Kétes áruk

Szavazás

Árgép - Keresd a legolcsóbbat!Kövesd a Fogyasztókat a twitteren!
Fogyasztók.hu RSS

Távközlési antenna a háztetőn

dr. Kardos Gyöngyi, 2008. április 26. - szombat 12:30
Címkék: szolgáltató, telefon, ingatlan, jog, társasház
Betűméret növelésBetűméret csökkentésKüldés e-mailbenNyomtatás

Mit tehet a társasházi lakástulajdonos, ha egy mobilszolgáltató antennarendszert telepítene társasháza tetejére?


Olvasónk a következő kérdéssel fordul szakértőnkhöz:

"Harmincketten lakunk egy társasházban. A közgyűlésen felvette a Vodafon embere mit szólnék hozzá, ha a háztetőnkre tennének egy antennarendszert, mivel a mi házunk a legmagasabb a kiszemelt cégnek. Mi félünk az ötletüktől mivel pont a legfelső emeleten lakunk és gyerek is van több helyen. Nem vagyok róla meggyőződve, hogy nekünk jó lesz-e,ha felszerelik. Tervet sem mutattak. Azt mondják: 600 ezer forint lenne az éves bérlet tizenöt évre. Adót és minden költséget persze ők fizetnek. Több lakónak sem tetszik az ötlet és sok kérdés merül fel bennünk. Érdekelne, milyen káros hatásai vannak az antennának, és kell-e félnünk esetleg később a következményektől a sugárzás miatt. Mekkora zajjal jár a működésük? Állításuk szerint az áram is külön lesz felszerelve, külön órával. Érdekelne, nem okoz-e áram ingadozást a házban? És ha nem egyezünk bele, mennyi embernek (hány százalék) kell leszavaznia? Kérném, segítsenek a kérdéseinkben, mert nagy problémát jelent nekünk és nem igazán találunk független embert, akiben meg bízunk. Mindenki másként vélekedik az ügyben, mi az igazságra lennék kíváncsiak."

Minden társasház számára nagy kísértés, ha hosszú futamidőre, nagyösszegű, éves bevételi lehetőséget ajánlanak fel számára. Mindezért cserébe csupán egy távközlési antennarendszert telepítenének a társasház tetejére.

Első hallásra csábító az ajánlat, hiszen a társasházi lakások tulajdonosainak is előnyös, ha „jól” megy a háznak. Minél több kiadást (például felújítást, korszerűsítést) tud a társasház saját bevételeiből fedezni, annál kevesebb pénzügyi ráfordítást jelent ez az egyes tulajdonosok számára.

Az ajánlattal kapcsolatban azonban több kérdés is felmerül. Főleg az utóbbi időkben igen sok szó esik az elektroszmogról, mint olyan tényezőről, amelynél az esetleges egészségkárosító hatás nem zárható ki, illetve bizonyos határérték felett bizonyított.

A 37/2007. (XII.13.) ÖTM rendelet értelmében elektronikus hírközlési építmény létesítése az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén építési engedély és bejelentés nélkül végezhető:
- antenna létesítése, ha bármely mérete négy méter, vagy annál kisebb, és
- műtárgynak minősülő antennatartó szerkezet létesítése, ha a teljes hossza hat méter vagy annál kisebb, és
- antenna, antennatartó szerkezet, csatlakozó műtárgy létesítése, ha építményen történő elhelyezése az építmény tartószerkezetének megerősítését nem igényli.

A jogszabályi lehetőségeket kihasználva a mobilszolgáltatók a fenti rendelkezések betartásával mindenfajta bejelentés és engedély nélkül jogosultak építményeken antenna elhelyezésére, feltéve, hogy e körben megállapodást tudnak kötni az építmény tulajdonosával.

A tető és a ház költségvetése elbírja

Kedves olvasónk érthető módon aggódik az esetleges káros hatások miatt, ezért levelében arról érdeklődik, társasházi lakástulajdonosként mit tehet annak érdekében, hogy megakadályozza az antenna elhelyezését.

A társasház tetején lévő területek bérbeadása a társasházi közös tulajdon hasznosítása körébe tartozik. A társasházakról szóló, 2003. évi CXXXIII. törvény 28. § a) pontja értelmében a közgyűlés határoz a közös tulajdonban álló épületrészek használatáról, hasznosításáról, fenntartásáról, a közösséget terhelő kötelezettségek felvállalásáról.

A törvény értelmében a közgyűlés akkor határozatképes, ha azon az összes tulajdoni hányad több, mint felével rendelkező tulajdonostárs jelen van. Ha a közgyűlés nem határozatképes, vagy az elnöklő személy a közgyűlést a határozatképtelenné válása miatt berekeszti, megismételt közgyűlést kell tartani.

A megismételt közgyűlés a jelenlevők tulajdoni hányadára tekintet nélkül határozatképes. Ezt a körülményt a megismételt közgyűlés meghívójában fel kell tüntetni azzal, hogy ahol e törvény a tulajdonostársak tulajdoni hányada alapján számított meghatározott arányát követeli meg a határozat elfogadásához, ennek hiányában a kérdésben határozat nem hozható.

A közgyűlésen a tulajdonostársakat tulajdoni hányaduk arányában illeti meg a szavazati jog. A társasházi közös tulajdon hasznosítása törvény alapján egyszerű többséget igénylő kérdés. Ez azt jelenti, hogy – természetesen a fentebb ismertetett szabályok alkalmazása mellett - a jelenlevő tulajdonostársak tulajdoni hányada alapján számított egyszerű szavazattöbbségével meghozott határozat elegendő ahhoz, hogy a mobilszolgáltató a társasházzal meg köthesse az antenna elhelyezéséről szóló bérleti szerződést. Fontos, hogy mind a törvény, mind a társasházi alapító okirat, illetve a szervezeti és működési szabályzat meghatározott döntésekre egyszerű többségnél nagyobb többséget írhat elő. Emiatt annak eldöntésekor, hogy egy adott kérdésben mekkora szavazattöbbség kell, a jogszabályokon kívül a társasház alapító okiratát, illetve szervezeti és működési szabályzatát is érdemes áttanulmányozni.

Amennyiben a fentiek szerint meghozott határozat jogszabály vagy az alapító okirat, illetőleg a szervezeti-működési szabályzat rendelkezését sérti, vagy a kisebbség jogos érdekeinek lényeges sérelmével jár, bármely tulajdonostárs keresettel kérheti a bíróságtól a határozat érvénytelenségének megállapítását, a határozat meghozatalától számított hatvan napon belül. A hatvannapos határidő nem jogvesztő, azaz az elkésettség az elévülés szabályai szerint kimenthető.

Az antenna káros hatásairól, működésének zajszintjéről jogász lévén, kompetencia híján nem tudunk nyilatkozni. Egy szakembertől érdeklődtünk arról, hogy a tudomány mai állása szerint milyen várható következményei lehetnek egy társasházon elhelyezett antennának, a társasház lakóira. A határozott válasz szerint egy ilyen jellegű antenna oldalirányban sugároz környezete felé, így maga a társasház, amelyen elhelyezték nem kap sugárzást. Húsz méteres távolságnál a sugárzás mértéke már nagyságrendekkel a határérték alatt van. Tekintettel arra, hogy a szakemberek véleménye is megoszlik a kérdésben, javasolom, hogy mindenki személyesen tájékozódjon a témában, olyan szakembertől, akinek véleményében megbízik.


Hallomásból értesültünk arról, hogy a mobilszolgáltatók méréssorozatot végeznek a sugárzásról, annak eredményeit az antenna elhelyezésekor figyelembe veszik. Abban csak reménykedhetünk, hogy ez valóban így történik.

dr. Kardos Gyöngyi
ügyvéd
SCHVERTFŐGEL és TÁRSA Ügyvédi Iroda
 

Szóljon hozzá:

 

Név:

Kötelező

E-mail:

Kötelező, nem jelenik meg

Hozzászólás:
Milyen nap van ma (pl: hétfő)?

lajosbácsi, 2012. június 26. - kedd 23:44

Junk, ifjú kolléga! Nagyjából egyetértek veled, elfogynak azok a térerők, mire beérnek az antenna alatti lakásba, fölösleges, és főleg a gátlástalan ügyvédek által gerjesztett dolgok ezek. Én már felajánlottam egy ilyen fejfájós panaszosnak, hogy szó nélkül elcserélem vele a lakásomat, odaköltözöm én a műsorszóró torony alá. Nem lett üzlet mégsem.:-) A lámpás hasonlatod remek. Mérnökként azért figyelj kicsit a helyesírásra, és a teljesítménysűrűség mértékegysége sem a watt! Laikusoknak szánt írásban kínosan precíznek kell lenni! Sok sikert kíván nyugdíjas, öreg kollégád: lajosbácsi

Junk, 2008. június 12. - csütörtök 22:41

Elárulok egy titkot ha kicsavarod a villankörtét és megfogod a kezedbe, nem fog megrázni, de ha a foglalatba nyúlsz és felkapcsolad a villanyt akkor igen. Villanykörte=TV antenna; foglalat=adó állomás. Műegyetemista hallgató vagyok és infokommunikációval és hiradástecnikával foglalkozom, valamennyire jártas vagyok (az eddigi hozzászólóknálnagyságrendekkel jobban) a támában. Véleményem szerint és ezt szerintem a mérések is igazolhatják sokkal nagyobb sugárdózist kaphat az érdeklődő ha a szomszéd ház tetejére rakják az antennát. A fizikai háttér: Ezek az antennák irányítottak, tehát olyan mint az autó reflektora előre sokkal erősebben sugároz mint a motorháztetőre, persze oda is szóródik némi fény. Tehát alatta kisebb a térerő mint mondjuk 50 m-rel előtte. Teljesítmény és frekvencia: Az adótornyok néhány watt teljesítménnyel sugároznak, és ez a teljesítmény SZABADTÉRBEN a távolság négyzetével csökken. (5 méterre az antánnától 25 ször kisebb mint 1 méterrel az antennától) egy vasbeton födém akár 100x de még 400-500 szoros csillapítást is okozhat ami azt jeleni hogy akár a teljesítmény fél % se jut át rajta, mig a szomszéd tetőről a nyitot ablakon át akár ennek a 10-20x át is megkaphatjuk. Élettani hatások: Erre a mai napig nincsenek egyértelmű válaszok, de a vizsgálatok alapján van káros harásuk, az elektromágneses hullámoknak. Amitől viszont fel áll a szőr a hátamon, hogy nap mint nap saját magunknak okozunk óriási sugárterheléseket, de ha más ennek ezredét vagy milliomod részét terhelné ránk attól meg rákot kapunk. Egy kis érdekesség: -Wifi AP 0,1 Watt a lakásban 2,4 GHz -Mobiltelefon 1 Watt a agyadtól 3-4 cm-re 1,8 GHz -Mikrosütő 600-1000 Watt a konyhába a gyerekek arcától fél métere (persze nagyon jól árnyékolva ezért ebből elvileg semmi se jut ki) -Hajszárító nagyon magas mágneses tárerő az agyad mellett 50 Hz most ha azt számolom hogy a tetőn lévő antenna kb. 10 Wattal sugáróz amiből a födém 1% átenged, ami elég pesszimista, akkor az pont annyi mint ha egy wezetéknélküli internet lenne a lakásban. Személy szerint én akkor lennék nyugod, ha mérésekkel igazolni tudnák hogy a lakásomban a legnagyobb teljesítmény sürűség sehol sincs 0,001 watt fölött de 0,01 wattól is se félnék még. Hasznos információk: http://www.mht.bme.hu/

GReddy, 2008. május 13. - kedd 13:31

Kedves Végvári Attila Úr! Sajnos nem tudok önnek igazat adni. A TV-rádió antennája nem úgy működik, mint a mobilcella (jellemzően) panelantennái. (Például nem kell neki áramforrás...) A rádiótelefon cellák erősített antennarendszere igen magas frekvenciájú rádióhullámon kommunikálnak. Ez részben jó, mert: mivel igen rövid a hullámhossz (1800Mhz-t feltételezve mintavételi közegnek) nemigen képes kettőnél több betonfödémen átszórni, elektroszmog rákkeltő hatását feltételezve (nem bizonyított, igaz az ellenkezője sem) is maximum a zárószinten lehet belőle probléma. Nálunk (zárószinten lakom) leszavaztuk... a szomszéd háztömb nem, úgyhogy örülök, hogy jó a vétel, és örülök, hogy nem a fejem felett van, és örülök, hogy a közös képviselő nem tud havi 50.000-t ellopni. Igen, JÓ, hogy nem nálunk van..

Ptamst, 2008. április 29. - kedd 11:47

Én pedig nem élnék ilyen helyen. Nem lehet tudni, hogy milyen káros hatása van. Szerintem 6 év időtartam alatt nem valószinű, hogy kijön bármi, ráadásul egy gyerek esetében más a helyzet. Én már olvastam olyan cikket, hogy atlagosnál több agydaganatos megbetegedés volt egy olyan házban Amerikában, ahol vmilyen sugárzó állomást telepítettek a tetőre. A mobilszolgáltatók meg nyilván azért fognak lobbizni, hogy ne legyen egészségtelennek mondva. József, nem értem mi köze a TV rádio antennának ehhez a témához. A házak tetején/szobában lévő TV/rádió vevő nem sugároz. Egy távközlési antenna célja pedig hogy legyen térerő pl mobil számára és sugároz. Egyébként TV/Rádió sugárzó antenna közelében pedig úgyszintén nem szivesen laknék (pl TV torony tövében).

Horváth Rezsőné, 2008. április 26. - szombat 16:39

Kb.4 éve, hogy szintén Vodafonos antennát telepítettek társasházunkra,mely a tv adást zavarja néha csíkozik(szinte élvezhetetlenül)a tv.Leggyakrabban délután. Valamint kevesen értenek igazán a fenti témához. Ártalmas a sugárzás vagy sem, szakvéleményt csináltattunk mi is, a határértéken belülinek ítélték),szerintem a tapasztalat az igaz majd évek múlva derül ki. Tény,hogy a mi házunkban elég sokan elhúnytak rákban. Azt nem tudom, hogy egyébként is ez lett volna a sorsuk? Nagyon nem tetszik továbbá az, hogy felújítás címén szerintem ránézésre 2x akkora az antenna mint mikor felszerelték,autódaruval segítették a munkálatokat, de a kárt melyet az autódaru okozott azt nem állították helyre. Tudom, hogy a vegyes tulajdonu volt IKV, és megvásárolt lakásokban a legnagyobb a káosz és a közös képviselő sincs a helyzet magaslatán.

Végvári Attila József, 2008. április 26. - szombat 15:33

Én is jelenleg egy olyan társasházban lakom, ahol a ház tetőn van Vodafonnak Bázis álomású anntennája. Már idién 6 éve szereték fel, és semmi bajom nincs! Nem igazán értem, mivel a Tévé és a rádió is ugyanúgy működik! Már csak az a kédésem a cikk írója a Televízó anntenájától és a Rádió anntenájától is fél?

Kommentek

Mária Ádám, 2019. július 18.

A nevem Mária Ádám, Magyarországról, egyedülálló szülő, mielőtt a férjem meghalt volna, ...

Virágzik a használtcikk-kereskedelem

Lakatos Tünde, 2019. július 14.

Sürgős hitelre van szüksége, hogy megoldja pénzügyi szükségleteit. Ajánlunk kölcsönöket...

Virágzik a használtcikk-kereskedelem

Lakatos Tünde, 2019. július 14.

Sürgős hitelre van szüksége, hogy megoldja pénzügyi szükségleteit. Ajánlunk kölcsönöket...

Virágzik a használtcikk-kereskedelem

digibiz.hu
Keleti és nyugati online óriások Szófiában Keleti és nyugati online óriások Szófiában Október 26-27-án rendezték meg a WebIt Expo nevű innovációs kiállítást,...

Feljelentő

1222, 2012-10-12 13:41:00+02

"Marianna házat vásárolt, ám a gázszolgáltató addig nem hajlandó visszakapcsolni a szolgáltatást, míg az előző tulajdonos által felhalmozott tartozást ki nem egyenlíti. "

Kifizettetné a volt lakó gáztartozását az új tulajjal a szolgáltató

1222, 2012-10-03 17:31:00+02

"Miklóst is felkeresték az egyik közműszolgáltató munkatársai, hogy lecseréljék mérőóráját. A történetet nyilván önök is kitalálták: sérülést találtak a mérőn, majd érkezett a több százezres csekk. "

Sérült plombát találtak, feljelentették áramlopásért

0, 2012-09-28 15:51:00+02

"Viktor úgy véli, felfedezett egy kereskedői trükköt, ami a vásárlók árérzékenységére és egyben felületes vásárlási szokásaira épít. Ön találkozott már hasonlóval?"

Árcímkés megtévesztés a hiperekben
Pharrell Williams Pharrell Williams Pharrell Williamst választotta idén az év divatikonjának az Amerikai Divattervezők Tanácsa...
Médiafigyelő - IMEDIA médiafigyelés