2012-10-12 13:41:00+02

"Marianna házat vásárolt, ám a gázszolgáltató addig nem hajlandó visszakapcsolni a szolgáltatást, míg az előző tulajdonos által felhalmozott tartozást ki nem egyenlíti. "

Kifizettetné a volt lakó gáztartozását az új tulajjal a szolgáltató

1222, 2012-10-03 17:31:00+02

"Miklóst is felkeresték az egyik közműszolgáltató munkatársai, hogy lecseréljék mérőóráját. A történetet nyilván önök is kitalálták: sérülést találtak a mérőn, majd érkezett a több százezres csekk. "

Sérült plombát találtak, feljelentették áramlopásért

0, 2012-09-28 15:51:00+02

"Viktor úgy véli, felfedezett egy kereskedői trükköt, ami a vásárlók árérzékenységére és egyben felületes vásárlási szokásaira épít. Ön találkozott már hasonlóval?"

Árcímkés megtévesztés a hiperekben
Pharrell Williams Pharrell Williams Pharrell Williamst választotta idén az év divatikonjának az Amerikai Divattervezők Tanácsa...
Médiafigyelő - IMEDIA médiafigyelés

LÉGY TRENDI!

Abercrombie@Fitch, Hollister, Stance, Oakley márkák webáruháza