Kétes áruk

Szavazás

Árgép - Keresd a legolcsóbbat!Kövesd a Fogyasztókat a twitteren!
Fogyasztók.hu RSS

Nem az fizet, aki gázt lopott...

dr. Zugfil Tamás, 2008. június 09. - hétfő 16:15
Címkék: szolgáltató, díj, bírság, szerződés, jog, gáz, szerelő
Betűméret növelésBetűméret csökkentésKüldés e-mailbenNyomtatás

Mit tehetünk akkor, ha önhibánkon kívül nekünk kell mások helyett borsos bírságokat fizetni a szolgáltatónak?


Forrás: MTI
Napjainkban egyre gyakrabban hallunk olyan esetekről, amikor a jóhiszeműen eljáró, esetleg kisebb mulasztást elkövető fogyasztót a közüzemi gázszolgáltatók súlyos, többszázezer forintos „bírságokkal” sújtják. (Megjegyzendő; ezen esetekben igazából nem beszélhetünk bírságról - mivel a közüzemi szolgáltató nem hatóság - pusztán az egyszerűség kedvéért mellőzzük a szolgáltató által alkalmazható különféle szankciók pontos megnevezését, maradva az olvasó által használt kifejezésnél.)

Az érintettek az esetek jó részében önhibájukon kívül kerülnek szinte kilátástalan helyzetbe, máskor kisebb jelentőségű szerződésszegések (például késedelmes mérőállás-bejelentés) vezetnek az említett következményekhez.


Olvasónk a következő kérdéssel fordult szakértőnkhöz:

“Nagyon kétségbe vagyok esve, és már végképp nem tudom kihez fordulhatnék. 2003-ban vásároltam egy családi házat. A tigáz annak "rendje és módja" szerint kijöt szemrevételezni a gázórát (csak ránéztek az órára, nem vizsgálták át tüzetesen, még plomba szám sem volt a vizsgálati jegyzőkönyvön), amit ránézésre rendben találtak. Ezután használtuk a gázt, fizetünk rendesen nem is keveset, közben vettünk kandallót, ami ugye plusz energiát is ad, a régi készülékeket lecseréltük újakra, modernebbre, és még így is többet fizettünk mint az előző lakók. 2006-október végén jöttek a gázórákat lecserélni, a gázszerelő kinyitotta az óra szekrény ajtaját, letépte a számlálót, és közölte velem ez az óra rongált, mert a számláló hátoldala meg volt kalapálva, és vissza volt ragasztva. Aláírattak velem egy jegyzőkönyvet ,mely szerint én nem ismerem el a rongálást, ami fedi a valóságot, mert sem én, sem a családtagjaim nem nyúltak az órához. Én nem hiszem hogy beköltözésünkkor szakértőt kellett volna hívnom, hogy megvizsgálja az órát, azt gondoltam azért jöttek ki a tigázos szerelők hogy ezt megtegyék. Ennek következményeként, egy ,,független szakértő, akit a tigáz fizet" megvizsgálta az órát, az én álláspontomra nem volt kiváncsi, pedig azt gondoltam ha szakértőt küldenek, az az én érdekeimet is képviseli. Ezután 2006 karácsonyra kaptam meg a tigáz levelét mely 270 ezer forint büntetésről szólt. Több levélváltás a tigázzal és az energia hivatallal sem hozta el az igazságot számomra, annak ellenére sem hogy a gázfogyasztásomon látszik, hogy sokkal többet fogyasztottam és fizettem, mint az előző lakók. Egyébként az egyik ismerősömmel hasonló eset történt, de mivel már régóta él a házában, be tudta bizonyitani hogy nem ő rongálta meg az órát, hanem a másik kedves ismerősöm kilenc évig lopta a gázt. Tetten érték őket, és még csak büntetést sem kellett fizetniük, tizenötezer forintért kötötték vissza az óráját, amiért nekem harmincezret számoltak. Később, 2007 szeptember végén a gáz szolgáltatást megszüntették. ”


Féktelen bírságolási láz?

Talán nem túlzás azt állítani, hogy a közüzemi gázszolgáltatók az elmúlt évtizedben gyanúsan sok ügyben kívántak jogellenes gázvételezés címén meglehetősen magas „bírságokat” érvényesíteni fogyasztóikkal szemben, a minél magasabb nyereség elérésére törekedve ezzel. Természetesen afelett sem lehet elsiklani, hogy sokszor a „leleményes” fogyasztók is igyekeznek jogilag meg nem engedett eszközökkel mérsékelni a gázszámla tetemes összegét, most azonban a jóhiszemű fogyasztókat ért hátrányokkal foglalkozunk.


Gáztolvajok, és károsultak

A földgázellátásról szóló törvény pontosan meghatározza azokat az eseteket, amelyekben a fogyasztó által tanúsított magatartás szerződésszegésnek minősül, és a közüzemi szolgáltató „bírság” kiszabására jogosult. A leggyakoribb ilyen eset, amikor a fogyasztó a gázt a gázmérő működésének bárminemű befolyásolásával, vagy egyéb szabálytalan módon vételezi. A törvényben felsorolt esetek közül a szolgáltatók leginkább erre a passzusra hivatkoznak, hiszen állításuk igazolására is ez biztosítja a legnagyobb „mozgási lehetőséget”. A mérőműszer befolyásoltságának tényét meghatározott szakképzettséggel rendelkező szakember állapítja meg, aki az esetek döntő többségében - ahogy azt olvasónk is említette - a közüzemi szolgáltatóval sajátos jogi- vagy érdekkapcsolatban álló személy. Anélkül, hogy az említett szakértők befolyásmentességét és szakértelmét megkérdőjelezném, nyilvánvaló, hogy a jelenlegi helyzet és gyakorlat nem a fogyasztóknak kedvez.

Forrás: MTI

Gázóra átírására várakozók Debrecenben és Miskolcon


A mérők hitelességéről törvény szerint a közüzemi szolgáltató köteles gondoskodni. Az olvasónk által említett esetben, amikor a mérő „befolyásoltságát” a közüzemi szolgáltató által kiküldött szakemberek a beüzemelés előtt szükséges vizsgálat során nem állapítják meg, a mérő hitelességét igazoló jegyzőkönyvet aláírják, és a fogyasztóval is aláíratják, a fogyasztó rendkívül nehéz helyzetbe kerül. A később kiderülő mérési hibák és szabálytalanságok ugyanis egyértelműen azt a látszatot keltik, mintha a mérőt a fogyasztó befolyásolta volna. Különösen így van ez a lakáson belül, illetve a zárt óraszekrényben elhelyezett mérők esetén, amelyekhez illetéktelen személyek általában nem férhetnek hozzá. Ezekben az esetekben ugyanis nem ritkán a fogyasztónak kell bizonyítani, hogy a mérőt nem ő rongálta meg, illetve az olvasónk által említett esetben azt, hogy a mérő - annak hitelességét bizonyító jegyzőkönyv ellenére - már az üzembe helyezés időpontjában hibás vagy rongált volt. Könnyen belátható, hogy ez rendkívül súlyos hátrányt jelent a fogyasztó számára a szaktudásban és jogismeretben vele szemben előnyösebb helyzetben lévő szolgáltatóval szemben.


A panasz módja


A helyzet azonban nem reménytelen. A fogyasztónak feltétlenül ajánlatos mielőbb felvennie a kapcsolatot az illetékes szolgáltató ügyfélszolgálatával, megpróbálkozva a probléma békés úton való megoldásával. Célszerű a szolgáltató irányába tett panaszt írásban, igazolható módon megtenni, pontosan belefoglalva, hogy a fogyasztó miért tartja alaptalannak a követelést, mi az, amit jogszerűtlennek, sérelmesnek tart. Ennek sikertelensége esetén mindenképpen ajánlatos jogi segítséget igénybe venni, és a közüzemi szolgáltató által a bírság érvényesítése iránt indított perben érvényt szerezni igazunknak. Olvasónk esetében az esetleges peres eljárásban célravezető lenne olyan tanúkat meghallgatni, akik igazolni tudják a mérő alapos átvizsgálásának elmaradását, illetve a hiányosan kitöltött vizsgálati jegyzőkönyv is alátámaszthatja állítását.

A gázszolgáltatás megszüntetésének azonnali kiküszöbölésére az egyetlen megoldás a szerződésszegés megszüntetése. Ez esetben sajnos be kell fizetni a követelés összegét, ezt azonban célszerű jogfenntartással megtenni. Ezt követően immár a fogyasztó által indított polgári peres eljárás keretében nyílik lehetőség a már befizetett összeg visszakövetelésére. Sajnálatos módon a pereskedés manapság rendkívül költséges, időigényes, és fáradságos eljárás, a siker pedig a felek egyenlőtlen jogi és gazdasági helyzetéből fakadóan korántsem garantált. A gyakorlatban előforduló esetek azonban igazolják: a helyzet nem reménytelen!

dr. Zugfil Tamás
Schvertfőgel és Társa Ügyvédi Iroda
 

Szóljon hozzá:

 

Név:

Kötelező

E-mail:

Kötelező, nem jelenik meg

Hozzászólás:
Milyen nap van ma (pl: hétfő)?

Elek Nagy, 2011. szeptember 30. - péntek 13:41

„A jelenlegi jogszabályi háttér és szolgáltatói üzletszabályzat nem zárja ki az ártatlan fogyasztók megvádolásának lehetőségét” „Regényt lehetne szerkeszteni abból a számtalan esetből, amelyekben azzal vádolja meg fogyasztóit a Tigáz gázszolgáltató, hogy "szabálytalan gázvételezést" folytatnak.” „Az interneten nem kell sokáig böngészni, hogy számtalan „károsultat” találjunk, akik váltig állítják, nem manipulálták az órát azonban kiszolgáltatott helyzetbe kerültek, a kötbértartozás összege illetve várható szankció, a gázelzárás miatt. „ „Folyamatosan érkeznek hozzánk ilyen panaszok, viszonylag nagy számban, amin mi magunk is egyébként meglepődünk, hiszen nem létezik, hogy ilyen sokan mágnesezik az órájukat otthon – nyilatkozta Morvai Gábor.” „Az elmúlt napokban egymásnak adják az ajtót a kétségbe esett emberek a Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesületének (FOME) debreceni tanácsadó irodájában, mondta az Indexnek Morvai Gábor az iroda jogásza.” „Tekintettel arra, hogy a jelenlegi jogszabályi háttér és szolgáltatói üzletszabályzat nem zárja ki az ártatlan fogyasztók megvádolásának lehetőségét, engedtessék meg egy másik irányú feltevés: ha a szabálytalan vételezésre utaló bármilyen apró jel észlelésében és jegyzőkönyvi rögzítésében anyagilag érdekeltek a szolgáltató munkatársai, akkor sajnos nem lehet kizárni azt sem, hogy a fogyasztók esetlegesen rosszhiszemű eljárás áldozatává válhatnak.” Az utóbbi időben egyre több, hasonló tartalmú újságcikk jelenik meg. Úgy tűnik, hogy ma, Magyarországon bárki és bármikor hasonló helyzetbe kerülhet, a szolgáltató állítását –tekintettel arra, hogy a hatályos jogszabályok - a fenti újságcikk részlet szerint- nem a fogyasztó, hanem a profitérdekelt, multinacionális szolgáltató érdekeit védik- szinte lehetetlen megcáfolni. Sajnos a szabályozó hatóságok sem lépnek fel kellő hatékonysággal a fogyasztók védelme érdekében. Éppen ezért fontos, hogy tudja nincs egyedül. Az utóbbi időben Önön kívül egyre több jogkövető, tisztességes fogyasztót rágalmazott meg alaptalanul a profitérdekelt, multinacionális szolgáltató. A szolgáltató tisztességtelen eljárása elérte azt a határt, amikor már nemcsak a fogyasztók, hanem kisvárosok polgármesterei is panaszt tettek a településükön tapasztalható, szolgáltatói jogsértések miatt, sőt 2011.09.30-án, Nyíregyházán a TIGÁZ Ügyfélszolgálata előtt demonstrációra is sorkerült. Az alábbiakban néhány olyan linket sorolunk fel, ahol további, a TIGÁZ aggályos eljárásával foglalkozó cikket, illetve alaptalanul megrágalmazott fogyasztói hozzászólásokat talál. Áldozattá válás esetén talán tudja hasznosítani az itt található információkat. http://www.fome.hu/hirek/214/ http://index.hu/gazdasag/magyar/2011/07/27/erdekes_modszerekkel_uldozi_a_gaztolvajokat_a_tigaz/ http://www.fn.hu/belfold/20110913/tigaz/ http://www.hirtv.hu/belfold/?article_hid=399049 http://www.torokbalintiujsag.hu/archivum/2010-januar/341-truekkoes-tigaz http://www.dehir.hu/debrecen/debreceni-hirek/2011/02/28/154929/vitatott-leszerelesek-sokan-allitjak-hogy-nem-csaltak/ http://www.nyiregyhazinaplo.hu/index.php/naplo-cikkek/10808-tisztelt-szerkesztseg http://www.szon.hu/ujfeherto/szigoritasok-a-fiatalok-vedelmeben-ujfeherton/1788158 http://www.akontroll.hu/bel1.php?ssz=650 http://www.akontroll.hu/bel1.php?ssz=424 Ezen túlmenően a HÍR TV-ben, 2011.09.20-án, 18 óra 20-kor, a Panaszkönyv c. műsorban szintén a TIGÁZ félmilliós kötbéres ügyeivel foglalkoztak azzal, hogy ezt megelőzően más TV csatornák is próbáltak utána járni a szolgáltató aggályos eljárásainak. Az alábbi linken megnézhető a Hír Tv. 2011.09.20-i Panaszkönyv c. műsora, amelyben kb. a 10. perctől a Tigáz aggályos eljárása volt a téma. http://www.hirtv.hu/?… További cikkek jelentek meg a Metropol országos napilap olvasói vélemények rovatában. Érdekes eseteket és használható tanácsokat lehet olvasni TIGÁZ ügyben a http://www.pertarskereso.hu/panaszok/merooramagnesezessel-vadolnak/ valamint a http://www.jogiforum.hu/forum/31/11407.11.0 illetve szintén érdekes panaszlevél mintákat lehet találni a http://www.torokbalintiujsag.hu/archivum/2010-januar/341-truekkoes-tigaz oldalakon. Ha van hasonló helyzetbe került ismerőse juttassa el hozzá is ezen levelet. Már az a tudat is sokat enyhíthet a kiszolgáltatottság érzésén, hogy nincs egyedül és talán talál benne olyan információt is ami segítséget jelenhet a szolgáltatóval fennálló jogvita megoldásában.

ellenőrzés, 2011. augusztus 21. - vasárnap 15:00

A NET-en megjelenő fogyasztói panaszok csak a jéghegy csúcsa. Erre nem ártana oda figyelni az illetékes, ellenőrző, felügyeletet ellátó hatóságoknak is.

ellenőrzés, 2011. augusztus 21. - vasárnap 14:04

Mivel tudja bizonyítani a szolgáltató, hogy a leszerelés okát képező hibák (karcolás, mágnesesség, stb.) nem álltak fenn már a mérőeszközök felszerelésekor is? Elvégezték ugyan azokat a vizsgálatokat felszerelés előtt is, amelyeket utólag végeznek? Nem végeztek semmilyen előzetes elle4nőrzést, vizsgálatot, ilyenekre nem is hiovatkoznak. Most pedig fiktív fogyasztói hibák alapján minél több pénz beszedésére törekednek a - valóban magas? - hálózati veszteségeik miatt. A hatóságok pedig - számomra úgy tűnik - semmilyen vizsgálódást nem végeznek ez ügyben, hogy végül is mi van a tömeges fogyasztói panaszok hátterében? Mintha a fogyasztók érdekeinek védelme csak másodrendű feladat lenne a monopol szervezetek érdekvédelme után.

segítő, 2011. július 08. - péntek 09:43

Gázóra leszerelés!!! Abban az esetben, ha a fogyasztónak határozott meggyőződése, hogy a gázmérőjét semmilyen tekintetben nem befolyásolta, nem piszkálta, nem akadályozta a működését, nem nyitotta ki a számláló szerkezetet, nem szedte ki, nem cserélte ki a gázmérő felszerelésekor meglévő plombáit, stb., érdemes a jogos érdekeinek védelmében fellépni. Ha semmi ilyennel nem próbálkozott, célszerű a bírósági polgári eljárások által biztosított előzetes igazságügyi szakértői bizonyítást kezdeményezni a település szerint illetékes helyi bíróságnál igazának bizonyítására, adott esetben a fizetési igény elutasítására, vagy gázszolgáltató részére már befizetett pénzének a visszaszerzésére. A szakszerűség érdekében nem árt ilyen esetben ügyvéd közreműködését is igénybe venni. Az ügyvéd igazságügyi szakértői névjegyzékből keres olyan szakértőt (földgáz elosztás, földgázszolgáltatás), aki jogosult ilyen szakvéleményt készíteni, illetve elkészíti a szükséges bírósági beadványokat is.

VR, 2008. december 09. - kedd 22:32

Mi is majdnem így jártunk! Az örökölt házat kiadtuk albérletbe egy távoli ismerősnek, igen jutányos áron. Egy ideig semmi gond nem volt, de fél év után kezdődtek a gondok! Először kifizetetlen számlák, majd már a lakbért sem fizette. Nagy nehezen sikerült kirakni a házból. Apám átnézte a házat, számlákat, mérőket. Ekkor vette észre, hogy a gázóra számlálója eláll a burkolattól. Simán lefeszegették, hogy ne mérjen, majd visszatették. Megoldás: visszaragasztotta loctit ragasztóval. Majd kért egy vizsgálatot, hogy rossz az óra, cseréljék ki. Kicserélték. A vizsgálati jegyzőkönyv szerint az óra hibátlan, és jól mér! Szerencsénk volt!

piallo, 2008. július 25. - péntek 17:32

Nekünk hasonló helyzetért több mint 400ezret kellett fizetni az általuk becsült fogyasztás és a befizetett különbségeként, úgy hogy tudták a gázórát az előző tulajdonos piszkálta meg. Ha azt is ránk verik nem úsztuk volna meg 1 millió alatt (állítólag) Közben a gázszámlát fizettük és nem feltűnően kevés összeget

Matus László, 2008. június 26. - csütörtök 09:32

Tisztelt mindenki aki olvassa és akinek olvasni kellene! Én is pórul jártam a Tigáz "szakembereivel" akik addig feszegették a számlálót amíg annak az egyik plombája le nem tört.A szerencsém csak az volt, hogy a szakértő szerint még így sem férhettem a szerkezethez, mert nem volt annyira kifeszítve.Természetessen se bocsánatkérés se semmi a több hónapos idegeskedésért,levelezésekért és utánnajárásért. Simán megmagyarázták még ez után is az igazukat, pedig a szakértő megmondta, hogy Ő is többször szolt a szerelőknek, hogy ne törjék le az ablakot az óráról. A szakértőzés közben sok érdekesset is hallottam a többi sorstárstól, ha a fogyasztóvédelmet vagy az energiahivatalt esetleg érdekli, szívessen megírom. Azóta a mérőcseréket videokamerával felveszem.Érdekes,hogy roppant udvariassak rögtön.

kerob, 2008. június 13. - péntek 08:50

Nálunk is történt egy hasonló eset a gázórával (DDGáz, most E-On), szerencsére ez nem járt ennyire nagy volumenű követeléssel. Nagyon sokáig kattogott a gázóránk, de nem szóltunk be, mert rendesen mért, és mivel csak egy gázóránk van ezért azt gondoltuk, hogy ez a normálisan működő mechanikus alkatrészekből adódik. Aztán egyik nap megrepedt a gázóra számlálójának üvege a hőingadozástól, és ezt a leolvasó bejelentette. Később kijöttek, és lecserélték. A régi pedig órát elvitték "szakértői bevizsgálásra", mert azzal vádoltak, hogy belenyúltunk, ezért a repedt üveg, és ezért a kattogás. Pár hónapra rá kaptuk a csekket, hogy a(z általunk nem kért) vizsgálat során, a szolgáltató tulajdonában lévő gázóra vizsgálata 30 ezer ft-ba kerül, ahol megállapították, hogy a fogaskerekek korrodálása okozta a kattogást, az üveg pedig a hőingás miatti feszültség következtében tört be. Ezek után azt gondolhatja az ember, hogy legközelebb már azt a szolgálati autót is a mi kontónkra javíttatják meg, amivel kijönnek gázórát cserélni.

GReddy, 2008. június 10. - kedd 14:34

Elképesztő ami ebben az országban megy. Magukat hivatalnak tartó szolgáltatók, amik ELVILEG a mi érdekeinket kellene hogy képviseljék annyiban, hogy Ők élnek Belőlem, húznak-húznának lefelé. Hihetetlen. Nekem óriási szerencsém van. Hasonló történet, elmű. Villanyóra költözés - átírásnál jeleztem (hálistennek írásban) hogy az óra sérült, törött, szíveskedjenek cserélni. Még csak nem is válaszoltak. Egy évvel később jött egy háromszázezres csekk. Reklamálás, és ami a szerencsém volt, hogy a számítógépük kiakadt, hogy ennyi áram nem folyhat keresztül az órán akkor sem, ha teljes gőzzel megy. Elismerték, átlagoltak az utolsó hónap fogyasztása alapján. (Mindjárt lett négyezer a számla...) Az ügyintéző megjegyezte, amikor írásba adtam átírásnál, hogy már az előző lakó is reklamált.. megjegyeztem, hogy lehet, hogy cserélni kellene??? Hála istennek nem szőrözött az Elmű, nyilván leesett, hogy bíróságon én nyernék. De mi van, ha az előző lakos nem panaszkodik? Mi van, ha én nem adom írásba, és nem vetetem át az Elművel az írásos panaszomat a rossz óráról? Lehúz az elmű három kilóval? Magyarország...


1 2

Kommentek

Mr. George Anderson, 2020. április 06.

Sürgősségi kölcsönt keres? A bankja vagy pénzügyi intézménye megtagadja a hitelt? Szükség...

Virágzik a használtcikk-kereskedelem

Alkopro, 2020. április 03.

Ha szeretne nyugodt szívvel a volán mögé ülni, akkor célszerű lehet az alkoholszonda beszerz...

Kevesebb az ittas sofőr

Alkopro, 2020. április 03.

Ha szeretne nyugodt szívvel a volán mögé ülni, akkor célszerű lehet az alkoholszonda beszerz...

Futószalagon itélik el az ittas vezetőket

digibiz.hu
Keleti és nyugati online óriások Szófiában Keleti és nyugati online óriások Szófiában Október 26-27-án rendezték meg a WebIt Expo nevű innovációs kiállítást,...

Feljelentő

1222, 2012-10-12 13:41:00+02

"Marianna házat vásárolt, ám a gázszolgáltató addig nem hajlandó visszakapcsolni a szolgáltatást, míg az előző tulajdonos által felhalmozott tartozást ki nem egyenlíti. "

Kifizettetné a volt lakó gáztartozását az új tulajjal a szolgáltató

1222, 2012-10-03 17:31:00+02

"Miklóst is felkeresték az egyik közműszolgáltató munkatársai, hogy lecseréljék mérőóráját. A történetet nyilván önök is kitalálták: sérülést találtak a mérőn, majd érkezett a több százezres csekk. "

Sérült plombát találtak, feljelentették áramlopásért

0, 2012-09-28 15:51:00+02

"Viktor úgy véli, felfedezett egy kereskedői trükköt, ami a vásárlók árérzékenységére és egyben felületes vásárlási szokásaira épít. Ön találkozott már hasonlóval?"

Árcímkés megtévesztés a hiperekben
Pharrell Williams Pharrell Williams Pharrell Williamst választotta idén az év divatikonjának az Amerikai Divattervezők Tanácsa...
Médiafigyelő - IMEDIA médiafigyelés

LÉGY TRENDI!

Abercrombie@Fitch, Hollister, Stance, Oakley márkák webáruháza