Kétes áruk

Szavazás

Árgép - Keresd a legolcsóbbat!Kövesd a Fogyasztókat a twitteren!
Fogyasztók.hu RSS

Jó ég, mit írtam alá?

dr. Kardos Gyöngyi, 2008. május 05. - hétfő 16:30
Címkék: hitel, átverés, vásárlás, jog, szerződés, reklamáció, hirdetés, fogyasztóvédelem
Betűméret növelésBetűméret csökkentésKüldés e-mailbenNyomtatás

Bizonyára önök is számtalan meghívást kaptak már vásárlással egybekötött termékbemutatókra. A termékbemutatók lényege, hogy a szervezők személyes kapcsolat révén próbálnak meg hatni "kedves vásárlóikra". A módszer veszélye, hogy a leendő vevő termék megvásárlására vonatkozó döntését elhamarkodottan, átgondolatlanul hozza meg. A termékértékesítők sokszor előre felkészülnek arra is, ha nem rendelkezünk elegendő tőkével a kiválasztott termék megvásárlásához. Ilyenkor gyorsan és könnyen felvehető áruhitelt kínálnak.


Olvasónk a következő kérdéssel fordult szakértőnkhöz:
 

"Elkövettem azt a könnyelműséget, hogy egy utaztatással egybekötött árubemutatón egy takarítógépet vettem, melynek ára 279990 forint. Helyben lefizettem kétezer forint foglalót, majd három hétre rá törlesztési előleg címén 48000 forintot. Otthon olvastam csak el, hogy a helyszíni szóban elmondott információval ellentétben nem tizenkét százalékos kamatra, hanem 45,5 százalékos kamatra adják a huszonnégy havi törlesztési lehetőséget, havi 13770 forintos részletekben. Mivel a szerződés lehetővé teszi az egy összegben való kifizetést, ezért írtam a Beck Credit cégnek (9028, Győr, Régi Veszprémi út 14-16) e tárgyban egy kérelmet, hogy a lehetőséget biztosítsák, azonban azt válaszolták, hogy kezelési költségnek felszámítanak tizenöt százalékot, ami 41660 forint. Szerintem ez jogtalan lépés, még akkor is, ha a gyanútlanul aláírt szerződés egyáltalán nem egyértelműen ezt tartalmazza, ugyanis a részletekben való kölcsön törlesztést nem vesszük igénybe, tehát nincs mit kezelni. Első részletként befizettem 48000 forintot, majd a Beck ezt átértelmezte kezelési költségnek, így tizenöt százalékos burkolt áremelést hajtott végre, ami ha a huszonnégy havi törlesztéses konstrukcióban vettem volna igénybe, hatvan százalékos kamatnak felelne meg. Kérdésem Önökhöz, jogos-e ez a lépése a Beck Credit cégnek?"


Javaslom, hogy szerződések (adásvételi-, áruhitelszerződés) aláírása előtt minden esetben olvassa végig és értelmezze a szerződés(eke)t. Ne hagyatkozzon szóban elhangzott szerződési feltételekre.

Olvasónk kérdése több jogi problémát érint. Felmerül a megtévesztés kérdése, hisz az áruhitelről szóló szerződésbe a szóbeli ajánlattól eltérő feltételek kerültek. Másrészt olyan rendelkezés is szerepel a szerződésben, amiről felek előtte konkrétan nem beszéltek, és ami a fogyasztóra nézve hátrányos.


Mit tehetünk, ha az aláírt szerződésben szereplő feltétel eltér a szóban elhangzott feltételektől?

Olvasónk esetében a szóban említett teljes hitelmutató jóval alacsonyabb, mint a szerződésben szereplő.

A Polgári Törvénykönyv (továbbiakban: Ptk.) szerint akit a másik fél megtévesztéssel vett rá szerződés megkötésére, megtámadhatja a szerződési nyilatkozatot. A megtámadható szerződés a megtámadás következtében megkötésének időpontjától kezdődő hatállyal érvénytelenné válik. Megtámadásra a sérelmet szenvedett fél és az jogosult, akinek a megtámadáshoz törvényes érdeke fűződik. A megtámadást egy éven belül, írásban kell a másik féllel közölni, majd a közlés eredménytelensége esetében haladéktalanul a bíróság előtt érvényesíteni. A megtámadási határidő a megtévesztés felismerésekor kezdődik. Szerződés megtámadása esetén a megtévesztés tényét a sérelmet szenvedett félnek kell bizonyítania.

Fontos, hogy előre egyeztessük a leírtakat az elmondottakkal!


Érvénytelen szerződés esetében a szerződéskötés előtt fennállott helyzetet kell visszaállítani. Teljes szerződés csak akkor dől meg, ha a felek az érvénytelen rész nélkül nem kötötték volna meg a szerződést. Fogyasztói szerződés részbeni érvénytelenség esetén csak akkor dől meg, ha a szerződés az érvénytelen rész nélkül nem teljesíthető.


Jogszerűen számít-e fel a pénzintézet előtörlesztési jutalékot (kezelési költséget)?

Fogyasztási kölcsön esetében az ügyfél - a szerződés megszüntetése érdekében - minden esetben élhet a határidő (lejárat) előtti teljesítés (törlesztés) jogával. Ha a fogyasztó él az előtörlesztés jogával, a hitelező köteles a hiteldíjat arányosan csökkenteni. A pénztartozás teljesítése és a lejárat közötti időre kamat vagy kártalanítás nem jár. A feleknek az ilyen kamatra vagy kártalanításra vonatkozó megállapodása - jogszabály engedélye hiányában – semmis. Ez a rendelkezés azonban nem zárja ki azt, hogy a pénzintézet a költségei megtérítését követelje.


Mit tehetünk, ha az aláírt szerződés olyan rendelkezést tartalmaz, amiről előzetesen nem tájékoztattak, és amelyre a szerződés megkötésekor nem voltunk figyelemmel?

Legtöbb esetben a fogyasztói szerződéseknél nem írnak a felek egyedi szerződést, hanem a szolgáltató által hozott szerződéssablont egészítik ki megfelelő adatokkal. Az egyik fél által több szerződés megkötése céljából egyoldalúan, a másik fél közreműködése nélkül előre meghatározott, a felek által egyedileg meg nem tárgyalt feltételek általános szerződési feltételnek minősülnek.

Ha az általános szerződési feltétel, illetve a fogyasztói szerződésben egyedileg meg nem tárgyalt szerződési feltétel a felek szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit, a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megsértésével egyoldalúan és indokolatlanul a szerződési feltétel támasztójával szerződést kötő fél hátrányára állapítja meg, akkor ez a feltétel tisztességtelennek minősül. A tisztességtelen szerződési feltételekre vonatkozó rendelkezések nem alkalmazhatók a főszolgáltatást megállapító, illetve a szolgáltatás és az ellenszolgáltatás arányát meghatározó szerződési kikötésekre. Az általános szerződési feltételként a szerződés részévé váló tisztességtelen kikötést a sérelmet szenvedett fél a fentebb már ismertetett szabályok szerint támadhatja meg. Fogyasztói szerződésben a fentiek szerinti tisztességtelen kikötés semmis, azaz érvénytelen. Semmisségre csak a fogyasztó érdekében lehet hivatkozni.


Mit tehetünk, ha nem akarunk bírósághoz fordulni?

Ha a pórul járt vásároló nem akar elhúzódó és költséges bírósági eljárást indítani, akkor javasolom, hogy forduljon a területi gazdasági kamarák mellett működő békéltető testülethez. A békéltető testület eljárásának célja egyezség létrehozása a fogyasztó és a gazdálkodó szervezet között a vitás ügyben. Ha a feleknek nem sikerül egyezséget kötni, akkor az eljáró tanács hoz érdemi döntést az ügyben. A tanács határozata csak abban az esetben kötelező, ha a panasszal érintett gazdálkodó szervezet az eljárás kezdetekor vagy a határozat kihirdetésekor nyilatkozatában magára nézve kötelezőként ismerte el a békéltető testület döntését. Ennek hiányában a döntés csak ajánlásnak minősül. A tanács határozata nem érinti a fogyasztónak azon jogát, hogy igényét bírósági eljárás keretében érvényesítse.

dr. Kardos Gyöngyi
ügyvéd
 

Szóljon hozzá:

 

Név:

Kötelező

E-mail:

Kötelező, nem jelenik meg

Hozzászólás:
Milyen nap van ma (pl: hétfő)?

Hatlaczki Gábor, 2012. október 09. - kedd 19:54

Legyen végre pozitív hozzászólás is!Mi például vettünk 2010 ben a Becktől 1 gőztisztítót,1 edénykészletet,1 robotgépet,és 1 késkészletet poton kb:315 ezerért,és szerintem 2 évre való hitellel igaz előleg 50 ezer volt,de ennyiért mindent ez korekt ár volt,és ráadásul minden működik,sőt egyszer egy alketrészt ingyen egyből postáztak is a telefonhívásunk után.A jótállás is 5 év,tehát oké minden szerintem.

Kata mama, 2012. július 01. - vasárnap 13:13

Tórténetem hasonló a tőbbihez,velem szemben a birósági végzés megtörtént és a perkőltseg és kamattal együtt több mint hatszázezer forint, pedig százezret még akkor kifizettem.Nem tudok miből és ha lenne sem akarnám.Kérem hogy kőzőssen forduljunk a nyugdijas szövetséghez és a Kormányfőhöz a nyugdíjasok védelmébe.A perben azért nyertek mert a pénzintézet aki a kölcsönt adta függetlenitette magát a termékbemutatóktól de akkar mit kerestek ott. A kettőnek ugyan az a cseh nő a tulajdonosa.Nagyon szomorú ,hogy a magyar igazságszolgáltatás igy védelmezi a nyugdíjasait amikor már a téli tüzelőre sincs pénzünk.Hogy miért mentünk arra az átkozott egy napos kirándulásra. hát a magány miatt.

Babicz Mária, 2011. augusztus 16. - kedd 15:45

Én szintén részt vettem egy ilyen utazáson, pisztolyt ugyan nem tartottak a fejemhez, de óriási hibát követtem el, mikor kifizettem azt az összeget amit az áru kiszállításánál elkértek. Ez az utazástól számítva nyolc napon belül történt. Szerettem volna az egészet visszacsinálni, de azt mondta az "úr", ez nem lehetséges. Levélben kérvényeztem, mivel az édesanyám nagyon beteg volt, nem vállalhattam ekkora kiadást. Teljesen elzárkóztak és elutasította a segítséget. Nem tudnak segíteni, mondták. Azóta édesanyám elhunyt és én még csak most tudom elkezdeni fizetni amit kell.Egy év telt el, nem felejtettek el, a napokban kerestek meg, hogy aktuális e már a dolog. Szívem szerint mindent visszaadnék ennyi idő elmúltával is, de nem veszik vissza, pedig a kutyának sem kell. Visszataszító a hozzáállásuk.

III.ker., 2011. március 23. - szerda 11:10

Látom sok embert felháborítanak ezek a termékbemutatók, de lássuk be nem ezek a cégek a hibásak. Ők azért csapják be az embereket, mert be lehet. A nyugdíjasok ilyen előadásokon egymást túllicitálva költik el egy pillanat alatt több havi nyugdíjukat. A filléres ajándékokért meg az ingyenebédért meg hagyjk magukat megalázni. Ha az emberek tudatosabbak lennének, akkor nem élnének meg az ilyen cégek. Ki az a bolond , aki elhiszi, hogy Ziara napfény biokerámiás matrac 400 ezer ft, Beck edény egymillió. Ebből persze az előadás végére olcsóbbak lesznek meg még ajándék is jár hozzá. DE egy az ilyen termékek beszerzési ára kb : tízezer ft és nagy dumával meg mosolygással adják el 8 szoros szorzóval. Aki hisz az előadóknak az megérdemli, hogy becsapják.

Anita, 2010. november 24. - szerda 16:42

Az Én édesanyámat is átverték.Ő most 56 éves kicsit naiv éppen ezért tudták rávenni arra h megvegyen egy méregdrága porszívót.Ami persze nem is működött.És a használati utasítást nem a porszívó megvételekor küldték el.A szerződés kötésekor neki is oda kellett adni 2000ft-ot.Az árú 2 napon belül nállunk is volt.48 ezer ft-ot kellett neki odaadnia.Kis idövel ki is próbáltuk a gépet persze ami nem volt jó,majdhogynem felrobbant mivel hibás műszaki cikket adtak el.Édasanyám beszólt ,hogy nem jó és vigyék vissza mert neki nem kell.Az a drága titkárnő azt mondta küldjük vissza postán:@Nah már ez vicces egy akkora értékű csomagot ki adna fel...meg ahogy levontük a cégröl az is elképzelhető lett volna h hazudnak és azt mondják meg sem érkezett a csomag de azért fizessük ki...Ezt megelégülve nem érdekelt minket.Erre kaptunk egy levelet ,hogy nem fizettük.345355 ft-ról irtak egy levelet ,hogy annyiba fog nekünk kerülni és 8 napon belül fizessük ki ami lehetetlen mivel Édesanyám abból a kevés nyugdíjából is örül ha marad pénze kifizetni...Csak azt nem értem h ha 345355 ft-ba került és azt fizessük ki, de akkor mit fizetett ki azzal a 48 ezer ft-al amit a kiszállítok elvittek???? Azóta már bíróságra került az ügy pedig más rengetegszer lett irva levél a telefont nem hajlandóak felvenni, ha meg felveszik úgy beszélnem az emberrel mintha nem ugyanolyan értékűek lennének.Mikor semmivel sem külömbek a másiknál.Csaló hazudó emberek...ezzel mért nem foglalkoznak annyit?A rengetek átvert ember aki persze nyugdijas hiszen azokat PERSZE h átlehet verni nem tud mit csinálni...Kösz Beck Credik Zrt.(csalók)

Pogatsnik Anette, 2010. október 01. - péntek 17:30

A Nagymamámat is átverték,Ő már 80-éves iskolája is csak 6-osztály.Egy buszos kiránduláson beetették hogy nyert 300000ft-otde le kell azt vásárolnia ,úgy örült hogy nem igazán hallotta meg mennyit is kell fizetni ,majd amikor vége lett a bemutatónak odahívták hogy írja alá az ajándék átvételéröl a megrendelőszelvényt ő boldogan aláírta.De mikor hazaérkezett és elővette az olvasószemüveget látta meg hogy 5000ft-os havi törlesztést kell fizetni 2-évig.Szólt nekem és rögtön telefonon lemondtuk a megrendelést.De sajnos ismét bepalizták mert megjelentek nála és közölték hogy már leadták a kölcsönre az igényt és akkor is kell fizetni 70000ft-ot ha nem kéri az árút.A mamám megilyedt és mindent aláírt azt sem tudja mit.Még az árút nem kapta meg .Mit lehet tenni így utólag?Tényleg köteles a banknak fizetni valamit ha visszautasítja az árút hova lehet fordulni?Ugyanis úgy tudom vissza lehet adni az árút 8 napon belül a készhezvételtöl.

Dubi, 2010. augusztus 06. - péntek 16:52

Olvastam valahol egy cikket egy olyan valaki írta aki buszos termékbemutatós cégnél dolgozott, hogy minimum 8 szoros haszonnal számolta a főnöke a biokerámia, az edények árát. Hát így vágtak ezek át minket. Ezután csak utazok, de nem veszek semmit és mindnekit le is beszélek róla.

Dubi, 2010. augusztus 06. - péntek 16:51

Olvastam valahol egy cikket egy olyan valaki írta aki buszos termékbemutatós cégnél dolgozott, hogy minimum 8 szoros haszonnal számolta a főnöke a biokerámia, az edények árát. Hát így vágtak ezek át minket. Ezután csak utazok, de nem veszek semmit és mindnekit le is beszélek róla.

Ildikó, 2009. április 23. - csütörtök 06:28

2009.januárjában a keszthelyi Tescóban leszólítottak egy kérdőív kitöltéséhez,melyet szívesen megtettem./egészséggel kapcsolatos./3 nap múlva kaptam egy telefonhívást,miszerint nyertesként vegyek át egy 30 ezer Ft-os vásárlási utalványt.örömmel mentem,és egy előadáson találtam magam,bioptron lámpát reklámoztak.250 ezer Ft-ért kínálták,de ha ott, csak nekünk,csak azon a napon,csak azonnal,megrendeljük,195 ezer Ft-ba kerül és ezt részletre is fizethetjük.aláírtunk egy szerződést részletfizetési vásárlásra,igaz nem volt nálam személyi igazolvány,kellet volna a számom,mondtam ha hazatérek telefonon bemondomAz egyösszegben való fizetést nem tudtam vállalni.Hazatérésem után megnéztem itt az interneten ezt a csodagépet és látom,itt is meg lehet rendelni,95 ezer Ft az ára.Még abban az órában,jeleztem telefonon az üzletkötőnél is,sms-ben is megírtam/mai napig benne van a telefonomban/hogy tárgytalannak vegye a "szerződést"munkáltatói igazolást a részletfizetéshez nem adtam le,személyi számot nem adtam meg.A 30 ezer Ft-os nyereménykezelést nem vettem igénybe.Most áprilisban kaptam egy levelet a Zeptertől,hogy nem teljesítettem a részletfizetést,így egy összegben fizessek meg 54 ezer Ft-ot.válaszoltam rá,hogy elálltam a szerződéstől,még azon a napon,nem is adtam le azokat a dokumentumokat,amiket a banknak kellett volna elküldeniük a részletfizetéshez.A válasz az volt hogy akkor is köteles vagyok fizetni,és ettől a naptól számítják a szerződésfelmondást.Kérdezem,hogy miért továbbították a hiányos szerződést,nem tájékotattak,hogy bp-i központ felé kellett volna visszaírnom a törlésről.Ha már nem rendelem meg a készüléket,akkor legalább fizessek 54 ezer ft-ot,ez is jó bevétel nekik.Becsapottnak érzem magam,és sajnos sokan vagyunk így.Ez is egy pénzszerzés módja.E a 195 ezres gép a neten 95 ezer Ft volt januárban,amit 195 ezerért kínáltak kedvezményesen.Hány beteg és nyugdíjast csaphattak így be?Hány beteget szólíthatnak le a keszthelyi Sztk-nál,mert ott szervezik be a leendő áldozatokat,azzal hogy ez a készülék minden betegségre jó és nem kell a méreg drága gyógyszereket feliratni orvosnál.Mit tehetek?Hová forduljak igazamért?Kérem ha valaki tud,válaszoljon.Köszönettel: Ildikó

Kiss Kata, 2009. március 09. - hétfő 15:12

Én csk azt szeretném kérdezni hogy tiszteséges e egy 80 éves nyugdijassal ilyen gagyi dolgokat ré tukmálni, és ott hirtelen nyilatkozni és már a szerződést is alá iratják .Szeretnék tanácsot kérni hogy hova lehet ilyenkor fordulni hogy ez az áldatlan állapot megszünjön .A nyugdijast könnyen csőbe lehet huzni és ez nem tünik fel senkinek hogy inkább éheznek mert ez történik most az én anyámmal is kérem mielőbbi válaszát hogy lehet ezt a borzaztó helyzetet megoldani (Takaritógép) üdvözlettel Kiss Kata


1 2

Kommentek

Mr. George Anderson, 2020. április 06.

Sürgősségi kölcsönt keres? A bankja vagy pénzügyi intézménye megtagadja a hitelt? Szükség...

Virágzik a használtcikk-kereskedelem

Alkopro, 2020. április 03.

Ha szeretne nyugodt szívvel a volán mögé ülni, akkor célszerű lehet az alkoholszonda beszerz...

Kevesebb az ittas sofőr

Alkopro, 2020. április 03.

Ha szeretne nyugodt szívvel a volán mögé ülni, akkor célszerű lehet az alkoholszonda beszerz...

Futószalagon itélik el az ittas vezetőket

digibiz.hu
Keleti és nyugati online óriások Szófiában Keleti és nyugati online óriások Szófiában Október 26-27-án rendezték meg a WebIt Expo nevű innovációs kiállítást,...

Feljelentő

1222, 2012-10-12 13:41:00+02

"Marianna házat vásárolt, ám a gázszolgáltató addig nem hajlandó visszakapcsolni a szolgáltatást, míg az előző tulajdonos által felhalmozott tartozást ki nem egyenlíti. "

Kifizettetné a volt lakó gáztartozását az új tulajjal a szolgáltató

1222, 2012-10-03 17:31:00+02

"Miklóst is felkeresték az egyik közműszolgáltató munkatársai, hogy lecseréljék mérőóráját. A történetet nyilván önök is kitalálták: sérülést találtak a mérőn, majd érkezett a több százezres csekk. "

Sérült plombát találtak, feljelentették áramlopásért

0, 2012-09-28 15:51:00+02

"Viktor úgy véli, felfedezett egy kereskedői trükköt, ami a vásárlók árérzékenységére és egyben felületes vásárlási szokásaira épít. Ön találkozott már hasonlóval?"

Árcímkés megtévesztés a hiperekben
Pharrell Williams Pharrell Williams Pharrell Williamst választotta idén az év divatikonjának az Amerikai Divattervezők Tanácsa...
Médiafigyelő - IMEDIA médiafigyelés

LÉGY TRENDI!

Abercrombie@Fitch, Hollister, Stance, Oakley márkák webáruháza